Minh đang tìm hiểu về đề tài đo tốc độ động cơ, đầu vào là bộ mạch led thu phat hong ngoại quét qua truc động cơ từ đó đếm được số vòng quay của động cơ trog 1 phút, bạn nào có mạch đó thì cho mình xin để làm luôn

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: