Muốn điểu khiển năm xy lanh thủy lực (không đồng thời) áp suất 100bar, tốc độ di chuyển của piton là 5cm/s; Dùng làm máy ép...
Mong các cao nhân tư vấn:
1. Trang bị Vật tư - Thiết bị điều khiển - sơ đồ nguyên lý...
2. Nơi cung cấp các thiết bị (tp. HCM)

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: