Thông báo

Collapse
No announcement yet.

giúp em cái code này với

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • giúp em cái code này với

  em mới học vhdl
  làm bộ cộng 8bit nhưng có lỗi tìm mãi mà ko thấy lỗi
  nhờ các bro thỉnh giáo ạ
  thakns trc
  LIBRARY IEEE;
  USE IEEE.std_logic_1164.all;
  USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

  ENTITY adder8 is port(
  a: in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
  b: in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
  ci,clk,set,reset: in std_logic;
  co: out std_logic;
  s: out std_logic_vector(7 DOWNTO 0)
  );
  end entity adder8;
  architecture equation of adder8 is
  signal mid : std_logic_vector(8 DOWNTO 0);
  BEGIN
  if (clk='1')and (clk'EVENT) and (reset='0')and (set='1') then
  mid <= ('0'&a)+('0'&b)+ci;
  end if;
  co <= mid(8);
  s<= mid(7 DOWNTO 0);
  END equation;


  --lỗi ở dòng IF

 • #2
  Haha...

  LIBRARY IEEE;
  USE IEEE.std_logic_1164.all;
  USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

  ENTITY adder8 is port(
  a: in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
  b: in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
  ci,clk,set,reset: in std_logic;
  co: out std_logic;
  s: out std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
  end adder8;

  architecture equation of adder8 is
  begin
  process(a,b,ci,clk,set,reset)
  variable mid: std_logic_vector(8 DOWNTO 0);
  begin
  if (clk = '1') and (clk'EVENT) and (reset= '0')and (set='1') then
  mid(3 downto 0) := ('0'&a)+('0'&b)+ci;
  end if;
  co <= mid(8);
  s <= mid(7 DOWNTO 0);
  end process;
  end equation;
  Người nhỏ bé.

  Comment


  • #3
   thanks bro có thể giải thích cho em tại sao bị lỗi ko ạ?

   Comment


   • #4
    Nguyên văn bởi naigia88 Xem bài viết
    thanks bro có thể giải thích cho em tại sao bị lỗi ko ạ?
    LIBRARY IEEE;
    USE IEEE.std_logic_1164.all;
    USE IEEE.std_logic_unsigned.all;

    ENTITY adder8 is port(
    a: in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
    b: in std_logic_vector(7 DOWNTO 0);
    ci,clk,set,reset: in std_logic;
    co: out std_logic;
    s: out std_logic_vector(7 DOWNTO 0));
    end adder8;

    architecture equation of adder8 is
    begin
    process(clk,set,reset)
    variable mid: std_logic_vector(8 DOWNTO 0);
    begin
    if (reset = '1') then
    mid := (others => '0');
    elsif (set = '1') then
    mid := (others => '1');
    elsif ((clk = '1') and (clk'EVENT)) then
    mid := ('0'&a)+('0'&b)+ci;
    co <= mid(8);
    s <= mid(7 DOWNTO 0);
    end if;
    end process;
    end equation;

    ---
    Đã lâu rồi tôi kô viết VHDL, nhưng căn bản là ở architecture, bạn chỉ có thể dùng concurrent statement. "if" là sequential statement nên chỉ có thể dùng trong "process" với sensitivity list.

    tvd
    Chúc một ngày vui vẻ
    Tony
    email : dientu_vip@yahoo.com

    Comment

    Về tác giả

    Collapse

    naigia88 Tìm hiểu thêm về naigia88

    Bài viết mới nhất

    Collapse

    Đang tải...
    X