Thông báo

Collapse
No announcement yet.

Làm ơn hướng dẫn em cách đọc mã của remote tivi sử dụng C?

Collapse
X
 
 • Lọc
 • Giờ
 • Show
Clear All
new posts

 • Làm ơn hướng dẫn em cách đọc mã của remote tivi sử dụng C?

  cho em đoạn code của đọc mã remote tivi sử dụng C nha? nhớ là phải C đấy? as thì em có cả mớ rùi! thanks các bác nhiều!

 • #2
  #include<AT89S53.h>

  sbit IR = 0x90; // IR = P1_0
  sbit RS = 0x91; // RS = P1_1
  sbit E = 0x92; // E = P1_2

  unsigned char a=0xFF;
  unsigned char b=0xFF;
  unsigned char c=0;

  void delay_ms( unsigned int ms )
  { unsigned int i,j;
  for (i=0;i<ms;i++)
  for (j=0;j<120;j++){};
  }

  void delay_900us(void)
  { TMOD= 0x01;
  TL0 = 0xB7; //830
  TH0 = 0xFC;
  TR0 = 1;
  while(!TF0) continue;
  TR0 = TF0 = 0 ;
  }
  void delay_20us(void)
  { TMOD= 0x01;
  TH0 = 0xFF;
  TL0 = 0xEB;
  TR0 = 1;
  while(!TF0) continue;
  TR0 = TF0 = 0 ;
  }

  void LCD_PulseEnable ( void )
  {E=1;delay_ms(1);
  E=0;delay_ms(3);
  }

  void LCD_PutCmd(unsigned char k)
  { RS =0;
  transdata(k);LCD_PulseEnable();
  for(c=0;c<=3;c=c+1){RX=1;delay_20us();RX=0;};
  LCD_PulseEnable();
  }
  void LCD_PutChar(unsigned char k)
  { RS =1;
  transdata(k);LCD_PulseEnable();
  for(c=0;c<=3;c=c+1){RX=1;delay_20us();RX=0;};
  LCD_PulseEnable();
  }
  void LCD_Init ( void )
  { delay_ms(50);
  LCD_PutCmd(0x03);delay_ms(5);
  LCD_PutCmd(0x03);delay_ms(1);
  LCD_PutCmd(0x03);delay_ms(1);
  LCD_PutCmd(0x06); // dich con tro sang phai
  LCD_PutCmd(0x0C); // bat hien thi ,tat con tro
  LCD_PutCmd(0x28); // 4 bit , 5x8
  LCD_PutCmd(0x01); // xoa man hinh
  LCD_PutCmd(0x02); // ve dau dong
  }

  void scanIR()
  { delay_900us(); //0
  if(IR) {a= a&0xFE;};

  delay_900us(); //1
  if(IR) {a= a&0xFD;};

  delay_900us(); //2
  if(IR) {a= a&0xFB;};

  delay_900us(); //3
  if(IR) {a= a&0xF7;};

  delay_900us(); //4
  if(IR) {a= a&0xEF;};

  delay_900us(); //5
  if(IR) {a= a&0xDF;};

  delay_900us(); //6
  if(IR) {a= a&0xBF;};

  delay_900us(); //7 bit 0 ma dia chi
  if(IR) {a= a&0x7F;};

  delay_900us(); // bit 1 ma dia chi
  if(IR) {b= b&0xFE;};

  delay_900us(); // bit 2 ma dia chi
  if(IR) {b= b&0xFD;};

  delay_900us(); // bit 3 ma dia chi
  if(IR) {b= b&0xFB;};

  delay_900us(); // bit 4 ma dia chi
  if(IR) {b= b&0xF7;};

  delay_900us(); //4
  if(IR) {b= b&0xEF;};

  delay_900us(); //5
  if(IR) {b= b&0xDF;};

  delay_900us(); //6
  if(IR) {b= b&0xBF;};

  delay_900us(); //7 bit 0 ma dia chi
  if(IR) {b= b&0x7F;};
  }
  void giaima(unsigned char i,unsigned char j )
  { if((i==0x56&&j==0xBD)||(i==0x56&&j==0xB9)){ LCD_PutChar('O');LCD_PutChar('N');};
  if(j==0xB6) { LCD_PutChar('1');};
  if(j==0x49) { LCD_PutChar('2');};
  if(i==0x4E&&j==0x4A) { LCD_PutChar('3');};
  if(i==0xBD&&j==0xB5) { LCD_PutChar('4');};
  if(i==0x4E&&j==0x4E) { LCD_PutChar('5');};
  if((i==0xBD&&j==0xB9)||(i==0xB9&&j==0xB9)){ LCD_PutChar('6');};
  if((i==0xB9&&j==0xBA)||(i==0xBD&&j==0xBA)){ LCD_PutChar('7');};
  if(i==0x56&&j==0x55) { LCD_PutChar('8');};
  if(i==0x4E&&j==0x56) { LCD_PutChar('9');};
  if(i==0xBD&&j==0xA9) { LCD_PutChar('0');};

  if((i==0xBD&&j==0x56)||(i==0xB9&&j==0x56)){ LCD_PutChar('S');LCD_PutChar('M');};
  if((i==0xBD&&j==0xCE)||(i==0xBD&&j==0xCA)){ LCD_PutChar('V');LCD_PutChar('+');};
  if(i==0x4E&&j==0x76) { LCD_PutChar('P');LCD_PutChar('+');};
  if(i==0x56&&j==0xB5) { LCD_PutChar('V');LCD_PutChar('-');};
  if((i==0xB9&&j==0xC9)||(i==0xBD&&j==0xC9)){ LCD_PutChar('P');LCD_PutChar('-');};

