Thông báo

Collapse
No announcement yet.

giúp em sửa lỗi nháy liên tục trên màn hình hiển thị lcd

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • giúp em sửa lỗi nháy liên tục trên màn hình hiển thị lcd

  đây là code và mạch của em ạ khi em bật thì màn hình lcd hiển thị nhưng nháy đen liên tục các ace xem giúp em lỗi ở đâu ạ
  code ạ
  #INCLUDE <16F887.H>
  #FUSES NOWDT, PUT, HS, NOPROTECT, NOLVP
  #USE DELAY(CLOCK = 20M)
  #INCLUDE <TV_LCD.C>

  #DEFINE MODE PIN_B0
  #DEFINE UP PIN_B1
  #DEFINE DOWN PIN_B2

  UNSIGNED INT8 GIO, PHUT, GIAY, BDT;
  UNSIGNED INT8 GT;
  #INT_TIMER1
  VOID INTERRUPT_TIMER1()
  { SET_TIMER1 (59286);
  BDT++;
  }
  Void LCD_HIENTHI()
  {
  LCD_COMMAND (0X84); LCD_DATA ("DONG HO");
  LCD_COMMAND (0XC4); LCD_DATA (GIO/10 + 0X30);
  LCD_DATA (GIO%10 + 0X30); LCD_DATA (":");
  LCD_DATA (PHUT/10 + 0X30); LCD_DATA (PHUT%10 + 0X30);
  LCD_DATA (":"); LCD_DATA (GIAY/10 + 0X30);
  LCD_DATA (GIAY%10 + 0X30);
  }
  VOID LCD_NHAPNHAY()
  { IF (GT==1) { LCD_COMMAND (0XC4); LCD_DATA (" ");}
  IF (GT==2) { LCD_COMMAND (0XC7); LCD_DATA (" ");}
  IF (GT==3) { LCD_COMMAND (0XCA); LCD_DATA (" ");}
  }
  VOID BT_MODE()
  { IF (!INPUT (MODE))
  { DELAY_MS (20);
  IF (!INPUT (MODE))
  { GT++;
  IF (GT==4) GT=0;
  }
  WHILE (!INPUT(MODE));
  }
  }
  VOID BT_UP()
  { IF (!INPUT (UP))
  { DELAY_MS (20);
  IF (!INPUT (UP))
  { SWITCH (GT)
  {
  CASE 1: IF (GIO==23) GIO=0;
  ELSE GIO++;
  BREAK;
  CASE 2: IF (PHUT==59) PHUT=0;
  ELSE PHUT++;
  BREAK;
  CASE 3: IF (GIAY==59) GIAY=0;
  ELSE GIAY++;
  BREAK;
  DEFAULT: BREAK;
  }
  }
  WHILE (!INPUT (UP));
  }
  }
  VOID BT_DOWN()
  { IF (!INPUT (DOWN))
  { DELAY_MS (20);
  If (!INPUT (DOWN))
  { SWITCH (GT)
  { CASE 1: IF (GIO==0) GIO=23;
  ELSE GIO--;
  BREAK;
  CASE 2: IF (PHUT==0) PHUT=59;
  ELSE PHUT--;
  BREAK;
  CASE 3: IF (GIAY==0) GIAY=59;
  ELSE GIAY--;
  BREAK;
  }
  }
  WHILE (!INPUT (DOWN));
  }
  }


  VOID MAIN()
  { SET_TRIS_D (0X00);
  LCD_SETUP();
  GIAY=0;
  PHUT=0;
  GIO=0;
  BDT=0;
  LCD_HIENTHI();
  SETUP_TIMER_1 (T1_INTERNAL|T1_DIV_BY_8);
  Set_TIMER1 (59286);
  ENABLE_INTERRUPTS (GLOBAL);
  ENABLE_INTERRUPTS (INT_TIMER1);

  wHILE (TRUE)
  {
  IF (BDT<100)

  { LCD_HIENTHI();
  LCD_NHAPNHAY();
  BT_MODE();
  BT_UP();
  BT_DOWN();
  }
  ELSE
  { BDT=BDT-100;
  GIAY++;
  IF (GIAY==60)
  { GIAY=0;
  PHUT++;
  IF (PHUT==60)
  { PHUT=0;
  GIO++;
  If (GIO==24) GIO=0;
  }
  }
  }
  }
  }

Về tác giả

Collapse

kudosai999 Tìm hiểu thêm về kudosai999

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X