m mới nhận con lg 21fd1rb4. lúc ở nhà khách thi chạy co mành + tối ảnh không thu đươc kênh ,màn hiển thị c99999 . khi mang máy về nhà mở lên thì lai binh thường , mình nghi lỗi fan mềm nên đã lấy nhớ trắng test thử nhưng ko đc đã chấm hàn lai mạch cũng ko dc . máy cứ chạy mấy hôm bình thường xong lai bị hiện tượng như vậy . các b ai làm qua pan này rồi xin chi giáo

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: