User Tag List

kết quả từ 1 tới 8 trên 8
Cây cảm ơn16Cảm ơn
 • 16 Post By nowdaygood

Ðề tài: Phương pháp mở mã Service tivi

  
 1. #1
  Thành viên tích cực nowdaygood's Avatar
  Tham gia
  Oct 2007
  Bài viết
  436
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Phương pháp mở mã Service tivi

  Phương pháp mở mã Service các loại máy
  I - Mở Service cho các máy Panasonic
  1. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC21V50R2, TC-25V50R,
  TC-21GF10R
  Bạn hãy chú ý nút Service ở bên trong vỉ máy gần khu vực cao áp
  Nếu ta bấm nút Service này một lần => Sẽ đi vào chế độ chỉnh phụ cho mầu sắc, độ
  sáng, độ tương phản, cân bằng loa, chỉnh bass treec, chỉnh chiều cao, chỉnh tâm
  ngang cho màn ảnh .
  Nếu ta bấm nút Service hai lần => Máy sẽ đi vào chế độ chỉnh cân bằng trắng cho
  đèn hình .
  Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume

  Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service
  2. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29GF95R, TC-29GF85R..
  Trong các máy này không có nút Service trên vỉ máy nhưng có chân Service trên IC
  vi xử lý .
  Để vào chế độ Service ta làm như sau :
  + Hút rỗng chân Service ( chân số 3 ) của IC vi xử lý
  + Đấu từ chân 3 ( sau khi đã hút rỗng ) xuống mass qua trở 100K
  Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới
  Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume

  Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service
  3. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-16S80R, TC-16S09
  Vào chế độ Service như sau :
  => Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt
  máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
  Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
  Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai
  lần
  Ở máy này có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím
  + Để khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên điều khiển từ xa và nút Chanel
  up trên Ti vi
  + Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume
  down trên Tivi
  4. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-21S100R, TC-2185R,
  TC-21S100, TC-21S90R, TC-29S100R, TC2985R
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt
  máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
  Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
  Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa
  Vào chế độ Service để chỉnh chức năng cân bằng trắng như sau :
  => Khi vào được màn hình Service như trên ta bấm tiếp nút Timer trên điều khiển
  từ xa => sẽ đi vào chế độ cân bằng trắng .
  Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
  Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa
  Ở máy này cũng có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím
  + Để khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên điều khiển từ xa và nút Chanel
  up trên Ti vi
  + Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume
  down trên Tivi
  5. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-22S200, 16M09
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút
  Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt
  máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
  Chuyển đổi chức năng bằng các phím số 1,2,3,4 và5 trên ĐK từxa, tăng giảm bằng
  nút Volume
  Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai
  lần Vào chế độ Service để chỉnh chức năng cân bằng trắng như sau :
  => Khi vào được màn hình Service như trên ta bấm tiếp nút ấn số 5 trên điều
  khiển từ xa => sẽ đi vào chế độ cân bằng trắng .
  Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
  Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai
  lần
  Ở máy này cũng có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím
  + Để khoá phím ta bấm Volume về số 15, bấm Timer trên ĐK từ xa là 30phút, sau đó
  bấm đồng thời nút Recal trên điều khiển từ xa và nút Chanel up trên Ti vi
  + Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume
  down trên Tivi
  6. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TX-29GF10
  Để vào Service trên máy này người ta thiết kế chân Service trên IC vi xử lý.
  Để vào chế độ Service ta làm như sau :
  + Đấu chân Service chân số 32 của IC vi xử lý xuống mass => sẽ đi vào chế độ
  Service
  Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới
  Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume

  Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service
  7. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29V30R
  Để vào chế độ Service ta làm như sau :
  + Đấu từ chân Service ( Chân số 56 ) xuống mass qua trở 56K
  Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới
  Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume

  Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service
  8. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-22S200, 16M09
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút +
  trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy =>
  màn hình sẽ đi vào chế độ Service
  Bấm nút F để thay đổi
  9. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-21P24 ( Thái Lan)
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút +
  trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy =>
  màn hình sẽ đi vào chế độ Service
  Bấm các phím 1,2,3,4 trên điều khiển từ xa để điều chỉnh.
  10. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC 21KS99/21P09, TC-16M09Q
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Đặt Volume về vị trí 0
  => Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
  => Bấm đồng thời Display trên ĐK từ xa và phím Volume (-) trên máy => trên màn
  hình sẽ xuất hiện bảng Service
  Dùng các phím 1,2,3,4 trên điều khiển để điều chỉnh .
  Thoát khỏi chế độ Service bằng phím số 0
  11. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29P20V (phẳng )
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Đặt Volume về vị trí 0
  => Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
  => Bấm đồng thời nút Display trên ĐK từ xa và phím Volume (-) trên máy => trên
  màn hình sẽ xuất hiện bảng Service
  Dùng các phím 3,4 trên điều khiển để thay đổi chức năng chỉnh
  Dùng phím Volume + và Volume - để tăng giảm
  12. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29P11R (phẳng )
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Đặt Volume về vị trí 0
  => Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
  => Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt
  máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
  Dùng phím 1,2 trên ĐK từ xa để thay đổi các bảng
  Dùng phím Volume +, Volume - để tăng giảm giá trị .
  II- Mở Service cho các máy JVC
  1. Phương pháp mở " Service " trên các máy JVC-C14Z, C21Z , AV-G21MX, AV-G21ME,
  AV-14MW
  Ấn đồng thời hai phím Display và Pic.mode trên điều khiển từ xa => màn hình sẽ
  xuất hiện Menu Service
  Thay đổi chức năng chỉnh bằng phím +, - trên điều khiển từ xa Tăng giảm bằng các
  phím ▲▼ trên điều khiển từ xa.
  2. Phương pháp mở " Service " trên các máy JVC Model AV-21L83-VT, AV-21L83B-VT,
  AV-25L83, AV-25L83B-VT
  Ấn đồng thời hai phím Display và Picture trên điều khiển từ xa
  => màn hình sẽ xuất hiện Menu Service
  Thay đổi chức năng chỉnh bằng phím ▲▼ trên điều khiển từ xa
  Tăng giảm bằng các phím + và - trên điều khiển từ xa. Thoát khỏi chế độ Service
  bằng phím Display
  III - Mở Service cho các máy Sharp
  1. Phương pháp mở " Service " trên các máy SHARP 14VJN1, 16VJN1, 21VJN1, 14VR2,
  21VR2
  Vào chế độ Service bằng cách : Chân 37 của IC Vi xử lý được gạt lên mức cao liên
  tiếp 3 lần bằng chuyển mạch nối với chân 37 (S1006 đặt ở gần bộ kênh)
  Xoá chế độ Service bằng cách gạt chân 37 xuống mức thấp 3 lần bằng chuyển mạch
  nối với chân 37 (S1006 đặt ở gần bộ kênh)
  Bấm CH , UP, DOW để thay đổi chức năng chỉnh
  Bấm Volume UP, DOW để tăng giảm
  Bấm số 9 trên ĐK từ xa để về chế độ bình thường
  2. Phương pháp mở " Service " trên các máy SHARP 16JN1
  Phương pháp vào chế độ Service :
  => Bấm phím S1006 ở sau vỉ máy sẽ xuất hiện bảng Service
  Bấm CH , UP, DOW để thay đổi chức năng chỉnh
  Bấm Volume UP, DOW để tăng giảm
  IV - Mở Service cho các máy Toshiba
  1. Phương pháp mở " Service " trên các loại máy TOSHIBA
  Phương pháp vào chế độ Service :
  =>Bấm phím Mute ( câm loa ) trên điều khiển từ xa
  => Bấm tiếp và giữ phím Mute ( câm loa ) trên điều khiển từ xa sau đó bấm Menu
  trên máy sẽ hiện bảng Service
  Bấm nút CH để thay đổi mục chỉnh
  Bấm nút Volume +, - để tăng giảm mục chỉnh.
  Bấm P.OFF để nhớ và thoát khỏi chế độ Service
  V - Mở Service cho các máy SONY
  1. Phương pháp mở Service trên các máy SONY KV-J21MF1, KV-2168, KV-J21TF8,
  WEGA-21M80, KV-TG21M80/HA21M80
  Với các máy Sony việc mở Service và cân chỉnh chủ yếu thực hiện trên điều khiển
  từ xa
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  => Bật công tắc nguồn chính trên máy cho máy chạy , sau đó : => Tắt máy bằng
  điều khiển từ xa , tiếp theo :
  => Bấm lần lượt các phím sau một cách dứt khoát Display => Số 5 => Volume(+) =>
  Power On
  Đổi chức năng bằng các phím 1 và 4 trên điều khiển từ xa, tăng giảm bằng các
  phím 3 và 6 trên điều khiển từ xa.
  Nhớ lại các chức năng đã cài đặt :
  + Bấm nút Mute ( chữ Service biến thành chữ Write) + Sau đó bấm số 0
  + Sau đó bấm Power off
  2. Phương pháp mở Service trên các máy SONY nội địa KV206W2, 25GS10, KV-14GP3,
  KV-21ST10, KV25HR1
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  => Bật công tắc nguồn chính trên máy cho máy chạy , sau đó : => Tắt máy bằng
  điều khiển từ xa , tiếp theo :
  => Bấm lần lượt các phím sau một cách dứt khoát Display => Số 5 => Volume(+) =>
  Power On
  Đổi chức năng bằng các phím 1 và 4 trên điều khiển từ xa, tăng giảm bằng các
  phím 3 và 6 trên điều khiển từ xa.
  Nhớ lại các chức năng đã cài đặt :
  + Bấm nút Mute
  + Bấm nút Tuner(2) ( Với máy đời KV-14GP3 có thể không cần bấm phím này )
  + Sau đó bấm số 0
  + Sau đó bấm Power off
  Lưu ý bạn phải dùng điều khiển từ xa có nút Tuner(2) của Trung quốc.
  3. Phương pháp mở Service trên các máy SONY nội địa KV25DJ
  Bấm vào lỗ Service ở trên máy dưới jắc cắm an ten, bấm và giữ phím này trước khi
  bật công tắc nguồn chính => sẽ đi vào chế độ Service .
  Đổi chức năng bằng các phím 1 và 4 trên điều khiển từ xa, tăng giảm bằng các
  phím 3 và 6 trên điều khiển từ xa.
  Nhớ lại các chức năng đã cài đặt :
  + Bấm nút Mute
  + Bấm nút Tuner(2)
  + Sau đó bấm số 0
  + Sau đó bấm Power off
  Lưu ý bạn phải dùng điều khiển từ xa có nút Tuner(2) của Trung quốc.
  VI - Mở Service cho các máy HITACHI
  1. Phương pháp mở Service trên các máy HITACHI
  Bấm và giữ phím AV-TV phía trước của máy sau đó mới bật công tắc nguồn chính của
  máy => cho đến khi xuất hiện màn hình cân chỉnh .
  Bấm phím ^, ∨ để thay đổi chức năng chỉnh Bấm phím < , > để tăng giảm chức năng
  chỉnh . Bấm Recall để nhớ các chức năng điều chỉnh Bấm MENU để thoát
  VII - Mở Service cho các máy SAMSUNG
  1. Phương pháp mở Service trên các máy SAMSUNG CS-3366, CS-5366, CS-3866,
  CS-5066, CS5085, CS-5039, CS-2177, CS-2299, CS-569
  Bật cho máy chạy sau đó bấm lần lướt các phím sau trên điều khiển từ xa ( Cách
  nhau không quá 3 giây )
  POWER OFF => P.STD => HELP => SLEEP => POWER ON
  Bản Service sẽ được hiển thị
  Thay đổi chức năng bằng nút Chanel Điều chỉnh bằng nút Volume
  2. Phương pháp mở Service trên các máy SAMSUNG CS-202, CS16V2/KS1A-3866, CS21M6,
  CS15A8XW, CS-20H2, KS1(
  Bật cho máy chạy sau đó bấm lần lướt các phím sau trên điều khiển từ xa ( cách
  nhau không quá 3 giây )
  POWER OFF => DISPLAY => MENU => MUTE => POWER ON
  Bản Service sẽ được hiển thị
  Thay đổi chức năng bằng nút Chanel Điều chỉnh bằng nút Volume
  VIII - Mở Service cho các máy LG
  1. Phương pháp mở Service trên các máy LG
  Bấm đồng thời hai phím " OK " Trên điều khiển từ xa và trên máy sẽ đi vào chế độ
  Service
  Bấm phím vàng trên điều khiển từ xa để thay đổi các tuỳ chọn OPTION1, OPTION2,
  OPTION3, OPTION4
  Bấm phím ^, ∨ để chọn mục điều chỉnh Bấm phím <, > để tăng giảm
  IX - Mở Service cho các máy DEAWOO
  1. Phương pháp mở Service trên các máy DEAWOO 15U5F
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  Đặt kênh ở số 91 Vào Menu điều chỉnh độ nét về 0 Bấm nhanh trên ĐK từ xa các
  phím SKIP => MOVE =>MENU
  Dùng CH để thay đổi chức năng Dùng Volume để tăng giảm
  X - Mở Service cho các máy TRUNG QUOC
  1. Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC sử dụng IC giải mã LA76810
  Bấm phím " EDIT " trên điều khiển từ xa sẽ đi vào chế độ Service
  Bấm phím vàng trên điều khiển từ xa để tím OPTION1 và OPTION2
  Dùng CH để thay đổi chức năng Dùng Volume để tăng giảm
  Bấm phím " EDIT " lần nữa để thoát khói chế độ Service
  2. Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC 21S09 đời 2004 dạng 6-4-8-3
  Bấm lần lượt các phím trên ĐK từ xa PROGRAM => EXCHANGE => 6-4-8-3 => Bảng
  Service Factory sẽ xuất hiện
  Dùng các phím P+/P- để chọn mục
  Dùng phím Volume để tăng giảm
  3. Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC đời mới .
  Giảm Volume về 0 Bấm đồng thời phím có hai mũi tên ngược chiều nhau trên điều
  khiển từ xa và phím Volume (-) trên máy => sẽ đi vào chế độ Service
  Dùng các phím P+/P- để chọn mục
  Dùng phím Volume để tăng giảm
  XI - Mở Service cho các máy BELCO
  1. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 14BS88, 21BS3X, 21BS9FX, 16BS6X
  Bấm Volume về 0
  Bấm và giữ MUTE trên Tivi đồng thời bấm phím DISPLAY trên điều khiển => Màn hình
  Service xuất hiện
  Nhấn tiếp nút DISPLAY sau đó bấm lại các bước trên để đi vào các mục chức năng
  2. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BH4X, 21BH75
  Chọn chương trình 12
  Bấm nút Volume trên điều khiển từ xa về 0 sau đó bấm nút MUTE trước khi hiển thị
  Volume bị mất => chữ D MODE sẽ xuất hiện trên màn hình.
  3. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BL5
  Bấm nút RECAL trên Điều khiển từ xa ( Bước 1)
  Bấm nút Volume trên Ti vi về 0 ( bấm và giữ ) ( Bước 2)
  Bấm nút RECAL trên Ti vi một lần nữa : Hiển thị màn hình chữ FACTORY ( Bước 3)
  Thực hiện lại các bước 2 và 3 để đi vào các chế độ chỉnh khác nhau
  4. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO C21BE21C, C21BE21D và C21BE29,
  C21BE28X
  Bấm và giữ phím Volume (-) trên Ti vi đồng thời bấm phím DISPLAY trên ĐK từ xa
   Màn hình đi vào chế độ Service
  Sử dụng các phím 10X, phím số 2, số 0 để thay đổi các chức năng chỉnh
  Tăng giảm bằng các phím Volume
  4. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BH02X, 25BH02X và 29BH02X
  Chọn kênh 12
  Đổi đến kênh 38
  Bấm nút MENU đến POS LOCK
  Bấm lần lượt các nút MUTE => 1 => 2 => 3 => 8 trên điều khiển từ xa sẽ đi vào
  chế độ Service
  XII - Mở Service cho các máy HANEL
  1. Phương pháp mở Service trên các máy HANEL DTC2162S
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  Tháo điều khiển từ xa ra
  Kích vào các nút còn bỏ trống là các nút dành cho các chức năng khác nhau của
  chế độ chỉnh Service
  XIII - Mở Service cho các máy TCL
  1. Phương pháp mở Service trên các máy TCL - 1475
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  Bấm và giữ phím Volume (-) trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím DISPLAY trên
  điều khiển máy sẽ đi vào chế độ Service
  Bấm phím từ 0 đến 9 và phím -/-- hoặc phím TV-AV sẽ thực hiện các cân chỉnh cho
  máy
  Bấm PRO để thay đổi chức năng Bấm Volume để điều chỉnh
  XIV - Mở Service cho các máy VTB
  1. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A1410, A1419, A2110, A2119
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  Bấm và giữ phím Volume (-) trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím DISPLAY trên
  điều khiển máy sẽ đi vào chế độ Service
  Bấm CH để thay đổi chức năng
  Bấm Volume để điều chỉnh
  Bấm tắt nguồn trên ĐK từ xa để thoát
  2. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A1611, A1621, A2120, A2121, A2121T,
  F2120, A2127, A2125Y, A2126Y,
  F2140Y, F2141Y, F2142
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  Bấm phím MENU trên điều khiển từ xa để vào " PICTURE " Menu
  Bấm phím Q.VIEW
  Bấm phím MUTE để vào Menu Service
  Bấm phím TIMER để thay đổi trang này sang trang khác  Bấm phím CH+/- để thay
  đổi chế độ chỉnh
  Bấm phím VOLUME để tăng giảm
  Bấm MENU để thoát khỏi Service
  3. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A2921
  Tắt công tắc nguồn chính
  Bấm và giữ đồng thời hai phím Volume (+) và Volume (-) trước mặt máy
  Mở công tắc nguồn trong lúc đang giữ hai phím Volume trên Bấm phím CH+/- để thay
  đổi chế độ chỉnh
  Bấm phím VOLUME để tăng giảm.
  Còn nhiều nữa ở đây :

  CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:

  File gửi kèm
  nbb3i, saigondo, Hai Ha13 người nữa đã cảm ơn nội dung này.

 2. #2
  Thành viên mới niemvuimoi2's Avatar
  Tham gia
  Jan 2011
  Bài viết
  2
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  thanks ebook hay lam


 3. #3
  Thành viên mới Tu Dien's Avatar
  Tham gia
  Mar 2011
  Bài viết
  1
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Cám ơn rất nhiều. Tài liệu rất hữu ích.


 4. #4
  Thành viên tích cực 0984648882's Avatar
  Tham gia
  Jun 2008
  Bài viết
  140
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  đâ là cái mà mình rất cần...thank..........

  Tổng công ty LG tại KOREA
  LG Twin Towers 20, Yoido-dong, Youngdungpo-gu,
  Seoul, Korea 150-721
  Liên hệ ĐT:8210.2180.6696

  https://www.facebook.com/dientuviettuan

 5. #5
  Thành viên chính thức vaanh86's Avatar
  Tham gia
  Nov 2010
  Bài viết
  59
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Vào diễn đàn thấy mọi người giúp đỡ nhau phát triển nghế nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm , tài liệu thấy vui quá lại thấy yêu nghề hơn . Cám ơn mọi người !


 6. #6
  Thành viên chính thức thiennguyen's Avatar
  Tham gia
  May 2010
  Bài viết
  50
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  xin cach mo ma tivi sam .

