Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Đề xuất danh mục thuật ngữ cho việc dịch sách "Introduction to Electronics"

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Đề xuất danh mục thuật ngữ cho việc dịch sách "Introduction to Electronics"

  Theo đề nghị của F, tôi lập luồng này để chúng ta thống nhất danh mục thuật ngữ khi dịch sách "Introduction to Electronics".

  Trước tiên, tôi sẽ lập một danh sách thuật ngữ cần thống nhất ở post này (và sẽ cập nhật nó thường xuyên trong quá trình chúng ta trao đổi về việc thống nhất thuật ngữ trong luồng này).

  Danh mục thuật ngữ và một số từ nên thống nhất (theo thứ tự xuất hiện trong sách):

  Code:
  1	Introduction	Nhập môn, giới thiệu
  2	Philosophy	Triết lý
  3	Linear		Tuyến tính
  4	Ideal		Lý tưởng
  5	Voltage source	Nguồn áp
  6	Current source	Nguồn dòng
  7	Voltage divider	Bộ/mạch phân áp
  8	Current divider	Bộ/mạch phân dòng
  9	Superposition	(Nguyên tắc) xếp chồng
  10	Ohm's law	Định luật Ôm
  11	Concept		Khái niệm
  12	Signal source	Nguồn tín hiệu
  13	Amplifier	Bộ/mạch khuếch đại
  14	Load		Tải
  15	Ground terminal	Cực (nối) đất
  16	Input		Ngõ vào
  17	Output		Ngõ ra
  18	Open-circuit	Hở mạch
  19	Gain		Hệ số khuếch đại (HSKĐ), độ lợi
  20	Voltage gain	Hệ số khuếch đại (độ lợi) điện áp
  21	Current gain	Hệ số khuếch đại (độ lợi) dòng điện
  22	Power gain	Hệ số khuếch đại (độ lợi) công suất
  23	Power supply	Nguồn (năng lượng)
  24	Power conservation	Bảo toàn công suất
  25	Efficiency	Hiệu suất
  26	Cascade		Nối tầng
  27	Notation	Cách ký hiệu
  28	Specific	Cụ thể
  29	Magnitude	Độ lớn
  30	Phase		Pha
  31	Model		Mô hình
  32	Transconductance	Điện dẫn truyền
  33	Transresistance	Điện trở truyền
  34	Resistance	Điện trở
  35	Uniqueness	Tính độc nhất
  36	Response	Đáp ứng
  37	Differential	Vi sai (so lệch)
  38	Differential-mode	Chế độ vi sai (so lệch)
  39	Common-mode	Chế độ cách chung
  40	Rejection Ratio	Tỷ số khử
  41	Operational amplifier	Bộ khuếch đại thuật toán
  42	Operation	Sự hoạt động
  43	Negative	Âm
  44	Feedback	Hồi tiếp
  45	Slew rate	Tốc độ thay đổi
  46	Inverting	Đảo (dấu)
  47	Noninverting	Không đảo (dấu)
  48	Voltage follower	Bộ/mạch theo điện áp
  49	Summer		Bộ/mạch cộng
  50	Diffential amplifier	Bộ/mạch khuếch đại vi sai
  51	Integrator	Bộ/mạch tích phân
  52	Differentiator	Bộ/mạch vi phân
  53	Tolerance	Dung sai
  54	Simultaneous equations	Hệ phương trình
  55	Diode		Đi-ốt (linh kiện chỉnh lưu 2 cực)
  56	Load-line	Đường tải (đặc tuyến tải)
  57	Analysis	Phân tích
  58	Piecewise-linear	Tuyến tính từng đoạn
  59	Application	Ứng dụng
  60	Regulator	Bộ/mạch ổn định
  61	Numerical analysis	Phân tích bằng phương pháp số
  62	Loaded		Có mang tải
  63	Half-wave	Nửa sóng
