anh em nào biết cấu tạo máy hàn điện tử ,ai biết giúp một tay. chỉ cần cấu tạo va nguyên lí hoạt đông của nó