Thông báo

Collapse
No announcement yet.

mọi người cho e xin lưu đồ giải thuật led 7 đoạn đếm với ạ

Collapse
X
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • mọi người cho e xin lưu đồ giải thuật led 7 đoạn đếm với ạ

  #include <P18F4550.h>
  #include <delays.h>
  #define den1 PORTAbits.RA0
  #define den2 PORTAbits.RA1

  unsigned char Display(unsigned char k)
  {
  unsigned char Number;
  unsigned char Code_Tab[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x9 0,0x7F};
  Number=Code_Tab[k];
  return(Number);
  }
  void main()
  {
  unsigned char Msd,Lsd,Value;
  unsigned int i,j;
  TRISA=0x00;
  TRISD=0x00;
  den1=0;
  den2=0;
  for(
  {
  for(Value=0;Value<100;Value++)
  {
  for(i=0;i<80;i++)
  {
  Msd=Value/10;
  Lsd=Value%10;
  PORTD=Display(Msd);
  den2=1;
  Delay100TCYx(250);
  den2=0;

  PORTD=Display(Lsd);
  den1=1;
  Delay100TCYx(250);
  den1=0;
  }
  }
  }
  }
  E sử dụng thạch anh 16MHz

Về tác giả

Collapse

mjzzyou137 Tìm hiểu thêm về mjzzyou137

Bài viết mới nhất

Collapse

Đang tải...
X