Thông báo

Collapse

Trước khi định đặt câu hỏi gì về sử dụng diễn đàn, hãy đọc ở đây

Hướng dẫn sử dụng diễn đàn:

Hướng dẫn định hướng phát triển của diễn đàn:

Những công cụ cần thiết khác khi sử dụng diễn đàn:

Những hình thức kỷ luật của diễn đàn, thành viên cần chú ý:

Từ điển công nghệ: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=12774
Email dùng chung: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5852


Thay mặt BDH.
Admin. Falleaf
Xem thêm
See less

Typing Vietnamese at DIENTUVIETNAM

Collapse
This topic is closed.
X
This is a sticky topic.
X
X
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Typing Vietnamese at DIENTUVIETNAM

  Đây là bài viết dành cho những thành viên ở hải ngoại lâu ngày sử dụng bộ gõ tiếng Việt trên diễn đàn.

  Here are some general instructions about how to use DIENTUVIETNAM forum.

  1. Registration and use of DIENTUVIETNAM's functions can be found at Forum FAQ.


  2. DIENTUVIETNAM is integrated with a Vietnamese typing plug-in, that help users to type Vietnamese online without software installation.

  These are some different methods of typing in Vietnamese.
  (To change the method, press F9)

  OFF: Check it if you want to disable Vietnamese typing plug-in

  VNI: Check it if you want to enable Vietnamese typing using VNI method

  * á (tone sắc) = [a] + [1]
  * à (tone huyền) = [a] + [2]
  * ả (tone hỏi) = [a] + [3]
  * ã (tone ngã) = [a] + [4]
  * ạ (tone nặng) = [a] + [5]
  * â (hat) = [a] + [6]
  * ơ (beard) = [o] + [7]
  * ă (semi moon) = [a] + [8]
  * đ = [d] + [9]

  TELEX: Check it if you want to enable Vietnamese typing using TELEX method.

  * á (tone sắc) = [a] + [s]
  * à (tone huyền) = [a] + [f]
  * ả (tone hỏi) = [a] + [r]
  * ả (tone ngã) = [a] + [x]
  * ạ (tone nặng) = [a] + [j]
  * â (hat) = [a] + [a]
  * ơ (beard) = [o] + [w]
  * ă (semi moon) = [a] + [w]
  * đ = [d] + [d]

  VIQR: Check it if you want to enable Vietnamese typing using VIQR method.

  MIXED: This is the default method. You can type with both VNI and TELEX at a time.


  3. To type in other languages such as French, Korean, Japanese, make sure that you set Vietnamese Typing Plug-in into OFF.

  For further instructions about typing in Vietnamese using Unikey software, please read here.

  If you have a question, please post it in this forum.

  DIENTUVIETNAM Administrators
  Falleaf
  Công ty TNHH Thương mại và Giao nhận R&P
  58/57 Nguyễn Minh Hoàng - Phường 12 - Quận Tân Bình - TP.HCM
  mail@falleaf.net - VP: (04) 36408561 - (08) 38119870

Về tác giả

Collapse

falleaf Tìm hiểu thêm về falleaf

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X