1.1 Mục tiêu đề tài
Đứng trước những thách thức lớn trong việc tiết kiệm năng lượng điện, vấn đề mang ý nghĩa quốc gia, đồng thời nâng cao sự tiện lợi trong lĩnh vực điều khiển - một trong những nhân tố quyết định sự phát triển của đất nước, người thực hiện đề tài “Điều khiển và giám sát thiết bị điện từ xa dùng sóng RF” với mục đích thực hành một trong những ứng dụng quan trọng của ngành công nghiệp điều khiển thiết bị. Để thực hiện được điều đó, người thực hiện đã đưa ra một số mục tiêu :
- Nghiên cứu nguyên lý hoạt động của module thu phát RF.
- Nghiên cứu hoạt động mã hóa và giải mã của cặp IC PT2262/PT2272.
- Ứng dụng thực tế chip vi điều khiển AT89S52 và phần mềm Keil C.
- Xây dựng thuật toán điều khiển và giám sát thiết bị điện.
- Viết chương trình điều khiển và giám sát thiết bị điện.
- Tính toán, thiết kế và thi công mạch điều khiển và giám sát thiết bị điện.
1.2 Nhiệm vụ đề tài

Thiết kế và thi công mạch thực hiện các chức năng:
- Điều khiển từ xa: Bật tắt thiết bị từ xa thông qua module thu phát RF.
- Điều khiển thủ công: Bật tắt thiết bị bằng tay thông qua nút nhấn được gắn trên board.
- Màn hình LCD trên board mạch hiển thị trạng thái hoạt động của thiết bị.
1.3 Giới thiệu tổng quan nội dung các chương

Nội dung đề tài được chia thành 4 chương và được sắp xếp như sau:
Chương 1 Giới thiệu: trình bày tổng quan nội dung chính trong đề tài – những vấn đề sẽ được đề cập đến trong toàn bộ bài viết.
Chương 2 Cơ sở lý thuyết: chương này sẽ đi sâu về lý thuyết thu, phát sóng vô tuyến, cơ chế mã hóa và giải mã của cặp IC PT2262/PT2272, lý thuyết LCD 16x2, đồng thời trình bày sơ lược về vi điều khiển AT89S52.
Chương 3 Tính toán và thiết kế hệ thống: đề cập đến những tính toán cụ thể để thiết kế phần cứng cho hệ thống bao gồm các thông tin về sơ đồ khối, chức năng, hoạt động các khối, đồng thời tập trung nghiên cứu lưu đồ giải thuật và viết code phần mềm cho chương trình vi điều khiển.
Chương 4 Kết quả và hướng phát triển: bao gồm kết quả thi công hệ thống, những ưu, nhược điểm và hướng phát triển của đồ án.

Phần mềm sử dụng trong đồ án:
+ Vẽ mạch và mô phỏng: Proteus 7.10 : PROTEUS_7.10SP2.rar
+ Viết code cho Vi điều khiển 8051: KeilC UV4 : Keil 4.rar

Mọi ý kiến thắc mắc, khó khăn vướng mắc cần giải đáp xin liên hệ :
+ Yahoo messenger : van_giang171
+ Yahoo mail: van_giang171@yahoo.com
+ Facebook: http://www.facebook.com/JCiver

Link download đồ án: Bao Cao Do An 1.rar

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: