Em đang làm đồ án tôt nghiệp trong đó có yêu cầu mạch chuyển đổi dòng sang áp để đưa vào input analog của PLC ,trình độ có hạn mong các bác đừng chê cười.Bác nào biết thì cho em xin mạch hoặc hướng dẫn .Tín hiệu dòng là tín hiệu em đo kết hợp biến dòng và ampeke mạch động lực 440V
Cám ơn các bác đã giúp đỡ em nhiều!!!

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: