Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Thắc mắc trong khối always

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • jefflieu
  replied
  Bạn thử mô phỏng và synthesis đoạn code này xem:
  reg [1:0] MyNumber;
  always@(posedge clk or negedge clk or posedge rst)
  if(rst)
  MyNumber <= 2'b00;
  else if(clk1)
  MyNumber <= 2'b01;
  else
  MyNumber <= 2'b10;
  Mô phỏng và synthesis đi coi sao Synthesis với cả ISE của Xilinx và Quartus của Altera

  Leave a comment:


 • maruko07
  started a topic Thắc mắc trong khối always

  Thắc mắc trong khối always

  Có ai phân tích hộ mình cái đoạn code này với
  always @ (posedge clk or negedge rst) begin
  if(~rst)begin
  ena_ff <= 1'b1;
  end
  else begin
  if(start)
  ena_ff <= 1'b0;
  else begin
  if(load)begin
  if(index == 3'd1)
  ena_ff <= 1'b1;
  else
  ena_ff <= ena_ff;
  end
  else
  ena_ff <= ena_ff;
  end
  end
  end
  Cái mình thắc mắc ở đây là những tín hiệu theo cạnh trong sensitive list sẽ ảnh hưởng như thế nào? Ví dụ như trong sensitive list có > 2 tín hiệu theo cạnh lên/xuống thì k bít nên viết như thế nào???
  Thanks rất nhiều

Về tác giả

Collapse

maruko07 Tìm hiểu thêm về maruko07

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X