Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Lập trình GUI trong Matlab

Collapse
This is a sticky topic.
X
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • tuongthanbk
  replied
  các bậc tiền bối giúp dùm bài này nhe đang cần gấp lắm. Cảm ơn các bác nhiều
  Đề bài: Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm hai biến trên tập đóng và bị chặn D.
  Yêu cầu: Sử dụng GUI. Cho phép nhập vào hàm 2 biến, nhập vào miền đóng và bị chặn D.
  Output: Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Vẽ hình minh họa tại trên miền D.

  Leave a comment:


 • dragonfly111
  replied
  chào mọi người, hiện e đang dùng matlab ver 7.0(r14)
  Trong lập trình giao diện gui, e có dùng đến menu pop-up. Khi run thì pop-up lai hiển thị ntnay"---------"(điều này k ảnh hưởng đến tính toán mà chỉ thuần túy về mặc hiển thị)
  như hình kèm theo!
  Mọi người có thể giúp e giải đáp và khắc phục được k?


  (hjc, sao làm theo hướng dẫn post ảnh bỏ đường link vào img mà sao nó k hiển thị ảnh mà ra đường link ntnay vậy ta)
  Attached Files
  Last edited by dragonfly111; 12-08-2011, 11:17.

  Leave a comment:


 • joke
  replied
  Đường link tới mọi tài liệu hướng dẫn sử dụng Matlba 2011a (version 7.12) - (Xin lỗi, mình lấy ở đây: http://www.mathworks.com/help/pdf_doc/allpdf.html nhưng nó không hề hiển thị link đính kèm khi copy vào diễn đàn, các bác thông cảm, chịu khó đăng nhập vào trang chủ rồi download vậy)

  Printable (PDF) Documentation

  General

  Release Notes for R2011a
  Installation Guide


  MATLAB
  MATLAB Getting Started Guide
  Desktop Tools and Development Environment


  Data Import and Export
  Mathematics
  Data Analysis
  Programming Fundamentals
  MATLAB Programming Tips
  Object-Oriented Programming
  Graphics
  3-D Visualization
  Creating Graphical User Interfaces
  External Interfaces
  MAT-File Format
  MATLAB Release Notes

  Related Papers
  MATLAB ODE Suite
  Implicitly Restarted Arnoldi/Lanczos Methods for Large-Scale Eigenvalue Calculations
  Sparse Matrices in MATLAB: Design and Implementation

  Simulink
  Simulink Getting Started Guide
  Simulink User's Guide
  Simulink Graphical User Interface
  Simulink Reference
  Developing S-Functions
  Simulink Release Notes

  Modeling Guidelines
  Modeling Guidelines for High-Integrity Systems
  Modeling Guidelines for Code Generation
  MathWorks Automotive Advisory Board Control Algorithm Modeling Guidelines Using MATLAB, Simulink, and Stateflow

  MATLAB & Simulink Student Version
  Introduction and Installation Instructions (R2011a Student Version)


  Aerospace Blockset
  Aerospace Blockset User's Guide
  Aerospace Blockset Release Notes

  Aerospace Toolbox
  Aerospace Toolbox User's Guide
  Aerospace Toolbox Release Notes

  Bioinformatics Toolbox
  Bioinformatics Toolbox User's Guide
  Bioinformatics Toolbox Release Notes

  Code Generation from MATLAB
  Code Generation from MATLAB Getting Started Guide
  Code Generation from MATLAB User's Guide
  Code Generation from MATLAB Release Notes

  Communications System Toolbox
  Communications System Toolbox Getting Started Guide
  Communications System Toolbox User's Guide
  Communications System Toolbox Release Notes

  Computer Vision System Toolbox
  Computer Vision System Toolbox User's Guide
  Computer Vision System Toolbox Release Notes

  Control System Toolbox
  Control System Toolbox Getting Started Guide
  Control System Toolbox User's Guide
  Control System Toolbox Release Notes

  Curve Fitting Toolbox
  Curve Fitting Toolbox User's Guide
  Curve Fitting Toolbox Release Notes

  Data Acquisition Toolbox
  Data Acquisition Toolbox User's Guide
  Data Acquisition Toolbox Quick Reference Guide
  Data Acquisition Toolbox Adaptor Kit User's Guide
  Data Acquisition Toolbox Release Notes

  Database Toolbox
  Database Toolbox Getting Started Guide
  Database Toolbox User's Guide
  Database Toolbox Release Notes

  Datafeed Toolbox
  Datafeed Toolbox User's Guide
  Datafeed Toolbox Release Notes

  DO Qualification Kit
  DO Qualification Kit User's Guide
  DO Qualification Kit Model-Based Design Workflow for DO-178B
  DO Qualification Kit Release Notes

  DSP System Toolbox
  DSP System Toolbox Getting Started Guide
  DSP System Toolbox User's Guide
  DSP System Toolbox Release Notes

  Econometrics Toolbox
  Econometrics Toolbox User's Guide
  Econometrics Toolbox Release Notes

  EDA Simulator Link
  EDA Simulator Link Getting Started Guide
  EDA Simulator Link User's Guide
  EDA Simulator Link Release Notes

  Embedded Coder
  Embedded Coder Getting Started Guide
  Embedded Coder User's Guide
  Embedded Coder Reference
  Embedded Coder Release Notes

  Filter Design HDL Coder
  Filter Design HDL Coder User's Guide
  Filter Design HDL Coder Release Notes

  Financial Derivatives Toolbox
  Financial Derivatives Toolbox User's Guide
  Financial Derivatives Toolbox Release Notes

  Financial Toolbox
  Financial Toolbox User's Guide
  Financial Toolbox Release Notes

  Fixed-Income Toolbox
  Fixed-Income Toolbox User's Guide
  Fixed-Income Toolbox Release Notes

  Fixed-Point Toolbox
  Fixed-Point Toolbox User's Guide
  Fixed-Point Toolbox Release Notes

  Fuzzy Logic Toolbox
  Fuzzy Logic Toolbox User's Guide
  Fuzzy Logic Toolbox Release Notes

  Gauges Blockset
  Gauges Blockset User's Guide
  Gauges Blockset Release Notes

  Global Optimization Toolbox
  Global Optimization Toolbox User's Guide
  Global Optimization Toolbox Release Notes

  IEC Certification Kit
  IEC Certification Kit User's Guide
  IEC Certification Kit Release Notes

  Image Acquisition Toolbox
  Image Acquisition Toolbox User's Guide
  Image Acquisition Toolbox Adaptor Kit User's Guide
  Image Acquisition Toolbox Release Notes

  Image Processing Toolbox
  Image Processing Toolbox User's Guide
  Image Processing Toolbox Release Notes

  Instrument Control Toolbox
  Instrument Control Toolbox User's Guide
  Instrument Control Toolbox Release Notes

  Mapping Toolbox
  Mapping Toolbox User's Guide
  Mapping Toolbox Release Notes

  MATLAB Builder EX
  MATLAB Builder EX User's Guide
  MATLAB Builder EX Release Notes

  MATLAB Builder JA
  MATLAB Builder JA User's Guide
  MATLAB Builder JA Release Notes
  MATLAB Application Deployment Web Example Guide

  MATLAB Builder NE
  MATLAB Builder NE User's Guide
  MATLAB Builder NE Release Notes
  MATLAB Application Deployment Web Example Guide

  MATLAB Coder
  MATLAB Coder Getting Started Guide
  MATLAB Coder User's Guide
  MATLAB Coder Release Notes

  MATLAB Compiler
  MATLAB Compiler User's Guide
  MATLAB Compiler Release Notes
  MATLAB Application Deployment Web Example Guide

  MATLAB Distributed Computing Server
  MATLAB Distributed Computing Server System Administrator's Guide
  Parallel Computing Toolbox User's Guide
  Parallel Computing Toolbox Release Notes

  MATLAB Report Generator
  MATLAB Report Generator User's Guide
  MATLAB Report Generator Release Notes

  Model-Based Calibration Toolbox
  Model-Based Calibration Toolbox Getting Started Guide
  Model-Based Calibration Toolbox Model Browser User's Guide
  Model-Based Calibration Toolbox CAGE User's Guide
  Model-Based Calibration Toolbox Release Notes

