Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thắc mắc trong khối always

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Thắc mắc trong khối always

  Có ai phân tích hộ mình cái đoạn code này với
  always @ (posedge clk or negedge rst) begin
  if(~rst)begin
  ena_ff <= 1'b1;
  end
  else begin
  if(start)
  ena_ff <= 1'b0;
  else begin
  if(load)begin
  if(index == 3'd1)
  ena_ff <= 1'b1;
  else
  ena_ff <= ena_ff;
  end
  else
  ena_ff <= ena_ff;
  end
  end
  end
  Cái mình thắc mắc ở đây là những tín hiệu theo cạnh trong sensitive list sẽ ảnh hưởng như thế nào? Ví dụ như trong sensitive list có > 2 tín hiệu theo cạnh lên/xuống thì k bít nên viết như thế nào???
  Thanks rất nhiều
  ----NFQD----

 • #2
  Bạn thử mô phỏng và synthesis đoạn code này xem:
  reg [1:0] MyNumber;
  always@(posedge clk or negedge clk or posedge rst)
  if(rst)
  MyNumber <= 2'b00;
  else if(clk1)
  MyNumber <= 2'b01;
  else
  MyNumber <= 2'b10;
  Mô phỏng và synthesis đi coi sao Synthesis với cả ISE của Xilinx và Quartus của Altera

  Comment

  Về tác giả

  Collapse

  maruko07 Tìm hiểu thêm về maruko07

  Bài viết mới nhất

  Collapse

  Đang tải...
  X