  Click here to enlarge Nguyên văn bởi vaanh86 Click here to enlarge
  Vào diễn đàn thấy mọi người giúp đỡ nhau phát triển nghế nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm , tài liệu thấy vui quá lại thấy yêu nghề hơn . Cám ơn mọi người !
  có ai biết cách mở mã tivi sam cho mình xin với rất cần cám ơn trước

  Click here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlarge


 7. #7
  Thành viên tích cực ngocson.tb's Avatar
  Tham gia
  Oct 2011
  Bài viết
  567
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Click here to enlarge Nguyên văn bởi nowdaygood Click here to enlarge
  Phương pháp mở mã Service các loại máy
  I - Mở Service cho các máy Panasonic
  1. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC21V50R2, TC-25V50R,
  TC-21GF10R
  Bạn hãy chú ý nút Service ở bên trong vỉ máy gần khu vực cao áp
  Nếu ta bấm nút Service này một lần => Sẽ đi vào chế độ chỉnh phụ cho mầu sắc, độ
  sáng, độ tương phản, cân bằng loa, chỉnh bass treec, chỉnh chiều cao, chỉnh tâm
  ngang cho màn ảnh .
  Nếu ta bấm nút Service hai lần => Máy sẽ đi vào chế độ chỉnh cân bằng trắng cho
  đèn hình .
  Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume

  Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service
  2. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29GF95R, TC-29GF85R..
  Trong các máy này không có nút Service trên vỉ máy nhưng có chân Service trên IC
  vi xử lý .
  Để vào chế độ Service ta làm như sau :
  + Hút rỗng chân Service ( chân số 3 ) của IC vi xử lý
  + Đấu từ chân 3 ( sau khi đã hút rỗng ) xuống mass qua trở 100K
  Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới
  Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume

  Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service
  3. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-16S80R, TC-16S09
  Vào chế độ Service như sau :
  => Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt
  máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
  Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
  Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai
  lần
  Ở máy này có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím
  + Để khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên điều khiển từ xa và nút Chanel
  up trên Ti vi
  + Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume
  down trên Tivi
  4. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-21S100R, TC-2185R,
  TC-21S100, TC-21S90R, TC-29S100R, TC2985R
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt
  máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
  Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
  Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa
  Vào chế độ Service để chỉnh chức năng cân bằng trắng như sau :
  => Khi vào được màn hình Service như trên ta bấm tiếp nút Timer trên điều khiển
  từ xa => sẽ đi vào chế độ cân bằng trắng .
  Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
  Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa
  Ở máy này cũng có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím
  + Để khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên điều khiển từ xa và nút Chanel
  up trên Ti vi
  + Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume
  down trên Tivi
  5. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-22S200, 16M09
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút
  Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt
  máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
  Chuyển đổi chức năng bằng các phím số 1,2,3,4 và5 trên ĐK từxa, tăng giảm bằng
  nút Volume
  Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai
  lần Vào chế độ Service để chỉnh chức năng cân bằng trắng như sau :
  => Khi vào được màn hình Service như trên ta bấm tiếp nút ấn số 5 trên điều
  khiển từ xa => sẽ đi vào chế độ cân bằng trắng .
  Chuyển đổi chức năng bằng nút Function, tăng giảm bằng nút Volume
  Thoát khỏi chế độ Service bằng cách bấm phím Normal trên điều khiển từ xa hai
  lần
  Ở máy này cũng có chế độ cho phép ta thiết lập chế độ khoá phím
  + Để khoá phím ta bấm Volume về số 15, bấm Timer trên ĐK từ xa là 30phút, sau đó
  bấm đồng thời nút Recal trên điều khiển từ xa và nút Chanel up trên Ti vi
  + Để bỏ chế độ khoá phím ta bấm đồng thời nút Off-time trên ĐK từ xa và Volume
  down trên Tivi
  6. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TX-29GF10
  Để vào Service trên máy này người ta thiết kế chân Service trên IC vi xử lý.
  Để vào chế độ Service ta làm như sau :
  + Đấu chân Service chân số 32 của IC vi xử lý xuống mass => sẽ đi vào chế độ
  Service
  Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới
  Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume

  Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service
  7. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29V30R
  Để vào chế độ Service ta làm như sau :
  + Đấu từ chân Service ( Chân số 56 ) xuống mass qua trở 56K
  Vào chế độ Service các máy PANASONIC đời mới
  Chuyển các chức năng bằng nút Function trước mặt máy, tăng giảm bằng nút Volume

  Bấm nút Normal trên điều khiển từ xa để thoát khỏi chế độ Service
  8. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-22S200, 16M09
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút +
  trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy =>
  màn hình sẽ đi vào chế độ Service
  Bấm nút F để thay đổi
  9. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-21P24 ( Thái Lan)
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Bấm nút Timer trên ĐK từ xa để ở chế độ 30 phút sau đó bấm đồng thời nút +
  trên điều khiển từ xa và nút Volume down (volume phải ở mức 0) trước mặt máy =>
  màn hình sẽ đi vào chế độ Service
  Bấm các phím 1,2,3,4 trên điều khiển từ xa để điều chỉnh.
  10. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC 21KS99/21P09, TC-16M09Q
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Đặt Volume về vị trí 0
  => Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
  => Bấm đồng thời Display trên ĐK từ xa và phím Volume (-) trên máy => trên màn
  hình sẽ xuất hiện bảng Service
  Dùng các phím 1,2,3,4 trên điều khiển để điều chỉnh .
  Thoát khỏi chế độ Service bằng phím số 0
  11. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29P20V (phẳng )
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Đặt Volume về vị trí 0
  => Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
  => Bấm đồng thời nút Display trên ĐK từ xa và phím Volume (-) trên máy => trên
  màn hình sẽ xuất hiện bảng Service
  Dùng các phím 3,4 trên điều khiển để thay đổi chức năng chỉnh
  Dùng phím Volume + và Volume - để tăng giảm
  12. Phương pháp mở " Service " trên các máy PANASONIC TC-29P11R (phẳng )
  Vào chế độ Service để chỉnh các chức năng phụ như sau :
  => Đặt Volume về vị trí 0
  => Đặt nút Timer trên ĐK từ xa về vị trí 30
  => Bấm đồng thời nút Recall trên điều khiển từ xa và nút Volume down trước mặt
  máy => màn hình sẽ đi vào chế độ Service
  Dùng phím 1,2 trên ĐK từ xa để thay đổi các bảng
  Dùng phím Volume +, Volume - để tăng giảm giá trị .
  II- Mở Service cho các máy JVC
  1. Phương pháp mở " Service " trên các máy JVC-C14Z, C21Z , AV-G21MX, AV-G21ME,
  AV-14MW
  Ấn đồng thời hai phím Display và Pic.mode trên điều khiển từ xa => màn hình sẽ
  xuất hiện Menu Service
  Thay đổi chức năng chỉnh bằng phím +, - trên điều khiển từ xa Tăng giảm bằng các
  phím ▲▼ trên điều khiển từ xa.
  2. Phương pháp mở " Service " trên các máy JVC Model AV-21L83-VT, AV-21L83B-VT,
  AV-25L83, AV-25L83B-VT
  Ấn đồng thời hai phím Display và Picture trên điều khiển từ xa
  => màn hình sẽ xuất hiện Menu Service
  Thay đổi chức năng chỉnh bằng phím ▲▼ trên điều khiển từ xa
  Tăng giảm bằng các phím + và - trên điều khiển từ xa. Thoát khỏi chế độ Service
  bằng phím Display
  III - Mở Service cho các máy Sharp
  1. Phương pháp mở " Service " trên các máy SHARP 14VJN1, 16VJN1, 21VJN1, 14VR2,
  21VR2
  Vào chế độ Service bằng cách : Chân 37 của IC Vi xử lý được gạt lên mức cao liên
  tiếp 3 lần bằng chuyển mạch nối với chân 37 (S1006 đặt ở gần bộ kênh)
  Xoá chế độ Service bằng cách gạt chân 37 xuống mức thấp 3 lần bằng chuyển mạch
  nối với chân 37 (S1006 đặt ở gần bộ kênh)
  Bấm CH , UP, DOW để thay đổi chức năng chỉnh
  Bấm Volume UP, DOW để tăng giảm
  Bấm số 9 trên ĐK từ xa để về chế độ bình thường
  2. Phương pháp mở " Service " trên các máy SHARP 16JN1
  Phương pháp vào chế độ Service :
  => Bấm phím S1006 ở sau vỉ máy sẽ xuất hiện bảng Service
  Bấm CH , UP, DOW để thay đổi chức năng chỉnh
  Bấm Volume UP, DOW để tăng giảm
  IV - Mở Service cho các máy Toshiba
  1. Phương pháp mở " Service " trên các loại máy TOSHIBA
  Phương pháp vào chế độ Service :
  =>Bấm phím Mute ( câm loa ) trên điều khiển từ xa
  => Bấm tiếp và giữ phím Mute ( câm loa ) trên điều khiển từ xa sau đó bấm Menu
  trên máy sẽ hiện bảng Service
  Bấm nút CH để thay đổi mục chỉnh
  Bấm nút Volume +, - để tăng giảm mục chỉnh.
  Bấm P.OFF để nhớ và thoát khỏi chế độ Service
  V - Mở Service cho các máy SONY
  1. Phương pháp mở Service trên các máy SONY KV-J21MF1, KV-2168, KV-J21TF8,
  WEGA-21M80, KV-TG21M80/HA21M80
  Với các máy Sony việc mở Service và cân chỉnh chủ yếu thực hiện trên điều khiển
  từ xa
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  => Bật công tắc nguồn chính trên máy cho máy chạy , sau đó : => Tắt máy bằng
  điều khiển từ xa , tiếp theo :
  => Bấm lần lượt các phím sau một cách dứt khoát Display => Số 5 => Volume(+) =>
  Power On
  Đổi chức năng bằng các phím 1 và 4 trên điều khiển từ xa, tăng giảm bằng các
  phím 3 và 6 trên điều khiển từ xa.
  Nhớ lại các chức năng đã cài đặt :
  + Bấm nút Mute ( chữ Service biến thành chữ Write) + Sau đó bấm số 0
  + Sau đó bấm Power off
  2. Phương pháp mở Service trên các máy SONY nội địa KV206W2, 25GS10, KV-14GP3,
  KV-21ST10, KV25HR1
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  => Bật công tắc nguồn chính trên máy cho máy chạy , sau đó : => Tắt máy bằng
  điều khiển từ xa , tiếp theo :
  => Bấm lần lượt các phím sau một cách dứt khoát Display => Số 5 => Volume(+) =>
  Power On
  Đổi chức năng bằng các phím 1 và 4 trên điều khiển từ xa, tăng giảm bằng các
  phím 3 và 6 trên điều khiển từ xa.
  Nhớ lại các chức năng đã cài đặt :
  + Bấm nút Mute
  + Bấm nút Tuner(2) ( Với máy đời KV-14GP3 có thể không cần bấm phím này )
  + Sau đó bấm số 0
  + Sau đó bấm Power off
  Lưu ý bạn phải dùng điều khiển từ xa có nút Tuner(2) của Trung quốc.
  3. Phương pháp mở Service trên các máy SONY nội địa KV25DJ
  Bấm vào lỗ Service ở trên máy dưới jắc cắm an ten, bấm và giữ phím này trước khi
  bật công tắc nguồn chính => sẽ đi vào chế độ Service .
  Đổi chức năng bằng các phím 1 và 4 trên điều khiển từ xa, tăng giảm bằng các
  phím 3 và 6 trên điều khiển từ xa.
  Nhớ lại các chức năng đã cài đặt :
  + Bấm nút Mute
  + Bấm nút Tuner(2)
  + Sau đó bấm số 0
  + Sau đó bấm Power off
  Lưu ý bạn phải dùng điều khiển từ xa có nút Tuner(2) của Trung quốc.
  VI - Mở Service cho các máy HITACHI
  1. Phương pháp mở Service trên các máy HITACHI
  Bấm và giữ phím AV-TV phía trước của máy sau đó mới bật công tắc nguồn chính của
  máy => cho đến khi xuất hiện màn hình cân chỉnh .
  Bấm phím ^, ∨ để thay đổi chức năng chỉnh Bấm phím < , > để tăng giảm chức năng
  chỉnh . Bấm Recall để nhớ các chức năng điều chỉnh Bấm MENU để thoát
  VII - Mở Service cho các máy SAMSUNG
  1. Phương pháp mở Service trên các máy SAMSUNG CS-3366, CS-5366, CS-3866,
  CS-5066, CS5085, CS-5039, CS-2177, CS-2299, CS-569
  Bật cho máy chạy sau đó bấm lần lướt các phím sau trên điều khiển từ xa ( Cách
  nhau không quá 3 giây )
  POWER OFF => P.STD => HELP => SLEEP => POWER ON
  Bản Service sẽ được hiển thị
  Thay đổi chức năng bằng nút Chanel Điều chỉnh bằng nút Volume
  2. Phương pháp mở Service trên các máy SAMSUNG CS-202, CS16V2/KS1A-3866, CS21M6,
  CS15A8XW, CS-20H2, KS1(
  Bật cho máy chạy sau đó bấm lần lướt các phím sau trên điều khiển từ xa ( cách
  nhau không quá 3 giây )
  POWER OFF => DISPLAY => MENU => MUTE => POWER ON
  Bản Service sẽ được hiển thị
  Thay đổi chức năng bằng nút Chanel Điều chỉnh bằng nút Volume
  VIII - Mở Service cho các máy LG
  1. Phương pháp mở Service trên các máy LG
  Bấm đồng thời hai phím " OK " Trên điều khiển từ xa và trên máy sẽ đi vào chế độ
  Service
  Bấm phím vàng trên điều khiển từ xa để thay đổi các tuỳ chọn OPTION1, OPTION2,
  OPTION3, OPTION4
  Bấm phím ^, ∨ để chọn mục điều chỉnh Bấm phím <, > để tăng giảm
  IX - Mở Service cho các máy DEAWOO
  1. Phương pháp mở Service trên các máy DEAWOO 15U5F
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  Đặt kênh ở số 91 Vào Menu điều chỉnh độ nét về 0 Bấm nhanh trên ĐK từ xa các
  phím SKIP => MOVE =>MENU
  Dùng CH để thay đổi chức năng Dùng Volume để tăng giảm
  X - Mở Service cho các máy TRUNG QUOC
  1. Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC sử dụng IC giải mã LA76810
  Bấm phím " EDIT " trên điều khiển từ xa sẽ đi vào chế độ Service
  Bấm phím vàng trên điều khiển từ xa để tím OPTION1 và OPTION2
  Dùng CH để thay đổi chức năng Dùng Volume để tăng giảm
  Bấm phím " EDIT " lần nữa để thoát khói chế độ Service
  2. Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC 21S09 đời 2004 dạng 6-4-8-3
  Bấm lần lượt các phím trên ĐK từ xa PROGRAM => EXCHANGE => 6-4-8-3 => Bảng
  Service Factory sẽ xuất hiện
  Dùng các phím P+/P- để chọn mục
  Dùng phím Volume để tăng giảm
