Thông báo

Collapse
No announcement yet.

kiểm tra code em viết điều khiển LED bằng remote TV qua 8051

Collapse
X
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • kiểm tra code em viết điều khiển LED bằng remote TV qua 8051

  mọi người giúp em với mạch em sử dụng 1 nút nhấn từ remote tivi để điều khiển 3 led đơn như sau: nhấn 1 lần thì led 1 sáng , nhấn 2 lần liên tục thì led 2 sáng, nhấn 3 lần liên tục thì led 3 sáng ( muốn tắt đi bằng cách nhấn tương tự như mở thêm 1 lần thì tắt). ai chỉ em viết code với ạ.. em cám ơn nhiều -em viết code vậy mọi người coi đúng không ạ em cám ơn....giúp em với em cám ơn
  DEM EQU 50H ; Gán giá trị cho nút nhấn
  LED1 BIT P0.0
  LED2 BIT P0.1
  LED3 BIT P0.2
  ORG 000H
  JMP MAIN
  ORG 000BH
  JMP NGATTIMER0
  MAIN: SETB LED1
  SETB LED2
  SETB LED3
  MOV DEM,#0
  MOV R0,#40
  MOV TMOD,#01H
  MOV TH0,#HIGH(-50000)
  MOV TL0,#LOW(-50000)
  SETB EA
  SETB ET0
  SETB TR0
  LOOP: JNB DEM,LOOP ;HOI XEM CO BAM REMOTE KHONG
  KT_PN: JB DEM,KT_PN
  INC DEM
  JMP LOOP
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX NGATTIMER0: MOV TL0,#LOW(-50000) MOV TL0,#HIGH(-50000) DJNZ R0,EXIT MOV R0,#40 KT_L1:
  MOV A,DEM
  CJNE A,#1,KT_L2
  CPL LED1
  MOV DEM,#0
  JMP EXIT

  KT_L2:
  MOV A,DEM
  CJNE A,#2,KT_L3
  CPL LED2
  MOV DEM,#0
  JMP EXIT

  KT_L3:
  MOV A,DEM
  CJNE A,#3,
  EXIT_DEM
  CPL LED3
  MOV DEM,#0
  JMP EXIT
  EXIT_DEM:
  EXIT: RETI
  ;===========================================
  DELAY: MOV R2,#200
  D1: MOV R3,#250
  DJNZ R3,$
  DJNZ R2,D1
  RET
  ;================================================= ==========
  DELAY500:
  MOV R7,#200 D2:
  DJNZ R7,$
  RET
  END

 • #2
  Nguyên văn bởi nghiaphamsg Xem bài viết
  mọi người giúp em với mạch em sử dụng 1 nút nhấn từ remote tivi để điều khiển 3 led đơn như sau: nhấn 1 lần thì led 1 sáng , nhấn 2 lần liên tục thì led 2 sáng, nhấn 3 lần liên tục thì led 3 sáng ( muốn tắt đi bằng cách nhấn tương tự như mở thêm 1 lần thì tắt). ai chỉ em viết code với ạ.. em cám ơn nhiều -em viết code vậy mọi người coi đúng không ạ em cám ơn....giúp em với em cám ơn
  DEM EQU 50H ; Gán giá trị cho nút nhấn
  LED1 BIT P0.0
  LED2 BIT P0.1
  LED3 BIT P0.2
  ORG 000H
  JMP MAIN
  ORG 000BH
  JMP NGATTIMER0
  MAIN: SETB LED1
  SETB LED2
  SETB LED3
  MOV DEM,#0
  MOV R0,#40
  MOV TMOD,#01H
  MOV TH0,#HIGH(-50000)
  MOV TL0,#LOW(-50000)
  SETB EA
  SETB ET0
  SETB TR0
  LOOP: JNB DEM,LOOP ;HOI XEM CO BAM REMOTE KHONG
  KT_PN: JB DEM,KT_PN
  INC DEM
  JMP LOOP
  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX NGATTIMER0: MOV TL0,#LOW(-50000) MOV TL0,#HIGH(-50000) DJNZ R0,EXIT MOV R0,#40 KT_L1:
  MOV A,DEM
  CJNE A,#1,KT_L2
  CPL LED1
  MOV DEM,#0
  JMP EXIT

  KT_L2:
  MOV A,DEM
  CJNE A,#2,KT_L3
  CPL LED2
  MOV DEM,#0
  JMP EXIT

  KT_L3:
  MOV A,DEM
  CJNE A,#3,
  EXIT_DEM
  CPL LED3
  MOV DEM,#0
  JMP EXIT
  EXIT_DEM:
  EXIT: RETI
  ;===========================================
  DELAY: MOV R2,#200
  D1: MOV R3,#250
  DJNZ R3,$
  DJNZ R2,D1
  RET
  ;================================================= ==========
  DELAY500:
  MOV R7,#200 D2:
  DJNZ R7,$
  RET
  END
  sao bạn không nạp vào thử xem thế nào mà hỏi j nủa

  Comment

  Về tác giả

  Collapse

  nghiaphamsg Tìm hiểu thêm về nghiaphamsg

  Bài viết mới nhất

  Collapse

  Đang tải...
  X