Thông báo

Collapse
No announcement yet.

[ Hướng Dẫn ] Hàm SLEEP() lập trình PIC với trình biên dịch XC8

Collapse
X
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • [ Hướng Dẫn ] Hàm SLEEP() lập trình PIC với trình biên dịch XC8

  Khi lập trình PIC bằng assembly, lệnh sleep là lệnh rất quen thuộc. Lệnh này đưa PIC về chế độ sleep, giữ nguyên trạng thái hiện tại của các chân IO. Muốn dùng trình biên dịch XC8 để đưa PIC vào chế độ sleep ta dùng hàm SLEEP có cú pháp.
  Code:
  SLEEP();
  Để thoát khỏi chế độ SLEEP, có thể dùng các ngắt. Vấn đề này được trình bày cụ thể trong Datasheet.
  Dưới đây là ví dụ về một chương trình dùng SLEEP.
  Code:
  /* Main.c file generated by New Project wizard
   *
   * Created:  Sun Mar 4 2018
   * Processor: PIC16F877A
   * Compiler: MPLAB XC8
   */
  
  #include <xc.h>
  void main(void)
   {
    // Write your code here
    TRISD = 0b11111110; // Cai dat bit 0 cua thanh ghi TRISD = 0. 
    PORTD = 0b00000000; // bit 0 cua thanh ghi PORTD = 0 => den LED noi RD0 tat
    SLEEP();
    PORTD = 0b00000001; // bit 0 cua thanh ghi PORTD = 1 => den LED noi RD0 bat
    while (1)
    {
     
    }
     ;
   }
  Click image for larger version

Name:	2x.png
Views:	1
Size:	93.7 KB
ID:	1696773

Về tác giả

Collapse

xuanluu Tìm hiểu thêm về xuanluu

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X