Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Các bác ơi, giúp em sửa code VHDL tí...

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Các bác ơi, giúp em sửa code VHDL tí...

  Em vừa viết code VHDL để mô tả FSM Counter đếm từ 0 đến 9. Lúc compilation trong quartus II thì nó báo lỗi mà sửa mãi ko đc. Nhờ các bác xem giúp em tí.

  Code

  library Ieee;
  use Ieee.std_logic_1164.all;

  entity ten_counter is
  port (
  w: in std_logic_vector(0 to 1);
  Clk: in std_logic;
  Reset: in std_logic;
  Z: out std_logic_vector(0 to 3)
  );
  end ten_counter;

  Architecture Behave of ten_counter is
  type Counter_States is(S0,S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9);
  signal CurrentState,NextState: Counter_States;
  Begin
  OutputAndNextStateLogic:
  process (w,CurrentState) is
  begin
  Case CurrentState is
  When S0 =>
  Z <= "0000";
  case w is
  when "00" => NextState <= S0;
  when "01" => NextState <= S1;
  when "10" => NextState <= S2;
  when "11" => NextState <= S9;
  end case;
  When S1 =>
  Z<="0001";
  case w is
  when "00" => NextState <= S1;
  when "01" => NextState <= S2;
  when "10" => NextState <= S3;
  when "11" => NextState <= S0;
  end case;
  When S2 =>
  Z<="0010";
  case w is
  when "00" => NextState <= S2;
  when "01" => NextState <= S3;
  when "10" => NextState <= S4;
  when "11" => NextState <= S1;
  end case;
  When S3 =>
  Z<="0011";
  case w is
  when "00" => NextState <= S3;
  when "01" => NextState <= S4;
  when "10" => NextState <= S5;
  when "11" => NextState <= S2;
  end case;
  When S4 =>
  Z<="0100";
  case w is
  when "00" => NextState <= S4;
  when "01" => NextState <= S5;
  when "10" => NextState <= S6;
  when "11" => NextState <= S3;
  end case;
  When S5 =>
  Z<="0101";
  case w is
  when "00" => NextState <= S5;
  when "01" => NextState <= S6;
  when "10" => NextState <= S7;
  when "11" => NextState <= S4;
  end case;
  When S6 =>
  Z<="0110";
  case w is
  when "00" => NextState <= S6;
  when "01" => NextState <= S7;
  when "10" => NextState <= S8;
  when "11" => NextState <= S5;
  end case;
  When S7 =>
  Z<="0111";
  case w is
  when "00" => NextState <= S7;
  when "01" => NextState <= S8;
  when "10" => NextState <= S9;
  when "11" => NextState <= S6;
  end case;
  When S8 =>
  Z<="1000";
  case w is
  when "00" => NextState <= S8;
  when "01" => NextState <= S9;
  when "10" => NextState <= S0;
  when "11" => NextState <= S7;
  end case;
  When S9 =>
  Z<="1001";
  case w is
  when "00" => NextState <= S9;
  when "01" => NextState <= S0;
  when "10" => NextState <= S1;
  when "11" => NextState <= S8;
  end case;
  end case;
  end process;
  State_Register:
  process (Clk,Reset,NextState)
  begin
  if (Reset='1') then
  NextState <= S0;
  elsif (Clk'event AND Clk='1') then
  CurrentState <= NextState;
  end if;
  end process;
  End Behave;


  Lúc compilation thì nó báo lỗi:

  Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "NextState.S0" at ten_Counter.vhd(105)
  Error (10029): Constant driver at ten_Counter.vhd(19)
  Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "NextState.S1" at ten_Counter.vhd(105)
  Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "NextState.S2" at ten_Counter.vhd(105)
  Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "NextState.S3" at ten_Counter.vhd(105)
  Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "NextState.S4" at ten_Counter.vhd(105)
  Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "NextState.S5" at ten_Counter.vhd(105)
  Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "NextState.S6" at ten_Counter.vhd(105)
  Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "NextState.S7" at ten_Counter.vhd(105)
  Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "NextState.S8" at ten_Counter.vhd(105)
  Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "NextState.S9" at ten_Counter.vhd(105)
  Error: Can't elaborate top-level user hierarchy


  Em mới học lập trình nên code luộm thuộm. Các bác chịu khó giúp em nhé. Em cảm ơn nhiều!

 • #2
  Ba.n coi no' chỉ tới do`ng nào. Chỗ reset của state_register, phải la currentstate mới đúng ... bạn không thể gán cho signal ở 2 process khac nhau, se bị mỗi "multiple driver" ...

  Comment


  • #3
   Thank bạn. Mình sửa được rồi. Mình viết sai chỗ NextState, đáng lẽ là CurrentState .
   À, cho mình hỏi luôn là bạn có biết quy trình để tải code VHDL lên chip được không? Mình mới chỉ học viết code thôi, còn mô phỏng bằng dụng cụ thì chả biết tí gì cả. Bạn giúp mình nhé!

   Comment


   • #4
    Từ từ rồi biết bạn ... hoc trên simulation cho vững trước đã.

    Comment

    Về tác giả

    Collapse

    hannhi Tìm hiểu thêm về hannhi

    Bài viết mới nhất

    Collapse

    Đang tải...
    X