  }
  main()
  {
  LCD_Init();


  while(1)
  {

  HERE : while(IR) continue ;
  delay_ms(1);
  if(IR) goto HERE;
  while(!IR) continue;
  while(IR) continue ;

  scanIR();


  P2=a;
  P3=b;

  LCD_PutCmd(0x01);
  LCD_PutCmd(0x84);
  giaima(b,a);
  delay_ms(1000);
  a=b=0xFF;
  P2=P3=0x00;
  };
  }
  Lấy từ nguồn http://dientuvietnam.net/forums/show...275#post179275
  Last edited by vdh246; 17-04-2009, 04:12. Lý do: Bài này lấy của bác ZZ..zz để châm cứu đã! có lẽ đây là cái em cần!

  Comment


  • #3
   #include <at89x51.h>
   sbit signal=P3^2;
   sbit chanel1=P3^3;
   sbit chanel2=P3^4;
   sbit chanel3=P3^5;
   unsigned char datasignal[6];
   void delay(unsigned char time)
   {
   if(time==8) //tre 900us
   {
   TH0=0xFC;
   TL0=0xC2;
   }
   if(time==2) //tre 200us
   {
   TH0=0xFF;
   TL0=0x47;
   }
   TR0=1;
   while(!TF0);
   TR0=0;
   TF0=0;
   }
   bit check()// ham con kiem tra bit cua remote (do dai cua remot 14 bit)
   {
   unsigned char i;
   i=1;
   while(!signal)
   {
   delay(2);
   i++;
   }
   if((i<10)|(i>14))i=0;
   return i;
   }
   void control(unsigned char k)//kich hoat so
   {
   switch(k)
   {
   case (0):
   chanel1=chanel1?0:1;
   break;
   case (1):
   chanel2=chanel2?0:1;
   break;
   case (2):
   chanel3=chanel3?0:1;
   break;
   }
   }
   void process()//xu ly ma phim da bam
   {
   char so;
   so=-1;
   if(datasignal[0]==0x01)so=0;
   if(datasignal[0]==0x81)so=1;
   if(datasignal[0]==0x41)so=2;
   control(so);
   }
   void isr (void) interrupt 0 //ngat int0 P3.2.. Nhan tin hieu tu IR dieu khien
   {
   bit databit;
   unsigned char dem,tre,k,mang;
   EX0=0;
   dem=12;
   mang=7;
   k=0;
   if (check())
   {
   while(dem--)
   {

   while(signal);
   delay(8);
   databit=~signal;
   if(databit)
   {
   datasignal[k]|=0x01;
   while(!signal);
   }
   else
   datasignal[k]&=0xFE;
   if((mang--)==0)
   {
   mang=7;
   k++;
   }
   else
   datasignal[k]<<=1;
   }
   process();
   tre=250;
   while(tre--)
   {
   delay(2);
   if(!signal) tre=250;
   }
   }
   EX0=1;
   }
   void main()
   {
   TMOD = 0x11; //su dung timer,che do 16 bit
   EA = 1; //Cho phep ngat chung.
   EX0 = 1;//cho phep ngat ngoai 0
   P3|=0x38;
   while(1);
   }

   Comment


   • #4
    a code giai ma remote tv sony dung pic 16f877a cho e xin

    Comment


    • #5
     chủ yếu là thuâti toán thôi: chứ 89xx với PIC có khác gì nhau
     tôi viết chương trình này rồi.ngắn lắm: khoang 20 dòng thôi
     vừa làm cái mạch này chạy ầm ầm. remote tv sony
     mail: dongsongbang_dld@yahoo.com
     Nhận làm mạch vi điều khiển, ghép nối máy tính, mạch xung số
     mail:
     dd: 0973423905

     Thương trường là chiến trường. tiến lên để kiếm tiền

     Comment


     • #6
      Remote thì có rất nhiều loại, bác nào biết cách mã hóa của các remote TV made in VN thông dụng không, hướng dẫn các anh em trên diễn đàn với, sao cứ thấy remote sony không hà

      Comment


      • #7
       anh up lên cho anh em biết với đi

       Comment


       • #8
        anh gui cho em diiiiii nhen em dang tim hieu can lam: thank anh truoc nhak phananhvu_92@yahoo.com.vn

        Comment


        • #9
         anh(chị) cdt0031 nói cho em thuật toán được không ạ ?

         Comment


         • #10
          các bác phải giải thích cho a e hiểu chứ, chứ xin code mà k hiểu thì để làm gì chứ

          Comment

          Về tác giả

          Collapse

          vdh246 Tìm hiểu thêm về vdh246

          Bài viết mới nhất

          Collapse

          Đang tải...
          X