chào các anh, các anh có thể giúp em một đề tài về môn diện tử công xuất không ah. Đề tài này đối với em khó quá vì em không hiểu về điện lắm vì chuyên nghành của em là cơ khí nên khi thầy cho đề tài em lay hoay mãi trên mạng mà không ra, em đang học ở trường ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP có anh nào học bên điện tử chắc hiểu đúng không hj. Em xin trình bày đề tài nếu có file thì gửi luôn mong mấy anh giúp cho.
+ Đề tài tiểu môn điện tử công suất
- Khảo sát đặt tính MCT ( Mosfet Controlled Thysistor )
- tính toán phân cực và công suất thất thoát
- khảo sát giảng đồ xung ( on-off ) theo tần số
- thử trên các loại tải R-R-L , mô phỏng mạch