  Model Predictive Control Toolbox
  Model Predictive Control Toolbox Getting Started Guide
  Model Predictive Control Toolbox User's Guide
  Model Predictive Control Toolbox Release Notes

  Neural Network Toolbox
  Neural Network Toolbox Getting Started Guide
  Neural Network Toolbox User's Guide
  Neural Network Toolbox Release Notes

  OPC Toolbox
  OPC Toolbox User's Guide
  OPC Toolbox Release Notes

  Optimization Toolbox
  Optimization Toolbox User's Guide
  Optimization Toolbox Release Notes

  Parallel Computing Toolbox
  Parallel Computing Toolbox User's Guide
  Parallel Computing Toolbox Release Notes
  MATLAB Distributed Computing Server System Administrator's Guide

  Partial Differential Equation Toolbox
  Partial Differential Equation Toolbox User's Guide

  Phased Array System Toolbox
  Phased Array System Toolbox Getting Started Guide
  Phased Array System Toolbox User's Guide
  Phased Array System Toolbox Release Notes

  Polyspace Code Verification Products
  Polyspace Products for C Getting Started Guide
  Polyspace Products for C User's Guide
  Polyspace Products for C Reference
  Polyspace Products for C++ Getting Started Guide
  Polyspace Products for C++ User's Guide
  Polyspace Products for C++ Reference
  Polyspace Products for Ada Getting Started Guide
  Polyspace Products for Ada User's Guide
  Polyspace Products for Ada Reference
  Polyspace Model Link Products User's Guide
  Polyspace UML Link RH User's Guide
  Polyspace Installation Guide
  Polyspace Release Notes

  Real-Time Windows Target
  Real-Time Windows Target User's Guide
  Real-Time Windows Target Release Notes

  RF Toolbox
  RF Toolbox User's Guide
  RF Toolbox Release Notes

  Robust Control Toolbox
  Robust Control Toolbox Getting Started Guide
  Robust Control Toolbox User's Guide
  Robust Control Toolbox Release Notes

  SB2SL
  SB2SL User's Guide
  SB2SL Release Notes

  Signal Processing Toolbox
  Signal Processing Toolbox Getting Started Guide
  Signal Processing Toolbox User's Guide
  Signal Processing Toolbox Release Notes

  SimBiology
  SimBiology Getting Started Guide
  SimBiology User's Guide
  SimBiology Release Notes

  SimDriveline
  SimDriveline User's Guide
  SimDriveline Release Notes

  SimElectronics
  SimElectronics User's Guide
  SimElectronics Release Notes

  SimEvents
  SimEvents Getting Started Guide
  SimEvents User's Guide
  SimEvents Release Notes

  SimHydraulics
  SimHydraulics User's Guide
  SimHydraulics Release Notes

  SimMechanics
  SimMechanics Getting Started Guide
  SimMechanics User's Guide
  SimMechanics Visualization and Import Guide
  SimMechanics Release Notes

  SimMechanics Link
  SimMechanics Link User's Guide
  SimMechanics Link Release Notes

  SimPowerSystems
  SimPowerSystems User's Guide
  SimPowerSystems Release Notes

  SimRF
  SimRF Getting Started Guide
  SimRF User's Guide
  SimRF Release Notes
  RF Blockset User's Guide
  RF Blockset Release Notes

  Simscape
  Simscape Getting Started Guide
  Simscape User's Guide
  Simscape Language Guide
  Simscape Release Notes

  Simulink 3D Animation
  Simulink 3D Animation User's Guide
  Simulink 3D Animation Release Notes

  Simulink Coder
  Simulink Coder Getting Started Guide
  Simulink Coder User's Guide
  Simulink Coder Target Language Compiler
  Simulink Coder Reference
  Simulink Coder Release Notes

  Simulink Control Design
  Simulink Control Design Getting Started Guide
  Simulink Control Design User's Guide
  Simulink Control Design Release Notes

  Simulink Design Optimization
  Simulink Design Optimization Getting Started Guide
  Simulink Design Optimization User's Guide
  Simulink Design Optimization Release Notes

