Thông báo

Collapse
No announcement yet.

xin giúp mạch điều khiển từ xa DTMF

Collapse
X
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • xin giúp mạch điều khiển từ xa DTMF

  mọi người cho mình hỏi mình đang làm đồ án về mạch điều khiển từ xa. bằng pic 16f84a tất cả ok chạy rồi nhưng giờ mình muốn thêm vào đó. khi nhập mật khẩu thì thiết bị mới hoạt động. mình lại không rành về code lắm. ai có thể giúp mình được không. cảm ơn nhiều. đây là code mình đã làm ok nhưng chưa thêm phần nhập mật khẩu. ae cho thêm ý kiến ạ. mạch dùng mt887 giải mã bcd cấp cho 16f84a

  Code:
  #include <16F84A.h>
  
  #use delay(clock=3.58M)
  #define loa PIN_B0
  
  int1 tai1,tai2,tai3,tai4; // trang thai phim
  int1 T1,T2,T3,T4; // trang thai tai
  
  void tat();
  void mo();
  void loa_on();
  void loa_off();
  
  void main()
  {
  set_tris_a(0xFF);
  output_low(PIN_B0); output_low(PIN_B3); output_low(PIN_B4);//ngo ra
  output_low(PIN_B5);output_low(PIN_B6);//ngo ra
  
  tai1=0; T1=0;//mac dinh
  tai2=0; T2=0;//ngo ra
  tai3=0; T3=0;//luc dau
  tai4=0; T4=0;//chua mo
  while(TRUE)
  {
  if(input_state(PIN_A4)==1) //chan std cho phep nhap du lieu vao A
  {
  // phim 3
  if((input_state(PIN_A0)==1) && (input_state(PIN_A1)==1) && (input_state(PIN_A2)==0) && (input_state(PIN_A3)==0))
  {
  tai1=1; tai2=0; tai3=0; tai4=0;
  if(T1==1) loa_on();
  else loa_off();
  }
  // phim 4
  if((input_state(PIN_A0)==0) && (input_state(PIN_A1)==0) && (input_state(PIN_A2)==1) && (input_state(PIN_A3)==0))
  {
  tai1=0; tai2=1; tai3=0; tai4=0;
  if(T2==1) loa_on();
  else loa_off();
  }
  // phim 5
  if((input_state(PIN_A0)==1) && (input_state(PIN_A1)==0) && (input_state(PIN_A2)==1) && (input_state(PIN_A3)==0))
  {
  tai1=0; tai2=0; tai3=1; tai4=0;
  if(T3==1) loa_on();
  else loa_off();
  }
  // phim 6
  if((input_state(PIN_A0)==0) && (input_state(PIN_A1)==1) && (input_state(PIN_A2)==1) && (input_state(PIN_A3)==0))
  {
  tai1=0; tai2=0; tai3=0; tai4=1;
  if(T4==1) loa_on();
  else loa_off();
  }
  
  
  
  
  // phim 8
  if((input_state(PIN_A0)==0) && (input_state(PIN_A1)==0) && (input_state(PIN_A2)==0) && (input_state(PIN_A3)==1))
  {
  tai1=0; tai2=0; tai3=0; tai4=0;
  T1=T2=T3=T4=0;
  output_low(PIN_B3); output_low(PIN_B4); output_low(PIN_B5); output_low(PIN_B6);
  loa_off();
  }
  // phim 9
  if((input_state(PIN_A0)==1) && (input_state(PIN_A1)==0) && (input_state(PIN_A2)==0) && (input_state(PIN_A3)==1))
  {
  tai1=0; tai2=0; tai3=0; tai4=0;
  T1=T2=T3=T4=1;
  output_high(PIN_B3); output_high(PIN_B4); output_high(PIN_B5); output_high(PIN_B6);
  loa_on();
  }
  // phim2 de tat
  if((input_state(PIN_A0)==0) && (input_state(PIN_A1)==1) && (input_state(PIN_A2)==0) && (input_state(PIN_A3)==0))
  { tat(); }
  // phim1 de mo
  if((input_state(PIN_A0)==1) && (input_state(PIN_A1)==0) && (input_state(PIN_A2)==0) && (input_state(PIN_A3)==0))
  { mo(); }
  }
  }
  }
  
  void mo()
  {
  if(tai1==1){ output_high(PIN_B3); tai1=0; T1=1; loa_on();}
  if(tai2==1){ output_high(PIN_B4); tai2=0; T2=1; loa_on();}
  if(tai3==1){ output_high(PIN_B5); tai3=0; T3=1; loa_on();}
  if(tai4==1){ output_high(PIN_B6); tai4=0; T4=1; loa_on();}
  }
  void tat()
  {
  if(tai1==1){ output_low(PIN_B3); tai1=0; T1=0; loa_off();}
  if(tai2==1){ output_low(PIN_B4); tai2=0; T2=0; loa_off();}
  if(tai3==1){ output_low(PIN_B5); tai3=0; T3=0; loa_off();}
  if(tai4==1){ output_low(PIN_B6); tai4=0; T4=0; loa_off();}
  }
  
  void loa_off()
  {
  output_high(loa); delay_ms(150); output_low(loa); delay_ms(150); output_high(loa); delay_ms(150); output_low(loa);// bao tai tat
  }
  
  void loa_on()
  {
  output_high(loa); delay_ms(400); output_low(loa);// bao tai dang mo
  }

Về tác giả

Collapse

hoangtuannd Tìm hiểu thêm về hoangtuannd

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X