Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Xin giúp đỡ về I2C cua dsPIC 4011

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Xin giúp đỡ về I2C cua dsPIC 4011

  Mình đang thực hiện giao tiếp I2C giữa 2 con dsPIC 4011 nhưng con master chỉ chạy đến dòng while(!IFS0bits.MI2CIF); thì bị đứng ở đó không chạy tiếp. Mình đã nhìn theo waveform để viết nhưng vẫn không chạy, mong mọi người xem giúp mình với, dưới đây là code master và slave.
  Code Master
  Code:
  /*;------------------------------------------------------------------*/
  #include "main.h"
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  #include <string.h>
  
  #define MAXSPEED    2000
  #define HALFMAXSPEED  1000
  #define driver_x     0x10
  #define driver_y    0x20
  
   //Khai bao bien
  
   /* Baud rate is set for 100 Khz */
  
   config2 = 0x20;
  
   /* Configure I2C for 7 bit address mode */
  
   config1 = (I2C_ON & I2C_IDLE_CON & I2C_CLK_HLD &
  
         I2C_IPMI_DIS & I2C_7BIT_ADD &
  
         I2C_SLW_DIS & I2C_SM_DIS &
  
         I2C_GCALL_DIS & I2C_STR_DIS &
  
         I2C_ACK & I2C_ACK_DIS & I2C_RCV_DIS &
  
         I2C_STOP_DIS & I2C_RESTART_DIS &
  
         I2C_START_DIS);  // config = 0x8200; */ Enable I2C and Disable Slew Rate Control */
  
  //Khai bao ham
  
   
  //Chuong trinh chinh
  
  void main(void)
  {
    _TRISE5 = 0;
    _LATE5  = 0;
    _TRISE4 = 0;
    _LATE4  = 0;
    _TRISE3 = 0;
    _LATE3  = 0;
    _TRISE2 = 0;
    _LATE2  = 0;
  
    while(1)
    {
       OpenI2CMaster(config1,config2);
  
       IdleI2C();
      
       StartI2C();
      
       /* Wait till Start sequence is completed */
      
       while(I2CCONbits.SEN);
      
       /* Clear interrupt flag */
      
       IFS0bits.MI2CIF = 0;
      
       /* Write Slave address and set master for transmission */
      
       MasterWriteI2C(0x40);
      
       /* Wait till address is transmitted */
      
       while(I2CSTATbits.TBF); // 8 clock cycles
  _LATE5  = 1;
       while(I2CSTATbits.ACKSTAT);
  _LATE4  = 1;
       while(!IFS0bits.MI2CIF); // Wait for 9th clock cycle
      
       IFS0bits.MI2CIF = 0;   // Clear interrupt flag
  _LATE3  = 1;
      
       /* Transmit string of data */
      
       MasterWriteI2C(0xAA);        // write a byte
  
       while(I2CSTATbits.TBF);     //Wait till data is transmitted.
  _LATE2  = 1;
       IdleI2C();
      
       StopI2C();
      
       /* Wait till stop sequence is completed */
      
       while(I2CCONbits.PEN);
      
       CloseI2C();
    }
  }
  
  //------------------------------------------------------------------------------
  // Cac chuong trinh con va chuong trinh phuc vu ngat neu co
  //------------------------------------------------------------------------------

  Code Slave
  Code:
  /*;------------------------------------------------------------------*/
  #include "main.h"
  #include <stdlib.h>
  #include <stdio.h>
  #include <math.h>
  #include <string.h>
  
  #define MAXSPEED    2000
  #define HALFMAXSPEED  1000
  #define driver_x     0x10
  #define driver_y    0x20
  
   //Khai bao bien
  
   /* Baud rate is set for 100 Khz */
  
   config2 = 0x90;
  
   /* Configure I2C for 7 bit address mode */
  
   config1 = (I2C_ON & I2C_IDLE_CON & I2C_CLK_REL &
  
         I2C_IPMI_DIS & I2C_7BIT_ADD &
  
         I2C_SLW_DIS & I2C_SM_DIS &
  
         I2C_GCALL_DIS & I2C_STR_DIS &
  
         I2C_ACK & I2C_ACK_DIS & I2C_RCV_DIS &
  
         I2C_STOP_DIS & I2C_RESTART_DIS &
  
         I2C_START_DIS);  // config1 = 0x9200; */ Enable I2C , Disable Slew Rate Control and Release SCL Clock */
  
  //Khai bao ham
  
   
  //Chuong trinh chinh
  
  void main(void)
  {
    _TRISE5 = 0;
    _LATE5  = 0;
    _TRISE4 = 0;
    _LATE4  = 0;
    _TRISE3 = 0;
    _LATE3  = 0;
    _TRISE2 = 0;
    _LATE2  = 0;
  
    while(1)
    {
       OpenI2CSlave(config1,config2);
  
       while(!I2CSTATbits.S||I2CSTATbits.P);  /* Wait till I2C bus active */
  _LATE5 = 1;    
       while(I2CSTATbits.D_A||I2CSTATbits.R_W);  /* Wait till slave ready to receive data */
  _LATE4  = 1;
       //while(!IFS0bits.SI2CIF);  /* Wait till interrupt flag set */
  
       IFS0bits.SI2CIF = 0;    /* Clear interrupt flag */
  
       I2CSTATbits.I2COV = 0;  /* Clear Receive Overflow Flag bit */
  
       while(!DataRdyI2C);  /* Wait till I2CRCV is full */
  _LATE3  = 1;
       if(SlaveReadI2C == 0xAA)  _LATE2 = 1;  /* Read data */
  
       IFS0bits.SI2CIF = 0;    /* Clear interrupt flag */
    }
  }
  
  //------------------------------------------------------------------------------
  // Cac chuong trinh con va chuong trinh phuc vu ngat neu co
  //------------------------------------------------------------------------------
  Và 2 file i2c.c , i2c.h trong file đính kèm
  Attached Files

 • #2
  Gửi thử cái hình analyzer lên cho mọi người tham khảo. Có khi nào master ko nhận đc ACK từ Slave nên bị ngừng ở đó?

  Bổ sung: Làm sao bạn biết nó dừng ở line đó? Bạn dùng debugger gì?

  Comment


  • #3
   Sao để gửi analyzer vậy bạn, mình xuất ra port E để kiểm tra

   Comment


   • #4
    Nguyên văn bởi pactache Xem bài viết
    Sao để gửi analyzer vậy bạn, mình xuất ra port E để kiểm tra
    À vậy đoạn _LATE4 có sáng ko? Có khi ko nhận đc ACK của Slave đó
    Analyzer đại loại như cái này:
    Click image for larger version

Name:	06.png
Views:	675
Size:	41.8 KB
ID:	1668418
    Thấy bán trên mạng cũng rẻ, hãy mua 1 cái mà dùng. Xài đèn để debug hay thế nào vậy?

    Comment


    • #5
     _LATE4 có sáng nhưng _LATE3 không sáng, mình dùng debuger thì nó đứng hoài ở đó

     Comment


     • #6
      Đọc trong cái reference manual thì cái M2CIF là bit nhận biết trên bus có lỗi ko mà. Sao trong comment code của bạn lại ghi "Wait for 9th clock cylce"????
      1. Ko thấy cho phép interrupt của bit này thì sao mà nó chạy?
      2. Trên bus ko có collision thì lúc nào cũng = 0 là đúng rồi. (bạn chạy 1 master 1 slave mà chức năng bit này thường dùng trong đa Master)

      Hãy bỏ đoạn đó đi (hoặc nếu muốn giữ thì sửa lại cho phù hợp).

      Comment

      Về tác giả

      Collapse

      pactache Tìm hiểu thêm về pactache

      Bài viết mới nhất

      Collapse

      Đang tải...
      X