Các anh ai biết làm giúp em cái này với, thầy bắt về làm mà em chả biết gì cả T_T :
- Trình bày về ngắt của PWM trong PLC s7 200.

- Viết một chương trình mạch phát xung 1kz tại ngõ ra Q0.0. Độ rộng xung bằng 30% chu kỳ. Sử dụng ngắt ngõ vào để đếm số xung này, lưu kết quả vào VW0. Khi số xung đếm bắng 1000 thì xóa kết quả và đếm lại từ đầu.

Mấy anh giúp em với Click here to enlarge.

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: