Tình hình là mình cần 1 mạch hạ áp từ 220VAC xuống 12VAC dòng cần là 1 đến 2A, yêu cầu mạch nhỏ gọn, đơn giản và kinh tế, dùng biến áp xung.
Rất cám ơn các bác quan tâm và trợ giúp!

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: