Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Giúp mình về lập trình đồng hồ thời gian sử dụng DS1307 hiển thi LCD (Pic 16f877a)

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • lambaotrung
  replied
  phần trong này là cách đọc giá trị từ DS_1307
  Code:
  void GET_ds1307()
  {
  
     sec=read_ds1307(0);  // read second gan vao bien sec
     sec=bcdtodec(sec);
     
     if(sec==0)
     {
     min=read_ds1307(1);  // read minute gan vao bien min
     min=bcdtodec(min);
     }
     if(min==0&&sec==0)
     {
     hours=read_ds1307(2);  // read hour gan vao bien hour 
     hours=bcdtodec(hours);
     }
     if(hours==0&&min==0&&sec==0)
     {
     day=read_ds1307(3);  // read day
     day=bcdtodec(day);
  
     date=read_ds1307(4); // read date gan vao bien date
     date=bcdtodec(date);
     }
     if(day==1&&hours==0&&min==0&&sec==0)
     {
     month=read_ds1307(5); // read month gan vao bien month
     month=bcdtodec(month);
     }
     if(month==1&&day==1&&hours==0&&min==0&&sec==0)
     {
     year=read_ds1307(6); // read year gan vao bien year 
     year=bcdtodec(year);
     }
       
  
  
  }
  Còn đây là phần hiển thị của bạn
  có 2 dòng
  hh:mm:ss
  dd:MM:yy

  Code:
  void Hienthi()
  {
        lcd_putcmd(0x80);   
        printf(lcd_putchar,"TIME: %02U:%02U:%02U ",hours,min,sec);         
        lcd_putcmd(0xc0);
        printf(lcd_putchar,"DATE: %02U/%02U/%02U ",date,month,year);
  }
  như vậy trong đoạn code cơ bản nhất của bạn


  Code:
  //============================
  khia báo ban đầu
  //====================
  
  void main()
  {
  //======= Khai báo ban đầu về tiền sử lý ============//
  
  bạn viết các phần khai báo, ngắt, định dạng biến.....
  
  //====( cái này là bất buộc )============//
  
  sec=dectobcd(30);         // enable oscillator(bit 7 =0) cho phép dao dong o Bit 7 =0.
  write_ds1307(0,sec);       // nhầm tạo giao động ban đầu cho DS_1307
  
  //==========================================//
  //=============== đọc giá trị lần đầu tiên =========//
     sec=read_ds1307(0);  // read second gan vao bien sec
     sec=bcdtodec(sec);
  
     min=read_ds1307(1);  // read minute gan vao bien min
     min=bcdtodec(min);
  
     hours=read_ds1307(2);  // read hour gan vao bien hour 
     hours=bcdtodec(hours);
  
     day=read_ds1307(3);  // read day
     day=bcdtodec(day);
  
     date=read_ds1307(4); // read date gan vao bien date
     date=bcdtodec(date);
  
     month=read_ds1307(5); // read month gan vao bien month
     month=bcdtodec(month);
  
  
     year=read_ds1307(6); // read year gan vao bien year 
     year=bcdtodec(year);
  
  //=========================================//
  
  //============= vào vòng Whlie ===============// 
  
  whlie(true)
  {
  GET_ds1307();
  delay_ms(5);
  Hienthi();
  delay_ms(10);
  }
  
  }
  do may tính của mình ko đính kèm dc file mo phỏng, bạn cứ tập vào nghiên cứ, học viết từng dòng lệnh, đừng chỉnh sửa của người khác mà hảy tạo ra phong cách riêng của mình.
  vấn đề về lịch vạn niên, tui thấy rất củ rồi, mà mọi người cử hỏi hoài. tìm vấn đề gì mới hơn nhé.

  chúc bạn thành công
  lambaotrungdt@gmail.com

  Leave a comment:


 • phuocdaica
  replied
  DAMH2.rar thứ bạn đang cần đây
  email: nguyentrungphuocspk@gmail.com

  Leave a comment:


 • emperordx
  replied
  bạn cứ viết từng lệnh 1, thử giao tiếp với DS1307 coi có vấn đề gì ko, đọc từng giá trị rồi xuất ra thử, sau đó hiệu chỉnh lại, mình cũng đã làm mấy cái đồng hồ LCD rồi, đang xài máy của đứa bạn, bạn rãnh thì PM Y!M pndx89, mình sẽ chỉ cho.

  Leave a comment:


 • huutien
  replied
  đồng hồ số hiện thị lcd (DS1307=PIC8F4620)

  mình cũng đang làm bài đó nhưng giờ nó vẩn chưa chạy, giúp mình sử bài này với, cảm ơn các bạn đã giúp đỡ, đây là chương trình sử dung MPLAB
  Attached Files

  Leave a comment:


 • super_noob
  replied
  minh nghi là pic không lấy được hoặc ghi được vào DS1307...?! co cách nào giúp mình với?!

  Leave a comment:


 • minh_cly
  replied
  Nguyên văn bởi super_noob Xem bài viết
  bạn minh cly noi rõ hơn được không?! mình mới tiếp xúc với pic nên không hiểu
  Bạn có thể chèn các hàm tắt mở led ở các điểm khác nhau để xem lệnh nào đc thực hiện và ở đâu bị lặp vô hạn (Giống kiểu checkpoint đó). Từ đó mình biết đc vị trí của mã lỗi thôi.