  Simulink Design Verifier
  Simulink Design Verifier User's Guide
  Simulink Design Verifier Release Notes

  Simulink Fixed Point
  Simulink Fixed Point User's Guide
  Simulink Fixed Point Release Notes

  Simulink HDL Coder
  Simulink HDL Coder User's Guide
  Simulink HDL Coder Release Notes

  Simulink PLC Coder
  Simulink PLC Coder User's Guide
  Simulink PLC Coder Release Notes

  Simulink Report Generator
  Simulink Report Generator User's Guide
  Simulink Report Generator Release Notes

  Simulink Verification and Validation
  Simulink Verification and Validation User's Guide
  Simulink Verification and Validation Reference
  Simulink Verification and Validation Release Notes

  Spreadsheet Link EX
  Spreadsheet Link EX User's Guide
  Spreadsheet Link EX Release Notes

  Stateflow
  Stateflow Getting Started Guide
  Stateflow User's Guide
  Stateflow Reference
  Stateflow API
  Stateflow Release Notes

  Statistics Toolbox
  Statistics Toolbox User's Guide
  Statistics Toolbox Release Notes

  Symbolic Math Toolbox
  Symbolic Math Toolbox User's Guide
  Symbolic Math Toolbox Release Notes
  MuPAD Tutorial

  System Identification Toolbox
  System Identification Toolbox Getting Started Guide
  System Identification Toolbox User's Guide
  System Identification Toolbox Release Notes

  SystemTest
  SystemTest User's Guide
  SystemTest Release Notes

  Vehicle Network Toolbox
  Vehicle Network Toolbox User's Guide
  Vehicle Network Toolbox Release Notes

  Wavelet Toolbox
  Wavelet Toolbox Getting Started Guide
  Wavelet Toolbox User's Guide
  Wavelet Toolbox Release Notes

  xPC Target
  xPC Target Getting Started Guide
  xPC Target User's Guide
  xPC Target API Guide
  xPC Target Device Drivers
  xPC Target Release Notes

  Leave a comment:


 • dragonfly111
  replied
  @lemanno000
  gửi bạn file đính kèm để tham khảo,cái này mình cũng tìm được trên mạng!
  Attached Files

  Leave a comment:


 • lemanno000
  replied
  nhờ mấy anh giúp e với!
  để tính số lần nhấp 1 nút nhấn trong guide matlab thì ta phải lập trình sao dzi.!
  e sắp nộp đồ án rồi mấy anh giúp e với

  Leave a comment:


 • dragonfly111
  replied
  chào các bạn,mình có 1 vấn đề nhỏ mong các bạn giúp mình!
  Mình tạo ra 2 gui (gui1 và gui2), khi mở gui2 từ gui1 thì gui1 lúc đó đóng lại và mở gui2. Tuy nhiên khi twf gui2 quaylai gui1 thì toàn bộ các giá trị nhập cũng như kết quả trước đó tại gui1 mất hết.
  Các bạn có thể giúp mình làm sao để dữ liệu tại gui1 vẫn giữ nguyên mà k mất đi k?
  Ah, các bạn có thể cho mình 1 ví dụ về biến toàn cục global hoặc có giải thích và cách thwcj hiện ntn giúp mình với được k?
  Cảm ơn các bạn nhiều!
  Happy day!
  Last edited by dragonfly111; 22-05-2011, 17:16.

  Leave a comment:


 • thandieu
  replied
  @ngocson0: Bạn chưa khai báo biến KOS nên chương trình không hiểu. Tức là ban đầu biến KOS phải có một giá trị nào đó.

  @takeru1906: Bạn có thể nói rõ câu hỏi hơn ko? Giá trị A nhập ở đâu, hình B hiển thị ở đâu...?

  Leave a comment:


 • takeru1906
  replied
  Nhờ anh (chi) giúp đỡ

  Em bây jo muốn làm GUI Matlab , em tính khi nhập các giá trị A (cố định) này thì nó sẽ hiển thị hình B mà mình muốn lên ( ko cần phải qua tính toán ) có nghĩa là giá trị A này gắn với một hình B mà mình đã biết . Thì phải làm thế nào hả các bác ? mong nhận dc chỉ giúp ah

  Leave a comment:


 • ngocson0
  replied
  Xin chào tất cả các anh em!
  Em đang lập trình chương trình nhỏ để tính chuyển vị của hệ kết cấu thanh giàn
  Nhưng gặp một số lỗi xin mấy huynh chỉ giúp em với:
  Đây là chương trình chính
  clc
  clear
  format compact
  non=3;
  noe=3;
  nonpe=2;
  nodofpn=2;
  nodofos=non*nodofpn;
  coord(1,1)=0;
  coord(1,2)=0;
  coord(2,1)=0;
  coord(2,2)=1;
  coord(3,1)=1;
  coord(3,2)=1;
  E=2.00e7;
  A=0.02;
  elem(1,1)=1;
  elem(1,2)=2;
  elem(2,1)=1;
  elem(2,2)=3;
  elem(3,1)=2;
  elem(3,2)=3;
  noress =4;
  ixres(1)=1;
  vodof(1)=0;
  ixres(2)=2;
  vodof(2)=0;
  ixres(3)=3;
  vodof(3)=0;
  ixres(4)=4;
  vodof(4)=0;
  K=zeros(nonpe*nodofpn,nonpe*nodofpn);
  ix=zeros(nonpe*nodofpn,1);
  f=zeros(nodofos,1);
  f(5)=300;
  f(6)=-600;
  for ie=1:noe
  endoe(1)=1;
  endoe(2)=2;
  x1=coord(endoe(1),1);
  y1=coord(endoe(1),2);
  x2=coord(endoe(2),1);
  y2=coord(endoe(2),2);
  L=sqrt((x2-x1)^2+(y2-y1)^2);
  if(x2-x1)==0;
  alpha=2*atan(1);
  else
  alpha=atan((y2-y1)/(x2-x1));
  end
  K=smotrusselem(E,L,A,alpha);
  ix=indexos(endoe,nonpe,nodofpn);
  KOS=smos(KOS,K,ix);
  end
  [KOS,f]= proores(KOS,ixres,vodof);
  u=KOS\f;
  id=1:nodofos;
  disp=[id' u];
  Có 4 hàm để giúp chương trình chính chạy như sau:
  function [ix] =indexos(endoe,nonpe,nodofpn)
  k=0;
  for i=1:nonpe
  s=(endoe(i)-1)*nodofpn;
  for j = 1:nodofpn
  k=k+1;
  ix(k)=s+j;
  end
  end


  function[KOS,f]=proores(KOS,f,ixres,vodof)
  m=length(ixres);
  n=length(KOS);
  for i=1:m
  c=ixres(i);
  for j=1:n
  KOS(c,j)=0;
  KOS(j,c)=0;
  end
  KOS(c,c)=1;
  f(c)=vodof(i);
  end


  function [KOS]=smos(KOS,K,ix)
  for i =1:length(ix)
  is=ix(i);
  for j=1:length(ix);
  js=ix(j);
  KOS(is,js)=KOS(is,js)+K(i,j);
  end
  end

  function [K] = smotrusselem(E,A,L,alpha);
  c=cos(alpha);
  s=sin(alpha);
  K=(E*A/L)*[ c*c c*s -c*c -c*s
  c*c s*s -c*c -s*s
  -c*c -c*s c*c c*s
  -c*c -c*s -c*c s*s ]
  Kết quả chạy báo lỗi như sau:
  K =
  1.0e+009 *
  0.0000 0.0000 -0.0000 -0.0000
  0.0000 1.0000 -0.0000 -1.0000
  -0.0000 -0.0000 0.0000 0.0000
  -0.0000 -0.0000 -0.0000 1.0000
  ??? Undefined function or variable 'KOS'.

  Error in ==> hedanchinh at 52
  KOS=smos(KOS,K,ix);
  Làm ơn chỉ giùm lỗi giúp em với nhé!

