Click here to enlarge Nguyên văn bởi love_l Click here to enlarge
vậy là 1 bo dk led nội dung 1 bo dk viền ak.có cách nào dùng 1 con vdk để dk chữ nhấp nháy vừa dk viền sao băng không
được chứ sao k
bạn nên dùng phần mềm lạp trình led tự động ấy
đơn giản thôi
VD 16 cổng đầu bạn làm viền sao băng rồi 16 cổng sau bạn làm nháy cho biển đều ok hết, từ p1 đến p16 bạn lập trình sao băng rồi từ p17 đến p32 bạn lập trình viền theo ý rồi sau khi chuyển thành file hex thì nó chạy y chang à, 2 cái riêng biệt nhau