  Leave a comment:


 • super_noob
  replied
  bạn minh cly noi rõ hơn được không?! mình mới tiếp xúc với pic nên không hiểu

  Leave a comment:


 • minh_cly
  replied
  Nguyên văn bởi super_noob Xem bài viết
  không up được ban ơi. nó ghi là invalid!? mà có khi nào thạch anh 4MHZ anh hưởng không nhỉ
  Debug bằng LED là phường pháp đơn giản để giải quyết các lỗi khi ko có debugger (Nếu có thì xài càng tốt)...

  Leave a comment:


 • super_noob
  replied
  không up được ban ơi. nó ghi là invalid!? mà có khi nào thạch anh 4MHZ anh hưởng không nhỉ

  Leave a comment:


 • sang_dientu
  replied
  bạn up cả file.c lên luôn đi cho dể đọc

  Leave a comment:


 • super_noob
  replied
  chương trình chắc chưa chạy được đến chỗ tính toán đâu bạn ạ. Mình nghĩ nó bị dính lại ngay dòng lệnh nhập ngày tháng vào DS1037. Mình dùng thạch anh 4Mhz cho Pic để lập trình không biết có ảnh hưởng gì không?

  Leave a comment:


 • sang_dientu
  replied
  mình đọc sơ qua. vì bạn để ngoài vậy khó đọc quá.với lại mình dùng HTC. có mấy chỗ mà hàm tính toán nó giống nhau bạn nên cho vào 1 chương trình con hoặc tính toán trong hàm readRTC luôn.

  Leave a comment:


 • Giúp mình về lập trình đồng hồ thời gian sử dụng DS1307 hiển thi LCD (Pic 16f877a)

  Mình đang làm một đề tài viết chương trình đồng hồ hiển thị lên LCD dùng DS1307. mình đã viết code nhưng khi nạp vào thì LCD chỉ hiện lên màn hình trắng mà không hoạt động gì nữa! Mình nghi ngờ chương trình bị rơi vào vòng lặp vô hạn nhưng mình tìm mãi cũng chưa biết lý do. Các bạn làm ơn giúp mình xem mình sai chõ nào. Cảm ơn nhiều.
  Đây là chương trình

  //////////////////////////////////////////////////////////////////
  #include <16f877a.h>
  #include <def_877a.h>
  #device *=16 ADC=8
  #fuses NOWDT,PUT,XT,NOPROTECT
  #use delay(clock=4000000)
  #include <DS1307.c>
  #include <LCD420.c>

  //====================Global variable declaration===============================
  int8 second, minute, hour;/*, date, day, mon, year,limit,limit1;
  int16 year1;
  int8 mode=-1;*/
  //====================================MAIN========== ============================
  void main(){
  TRISB = 0x00;
  PORTB = 0x00;

  lcd_init();
  delay_ms(10);
  //================Hien Thi Ban Dau===================
  init_DS1307();
  // Set date : 12-4-2012
  // Set time : thu 5 - 12 gio, 59 phút 10 giây
  setDateDs1307(12,4,12,5,12,59,10);
  delay_ms(10);

  while(1)
  { Printf(lcd_putc,"\f"); //=========Clear LCD=========================
  lcd_gotoxy( 1,1);
  Printf(lcd_putc,"TIME: ");
  second =read_DS1307(0x0);
  lcd_gotoxy( 7,1);
  Printf(lcd_putc,second/16 + 0x30);
  Printf(lcd_putc,second%16 + 0x30);
  lcd_gotoxy( 8,1);
  Printf(lcd_putc,":");

  minute =read_DS1307(0x01);
  lcd_gotoxy( 9,1);
  Printf(lcd_putc,minute/16 + 0x30);
  Printf(lcd_putc,minute%16 + 0x30);
  lcd_gotoxy( 10,1);
  Printf(lcd_putc,":");

  hour = read_DS1307(0x02);
  lcd_gotoxy( 11,1);
  Printf(lcd_putc,hour/16 + 0x30);
  Printf(lcd_putc,hour%16 + 0x30);
  }
  }

  /*
  LCD_putcmd(0xC0);//=========Put Cursor on line 2: thu ngay thang nam ============
  //thu
  day =read_DS1307(0x03);
  switch (day) {
  case 1: Printf(LCD_putchar," SUN"); break;
  case 2: Printf(LCD_putchar," MON"); break;
  case 3: Printf(LCD_putchar," TUE"); break;
  case 4: Printf(LCD_putchar," WEN"); break;
  case 5: Printf(LCD_putchar," THU"); break;
  case 6: Printf(LCD_putchar," FRI"); break;
  case 7: Printf(LCD_putchar," SAT"); break;
  }
  Printf(LCD_putchar," ");
  //ngay
  date =read_DS1307(0x04);
  LCD_putchar(day/16 + 0x30);
  LCD_putchar(day%16 + 0x30);
  Printf(LCD_putchar,"/");
  //thang
  mon=read_DS1307(0x05);
  LCD_putchar(mon/16 + 0x30);
  LCD_putchar(mon%16 + 0x30);
  Printf(LCD_putchar,"/");
  // nam
  year=read_DS1307(0x06);
  year=bcdToDec(year);
  year1 = 2000 + year;
  printf(lcd_putchar,"%ld",year1);
  }
  }
  }
  }
  */
  /////////////////////////////////////////////////////////////////////////


  Mình vừa từ 89c51 chuyển qua Pic nên lập trình còn có nhiều chỗ chưa biết....

Về tác giả

Collapse

super_noob Tìm hiểu thêm về super_noob

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X