  Leave a comment:


 • tuthantuthuc
  replied
  Có ai giúp dùm em với. Em muốn tạo 1 GUI để mô phỏng động cơ DC bằng không gian trạng thái, em đã lấy được các thông số của động cơ từ GUI và tính ra được ma trận trạng thái, nhưng khi dùng lệnh set_param để đưa các ma trận này vào các tham số A,B,C,D thì nó lại báo lỗi. Cụ thể như sau:
  Với R,L,Ke,Phi,J là các tham số được lấy từ GUI
  [B]a11=-R/L;

  a12=-Ke*Phi/L;

  a21=Km*Phi/2/pi/J;

  b11=1/L;

  b22=-1/2/pi/J;

  A = [a11 a12 ; a21 0];
  B = [b11 0 ; 0 b22];
  C = [1 0 ; 0 1];
  D = [0 0 ; 0 0];

  G_m = ss(A, B, C, D);
  minfo(G_m);

  a11=num2str(a11)
  a12=num2str(a12)
  a21=num2str(a21)
  b11=num2str(b11)
  b22=num2str(b22)
  % DCM_MP la ten file simulink, DCMOTOR la khong gian trang thai

  set_param('DCM_MP/DCMOTOR','A', '[A]','B',...
  '','C','[1 0 ; 0 1]','D','[0 0 ; 0 0]')

  Em cũng đã thử bằng lệnh sau nhưng k được:
  set_param('DCM_MP/DCMOTOR','A', ['[',a11, ' ' ,a12 ; a21, ' ', 0,']'],'B',...
  ['[',b11, ' ' ,0 ; 0, ' ', b22,']'],'C','[1 0 ; 0 1]','D','[0 0 ; 0 0]')

  hoặc
  set_param('DCM_MP/DCMOTOR','A','[ a11 a12 ; a21 0]', 'B', '[ b11 0 ; 0 b22 ]', 'C' ,'[1 0 ; 0 1]',...
  'D','[0 0 ; 0 0]')

  Nhưng khi em thay bằng số thì file simulink lại chạy được. Kính mong các anh có kinh nghiệm giúp dùm vaa61n đề này với em xin cám ơn

  Leave a comment:


 • coolqnvn
  replied
  Cái này bạn tim trong tài liệu matlab and simulink cua Nguyễn Phùng Quang viết rất cụ thể.
  kai này kũng đơn giản thôi mà.chịu khó đọc tài liệu 1 chút la làm được ngay
  thân!

  Leave a comment:


 • anhteen
  replied
  có ai giúp mình với

  Leave a comment:


 • anhteen
  replied
  chào các bạn,....

  k bik các bạn có bik code chuyển tiền từ VND sang USD và ngược lại đc k...

  làm bằng giao điện GUI trong Matlab...

  cám ơn các bạn rất nhiều...

  style_trungxiteen@yahoo.com

  Leave a comment:


 • kissyou
  replied
  Anh ơi cho em hỏi, khi muốn load data từ các function khác trong 1 form thì mình dùng lệnh:

  handles.A1=A
  guidata(hObject,handles)
  Vậy khi em muốn load data từ 2 form khác nhau thì dùng cách nào hả anh. 1 bài em cần dùng rất nhiều form, mà các form thì cần liên kết dữ liệu với nhau. Anh giúp em với. Thanh anh

  Leave a comment:


 • kissyou
  replied
  Nguyên văn bởi jayacepalius Xem bài viết
  Chào các anh!
  Em đã thiết lập dc giao diện GUI bằng m-file (ko dùng Fig)
  Nhưng quá trình xử lí đòi hỏi phải nhấn nút các Button tuần tự (6,7 cái Button j đó)
  vậy mấy anh cho em hỏi có cách nào màinh thiết lập cho các nút nhấn đó tự auto tác động sau t giây nào đó
  Ví dụ, GUI có 6 nút nhấn: Start, Load ảnh, cân bằng xám, nhị phân hóa ảnh, lọc ảnh, luưu ảnh sau xử lí.
  Sau khi load ảnh xong, mình bấm start thì nó tuần tự tác động (thưc thi) các nút còn lại, mình ko cần tác động
  Mong các nah chỉ giúp
  ...............................

  Leave a comment:

Về tác giả

Collapse

ngohaibac Tìm hiểu thêm về ngohaibac

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X