  64	Rectifier	Bộ/mạch chỉnh lưu
  65	Charging	Nạp (điện tích)
  66	Capacitance	Điện dung
  67	Ripple		Độ nhấp nhô
  68	Half-cycle	Nửa chu kỳ
  69	Peak		Đỉnh (của dạng sóng)
  70	Inverse voltage	Điện áp ngược (đặt lên linh kiện chỉnh lưu)
  71	Bridge rectifier	Bộ/mạch chỉnh lưu cầu
  72	Bipolar		Lưỡng cực
  73	Junction	Mối nối (bán dẫn)
  74	Transistor	Tran-zi-to (linh kiện tích cực 3 cực)
  75	Qualitative	Định tính
  76	Description	(Sự) mô tả
  77	Region		Vùng/khu vực
  78	Active-region	Vùng khuếch đại
  79	Quantitative	Định lượng
  80	Emitter		Cực phát
  81	Common-emitter	Cực phát chung
  82	Characteristic	Đặc tính
  83	Cutoff		Ngắt (đối với BJT)
  84	Saturation	Bão hòa
  85	Secondary	Thứ cấp
  86	Effect		Hiệu ứng
  87	n-Channel	Kênh N
  88	Governing	Chi phối
  89	Triode		Linh kiện 3 cực
  90	Pinch-off	Thắt (đối với FET)
  91	Boundary	Biên
  92	Transfer	(Sự) truyền (năng lượng, tín hiệu …)
  93	Comparison	Sự so sánh
  94	Metal-Oxide-Semiconductor	Bán dẫn ô-xít kim loại
  95	Depletion	(Sự) suy giảm
  96	Enhancement	(Sự) tăng cường
  97	Consideration	Xem xét
  98	Gate		Cổng
  99	Protection	Bảo vệ
  100	Structure	Cấu trúc
  101	Diagram		Sơ đồ
  102	Distortion	Méo dạng
  103	Biasing		(Việc) phân cực
  104	Bias stability	Độ ổn định phân cực
  105	Four-resistor	Bốn-điện trở
  106	Fixed		Cố định
  107	Bias circuit	Mạch phân cực
  108	Constant base	Dòng nền không đổi
  109	Self bias	Tự phân cực
  110	Discrete	Rời rạc
  111	Dual-supply	Nguồn đôi
  112	Grounded-emitter	Cực phát nối đất
  113	Diode-based	(Phát triển) trên nền đi-ốt
  114	Current mirror	Bộ/mạch gương dòng điện
  115	Reference	Tham chiếu
  116	Compliance	Tuân thủ
  117	Relationship	Mối quan hệ
  118	Multiple	Nhiều (đa)
  119	Small-signal	Tín hiệu nhỏ
  120	Equivalent circuit	Mạch tương đương
  121	Constructing	Xây dựng
  122	Emitter follower	Mạch theo điện áp (cực phát)
  123	Common collector	Cực thu chung
  124	Bode plot	Giản đồ (lược đồ) Bode
  125	Single-pole	Đơn cực (chỉ có một cực)
  126	Low-pass	Thông thấp
  127	High-pass	Thông cao
  128	Coupling	(Việc) ghép
  129	RC-coupled	Ghép bằng RC
  130	Low-frequency	Tần số thấp
  131	Mid-frequency	Tần số trung
  132	Performance	Hiệu năng
  133	Bypass		Nối tắt
  134	Deriving	(Việc) rút ra (công thức, mối quan hệ, …)
  135	Hybrid		Lai
  136	High-frequency	Tần số cao
  137	Nonideal	Không lý tưởng
  138	Imperfection	Không hoàn hảo
  139	Bandwidth	Băng thông (dải thông)
  140	Nonlinear	Phi tuyến
  141	Voltage swing	Biên điện áp (dao động)
  142	Current limits	Các giới hạn dòng điện
  143	Error model	Mô hình sai số
  144	Worst-case	Trường hợp xấu nhất
  145	Instrumentation amplifier	Bộ/mạch khuếch đại dụng cụ (trong đo lường)
  146	Simplified	Đơn giản hóa
