Các pro cho mình hỏi một vấn đề: Khi mình tạo một linh kiện mới trong proteus 8.0 thi linh kiện đó nó ở nằm ở đâu? Ý mình muốn hỏi để muốn lưu nó sang một chỗ khác để lỡ có phải cài lại win thì đỡ phải tạo lại linh kiện đó
trân trọng cảm ơn!

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: