Xin các bác giúp em mạch này, khi em làm mạch chỉnh lưu hình cầu 220V chạy ngon lành. Giờ em làm mạch chỉnh lưu hình tia một pha nửa chu kỳ 15 VAC mà ra được có 2V DC thôi. Các bác xem sơ đồ có gì chỉ bảo em với! Em xin chân thành cảm ơn!
Click here to enlarge