  147	Noise		Nhiễu
  148	Johnson noise	Nhiễu Johnson
  149	Shot noise	Nhiễu Schottky
  150	Flicker noise	Nhiễu hồng, nhiễu 1/f
  151	Interference	Sự nhiễu loạn
  152	Noise performance	Hiệu năng nhiễu
  153	Term		Thuật ngữ
  154	Definition	Định nghĩa
  155	Convention	Quy ước
  156	Signal-to-noise ratio	Tỷ số tín hiệu-nhiễu
  157	Noise figure	Chỉ số nhiễu
  158	Noise temperature	Nhiệt độ nhiễu
  159	Converting	Chuyển đổi
  160	Adding		Thêm vào
  161	Subtracting	Bớt ra
  162	Uncorrelated	Không tương quan
  163	Quantity	Đại lượng
  164	Calculation	(Việc) tính toán, phép tính
  165	Data		Dữ liệu
  166	Logic gate	Cổng luận lý
  167	Inverter	Bộ/mạch đảo (luận lý)
  168	Ideal case	Trường hợp lý tưởng
  169	Actual case	Trường hợp thực tế
  170	Manufacturer	Nhà sản xuất
  171	Specification	Chỉ tiêu kỹ thuật
  172	Noise margin	Biên chống nhiễu
  173	Fan-out		Khả năng kéo tải
  174	Consumption	Sự tiêu thụ
  175	Static		Tĩnh
  176	Dynamic		Động
  177	Rise time	Thời gian tăng
  178	Fall time	Thời gian giảm
  179	Propagation delay	Trễ lan truyền
  180	Logic family	Họ (vi mạch) luận lý
  181	Pull-up		Kéo lên
  182	Drawback	Nhược điểm
  183	Large-signal	Tín hiệu lớn
  184	Half-circuit	Nửa mạch (vi sai)
  185	Visualize	Trực quan hóa
  186	Node		Nút
  187	Mesh		Lưới
  188	Closed loop	Vòng kín
  189	Microphone	Đầu thu âm
  190	Sensor		Cảm biến
  191	Loudspeaker	Loa
  192	Microwave	Vi ba
  193	Oven		Lò
  194	Loading effect	Hiệu ứng đặt tải
  195	rms value	Giá trị hiệu dụng
  196	figure of merit	Chỉ số (không thứ nguyên)
  197	Visualization	Sự trực quan hóa
  198	Short-circuit	Ngắn mạch
  199	Voltmeter	Vôn kế
  200	Ammeter		Ampe kế
  201	Scale		Thang đo
  202	Fundamental	Cơ bản
  203	Product		Tích
  204	Derivation	Sự rút ra
  205	Level		Mức
  206	Simplicity	Sự đơn giản
  207	Conceptualize	Khái niệm hóa
  208	Phasor		Vectơ
  209	Terminology	Thuật ngữ
  210	Common-Mode Rejection Ratio	Tỷ số khử (tín hiệu) cách chung
  211	Voltage-dependent	Phụ thuộc điện áp
  212	Current-dependent	Phụ thuộc dòng điện
  213	Fraction	Một phần
  214	Quadrant	Góc phần tư
  215	Breakdown	Đánh thủng
  216	Avalanche	Thác lũ
  217	Graphical analysis	Phân tích bằng đồ thị
  218	Emission	Sự phát xạ
  219	Thermal		(Thuộc về) nhiệt
  220	Approximation	Sự xấp xỉ
  221	Generalization	Sự khái quát hóa
  222	Topology	Sơ đồ
  223	Topologically	Theo sơ đồ
  224	w.r.t		So với
  225	Threshold	Ngưỡng
  226	Quiescent	Tĩnh (điểm làm việc)
  227	Swing		Biên dao động
  228	Power dissipation	Tiêu tán công suất
  229	Transcendental	Siêu việt
  230	Numerator	Tử số
  231	Denominator	Mẫu số
  232	Asymptote	Tiệm cận
  233	Leakage		Rò (rỉ)
  Mọi ý kiến đóng góp cho việc lập danh mục thuật ngữ xin được post ở luồng này.

  Thân,
  Last edited by namqn; 02-12-2008, 01:45.
  Biển học mênh mông, sức người có hạn

 • #2
  Thắc mắc đầu tiên : làm sao dịch phân biệt giữa các thuật ngữ topology, schema(tic), diagram ? Xem ra đều là "sơ đồ" cả.
  Phần mềm tự do hoặc không dùng máy tính nữa !.

  Comment


  • #3
   Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
   Thắc mắc đầu tiên : làm sao dịch phân biệt giữa các thuật ngữ topology, schema(tic), diagram ? Xem ra đều là "sơ đồ" cả.
   Schema = sơ đồ mạch = trong điện tử thì schema dịch như thế là ổn
   diagram = biểu đồ
   topology = hình đồ = sơ đồ hình học tô pô

   Chúc vui
   Falleaf
   Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
   58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
   mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

   Comment


   • #4
    Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viết
    Thắc mắc đầu tiên : làm sao dịch phân biệt giữa các thuật ngữ topology, schema(tic), diagram ? Xem ra đều là "sơ đồ" cả.
    Schematic = sơ đồ nguyên lý (thường dùng để thể hiện các chi tiết của mạch điện)
    Diagram = sơ đồ khái quát (chẳng hạn, block diagram = sơ đồ khối)
    Topology thì như F đã nêu, sơ đồ hình học

    Trong tiếng Việt, đa số trường hợp chỉ cần dùng từ "sơ đồ" là đủ.

    Thân,
    Biển học mênh mông, sức người có hạn

    Comment


    • #5
     Vừa cập nhật lại danh sách. "Pinch-off" được đề nghị dịch là "thắt" thay vì "ngắt" như trước đây.

     Thân,
     Biển học mênh mông, sức người có hạn

     Comment


     • #6
      Đề nghị bổ sung nghĩa (có thể dùng với mục đích gọn hơn):
      67 Ripple Độ gợn
      95 Depletion (Làm) nghèo
      96 Enhancement (Làm) giàu
      122 Emitter follower mạch lặp (điện áp)
      Last edited by namqn; 30-11-2008, 02:17. Lý do: 102 => 122
      Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.

      Comment


      • #7
       Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viết
       Đề nghị bổ sung nghĩa (có thể dùng với mục đích gọn hơn):
       67 Ripple Độ gợn
       95 Depletion (Làm) nghèo
       96 Enhancement (Làm) giàu
       122 Emitter follower mạch lặp (điện áp)
       Đã bổ sung nghĩa:
       67 Ripple Độ nhấp nhô, độ gợn sóng

       Với 95 và 96, chúng là các danh từ, trong khi "làm nghèo" hay "làm giàu" là động từ. Rõ nghĩa hơn thì phải là "làm nghèo hạt dẫn" hay "làm giàu hạt dẫn" (như tôi đã được học cách đây mười mấy năm). Do đó, xin ý kiến các thành viên khác về 2 từ này.

       Với 122, tôi cho rằng "mạch theo (điện áp)" hay "mạch lặp (điện áp)" trong tiếng Việt không khác nhau mấy. Hơn nữa, từ "lặp" nó mang ý nghĩa điện áp ngõ ra phải giống như điện áp ngõ vào một cách chặt chẽ hơn, so với từ "theo" chỉ thể hiện xu thế. Các thành viên khác nghĩ thế nào?

       Thân,
       Biển học mênh mông, sức người có hạn

       Comment


       • #8
        Nguyên văn bởi namqn Xem bài viết
        Với 95 và 96, chúng là các danh từ, trong khi "làm nghèo" hay "làm giàu" là động từ. Rõ nghĩa hơn thì phải là "làm nghèo hạt dẫn" hay "làm giàu hạt dẫn" (như tôi đã được học cách đây mười mấy năm). Do đó, xin ý kiến các thành viên khác về 2 từ này.
        Thân,
        (Sự) làm giàu/làm nghèo và (sự) tăng cường/suy giảm, thực chất đều đúng trong các trường hợp nghĩa khác nhau.

        Ví dụ như Enhanced Core (trong MCU), thì nghĩa là cái core được tăng cường (được cải tiến) chứ không thể viết là cái core được làm giàu. Nên em đề nghị bổ sung cả hai nghĩa đều đúng, không sai. Tuỳ trường hợp ta dịch theo văn cảnh.

        Từ 122 chưa biết từ tiếng Việt bao giờ!? Xin miễn ý kiến, nhưng theo anh Nam giải thích thấy hợp lý.

        Chúc vui
        Falleaf
        Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
        58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
        mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

        Comment


        • #9
         Chào bác namqn!
         Theo em thỉ nên sắp xếp danh mục các thuật ngữ theo thứ tự AlphaB cho mọi người dễ tra hơn đấy ạ!

         Comment


         • #10
          Nguyên văn bởi chuabietyeu Xem bài viết
          Chào bác namqn!
          Theo em thỉ nên sắp xếp danh mục các thuật ngữ theo thứ tự AlphaB cho mọi người dễ tra hơn đấy ạ!
          Danh sách vẫn còn được bổ sung, và chưa hoàn toàn thống nhất về cách dịch. Do vậy, danh sách tạm thời sẽ để như vậy. Ngoài ra, tôi thường không duyệt danh sách mà dùng lệnh tìm kiếm (Ctrl + F) của trình duyệt khi cần tìm một mục từ, nên không quan tâm đến kiểu sắp xếp lắm.

          Việc sắp xếp lại theo thứ tự của bảng chữ cái đối với tôi không hề gặp trở ngại gì, chỉ mất vài giây thôi. Không rõ những thành viên khác có ý kiến thế nào về việc sắp xếp lại danh sách?

          Thân,
          Biển học mênh mông, sức người có hạn

          Comment


          • #11
           Đã cập nhật danh sách: 199 Voltmeter Vôn kế (thay vì Volt kế).

           Thân,
           Biển học mênh mông, sức người có hạn

           Comment


           • #12
            Em xin hỏi ở trang 212 "rms" là đơn vị đo hay là gì ạ? Chưa nghe bao giờ.
            Còn "op apms" em cũng ko biết là linh kiện gì cả.

            Comment


            • #13
             Nguyên văn bởi THUKIDFETHUT Xem bài viết
             Em xin hỏi ở trang 212 "rms" là đơn vị đo hay là gì ạ? Chưa nghe bao giờ.
             Còn "op apms" em cũng ko biết là linh kiện gì cả.
             rms = root mean square = Căn quân phương (toán học)

             Định nghĩa là căn của tổng trung bình bình phương các phần tử.

             Trong kỹ thuật điện AC, thì người ta còn gọi là giá trị hiệu dụng.

             Vd: [latex]I_{rms}[/latex]: dòng điện hiệu dụng.

             Chúc vui.
             Falleaf
             Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
             58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
             mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

             Comment


             • #14
              Bổ sung chữ viết tắt :
              KCL = Kirchhoff's Current Law
              KVL = Kirchhoff's Voltage Law

              Comment


              • #15
               "Signal-to-noise ratio Tỷ số tín hiệu-nhiễu"
               Theo như em học thì thầy dạy đây là " tỷ số tín hiệu trên nhiễu", vậy em phải dịch thế nào ạ?
               Còn noise-free (cuối trang 215) là ko nhiễu hay là nhiễu trắng ạ? Đặt trong "noise-free R" thì em ko biết phải dịch thế nào.

               Comment

               Về tác giả

               Collapse

               namqn Tốt nghiệp Tiến sĩ tại ĐH Sheffield, vương quốc Anh. CBGD khoa Điện ĐHBK HCM từ 1996. Tìm hiểu thêm về namqn

               Bài viết mới nhất

               Collapse

               Đang tải...
               X