  3. Phương pháp mở Service trên các máy TRUNG QUỐC đời mới .
  Giảm Volume về 0 Bấm đồng thời phím có hai mũi tên ngược chiều nhau trên điều
  khiển từ xa và phím Volume (-) trên máy => sẽ đi vào chế độ Service
  Dùng các phím P+/P- để chọn mục
  Dùng phím Volume để tăng giảm
  XI - Mở Service cho các máy BELCO
  1. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 14BS88, 21BS3X, 21BS9FX, 16BS6X
  Bấm Volume về 0
  Bấm và giữ MUTE trên Tivi đồng thời bấm phím DISPLAY trên điều khiển => Màn hình
  Service xuất hiện
  Nhấn tiếp nút DISPLAY sau đó bấm lại các bước trên để đi vào các mục chức năng
  2. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BH4X, 21BH75
  Chọn chương trình 12
  Bấm nút Volume trên điều khiển từ xa về 0 sau đó bấm nút MUTE trước khi hiển thị
  Volume bị mất => chữ D MODE sẽ xuất hiện trên màn hình.
  3. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BL5
  Bấm nút RECAL trên Điều khiển từ xa ( Bước 1)
  Bấm nút Volume trên Ti vi về 0 ( bấm và giữ ) ( Bước 2)
  Bấm nút RECAL trên Ti vi một lần nữa : Hiển thị màn hình chữ FACTORY ( Bước 3)
  Thực hiện lại các bước 2 và 3 để đi vào các chế độ chỉnh khác nhau
  4. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO C21BE21C, C21BE21D và C21BE29,
  C21BE28X
  Bấm và giữ phím Volume (-) trên Ti vi đồng thời bấm phím DISPLAY trên ĐK từ xa
   Màn hình đi vào chế độ Service
  Sử dụng các phím 10X, phím số 2, số 0 để thay đổi các chức năng chỉnh
  Tăng giảm bằng các phím Volume
  4. Phương pháp mở Service trên các máy BELCO 21BH02X, 25BH02X và 29BH02X
  Chọn kênh 12
  Đổi đến kênh 38
  Bấm nút MENU đến POS LOCK
  Bấm lần lượt các nút MUTE => 1 => 2 => 3 => 8 trên điều khiển từ xa sẽ đi vào
  chế độ Service
  XII - Mở Service cho các máy HANEL
  1. Phương pháp mở Service trên các máy HANEL DTC2162S
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  Tháo điều khiển từ xa ra
  Kích vào các nút còn bỏ trống là các nút dành cho các chức năng khác nhau của
  chế độ chỉnh Service
  XIII - Mở Service cho các máy TCL
  1. Phương pháp mở Service trên các máy TCL - 1475
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  Bấm và giữ phím Volume (-) trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím DISPLAY trên
  điều khiển máy sẽ đi vào chế độ Service
  Bấm phím từ 0 đến 9 và phím -/-- hoặc phím TV-AV sẽ thực hiện các cân chỉnh cho
  máy
  Bấm PRO để thay đổi chức năng Bấm Volume để điều chỉnh
  XIV - Mở Service cho các máy VTB
  1. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A1410, A1419, A2110, A2119
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  Bấm và giữ phím Volume (-) trên mặt máy về 0 đồng thời bấm phím DISPLAY trên
  điều khiển máy sẽ đi vào chế độ Service
  Bấm CH để thay đổi chức năng
  Bấm Volume để điều chỉnh
  Bấm tắt nguồn trên ĐK từ xa để thoát
  2. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A1611, A1621, A2120, A2121, A2121T,
  F2120, A2127, A2125Y, A2126Y,
  F2140Y, F2141Y, F2142
  Phương pháp đi vào chế độ Service
  Bấm phím MENU trên điều khiển từ xa để vào " PICTURE " Menu
  Bấm phím Q.VIEW
  Bấm phím MUTE để vào Menu Service
  Bấm phím TIMER để thay đổi trang này sang trang khác  Bấm phím CH+/- để thay
  đổi chế độ chỉnh
  Bấm phím VOLUME để tăng giảm
  Bấm MENU để thoát khỏi Service
  3. Phương pháp mở Service trên các máy VTB A2921
  Tắt công tắc nguồn chính
  Bấm và giữ đồng thời hai phím Volume (+) và Volume (-) trước mặt máy
  Mở công tắc nguồn trong lúc đang giữ hai phím Volume trên Bấm phím CH+/- để thay
  đổi chế độ chỉnh
  Bấm phím VOLUME để tăng giảm.
  Còn nhiều nữa ở đây :
  cảm ơn ông bạn suýt chết cái máy tính bởi cái [service mode ww demo ] của ông bạn
  .

  Điện Tử Ngọc Sơn
  0963644022

  Mưu sự tại nhân .Thành sự tại thiên !

 8. #8
  Thành viên tích cực lehong van's Avatar
  Tham gia
  Dec 2011
  Bài viết
  150
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  cái service mode ww demo của ông bạn sau nhiều virus vậy tôi cài vào máy thì nó cấn của tôi hết máy fw rồi ông bạn ơi !................  1


Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được gửi luồng mới
 • Bạn không được trả lời bài viết
 • Bạn không được gửi file đính kèm
 • Bạn không được sửa bài viết của mình
 •