User Tag List

Trang 1/3 123 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 25

Ðề tài: cầu thang máy

  
 1. #1
  Thành viên mới echuong's Avatar
  Tham gia
  Feb 2006
  Bài viết
  1
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  cầu thang máy

  em muốn làm bài tập lớn về vi xử lí nhưng chưa biết cách xử lí làm về một chu trình mà giả xử cabin dang trong chu trình đi lên mà có người bấm tầng nhỏ hơn tầng hiện hành thì làm thế nào để bộ xử lý trung tâm lưu lại được để sau đó tiêp tục đi xuống

  Ngoài ra nếu anh nào biết địa chỉ download những module lập trình cầu thang máy thưc tế thì chia xẻ cho em nhé
  Cảm ơn nhiều

  CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:


 2. #2
  qmk
  qmk is offline
  Thành viên tích cực qmk's Avatar
  Tham gia
  Dec 2005
  Nơi Cư Ngụ
  Tp Hồ Chí Minh
  Bài viết
  805
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Đầu tiên bạn phải có một luật đánh giá sự kiến nào sẽ đc ưu tiên.
  Sau đó ghi các sự kiện vào một chuỗi liên kết, như vậy tương dối dễ để chèn một sự kiện mới.
  Ghi thì ghi vào RAM thôi.

  Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...

 3. #3
  Thành viên mới NGUYENVANSAO's Avatar
  Tham gia
  Mar 2006
  Bài viết
  18
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Thuc ra lam thanh may thi dieu quan trong nhat ban can phai dat ra cac su kien de cho thanh hoat dong ,,Minh thi khong hieu ve Vi su ly nhugn minh lam thang may minh viet bang ngon ngu STL cua Siemens Viet cai nay thi quan trong nhan la cai kha nang tu duy cua minh ve hoat dong cua thanh.
  Neu ban can thi minh co the cung cap cho ban chuong trinh minh viet bang SLT cua Sie mÐn ma minh da cho chay thuc te

  Nguyen Van Sao
  Tel: 0948.148.468

 4. #4
  Thành viên mới hoclamdientu's Avatar
  Tham gia
  May 2006
  Bài viết
  3
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Sao moi nguoi cu noi ly thuyet hoai the?
  Co ai da lam roi thi post len cho moi nguoi cung tim hieu chu!
  Cu post cai chuong trinh ma cac bac lam len cho moinguoihoc tap chu?


 5. #5
  Thành viên tích cực giaosucan's Avatar
  Tham gia
  Jul 2005
  Bài viết
  511
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Sản phâm này tôi đã làm một mô hình thang máy 8 tầng cao bằng người thật
  điều khiển bằng bán phím ,v.v.v. ,túm lại là giống nguyên tắc của thang máy thật
  ;************************************************* ***
  ;P1 NHAN SENSOR
  ;P2 NHAN BANPHIM
  ORG 0000H
  MOV P1,#0FFH
  MOV P2,#0FFH
  MOV R1,#0H
  MOV R2,#0H
  MOV R3,#0H
  LECH_TANG:
  LCALL SENSOR
  CJNE R1,#0FFH,MAIN
  MOV A,#00100000B
  MOV P0,A
  LJMP LECH_TANG
  MAIN:
  MOV P0,#11100000B
  MAIN1:
  NOP
  MOV P0,R1
  LCALL DELAY_1
  KT_BP:
  LCALL DELAY_1
  MOV P0,R1
  LCALL DELAY_1
  MOV B,#00H
  LCALL BANPHIM
  LCALL DELAY_1
  SOSANH:
  MOV A,R2
  SOSANH1:
  CJNE A,01H,KHAC
  MOV P0,#01100000B
  LCALL DELAY_1
  MOV P0,#01100000B
  LJMP KT_SS
  LJMP KT_BP
  KHAC:
  JC NHO
  MOV P0,#00100000B
  LJMP KT_SS
  LJMP KT_BP
  NHO:
  MOV P0,#10100000B
  LJMP KT_SS
  LJMP KT_BP

  ;************************************************* ***
  ;CHUONG TRINH CON KIEM TRA NUT BAM CHO YEU CAU MOI

  BANPHIM:
  NOP

  PHIM_1:
  MOV A,P2
  CJNE A,#11111110B,PHIM_2
  MOV B,#00010001B
  MOV P0,B
  MOV R2,#01
  LJMP EXIT_BP
  PHIM_2:
  MOV A,P2
  CJNE A,#11111101B,PHIM_3
  MOV B,#00010010B
  MOV P0,B
  MOV R2,#02
  LJMP EXIT_BP
  PHIM_3:
  MOV A,P2
  CJNE A,#11111011B,PHIM_4
  MOV B,#00010011B
  MOV P0,B
  MOV R2,#03
  LJMP EXIT_BP
  PHIM_4:
  MOV A,P2
  CJNE A,#11110111B,PHIM_5
  MOV B,#00010100B
  MOV P0,B
  MOV R2,#04
  LJMP EXIT_BP
  PHIM_5:
  MOV A,P2
  CJNE A,#11101111B,PHIM_6
  MOV B,#00010101B
  MOV P0,B
  MOV R2,#05
  LJMP EXIT_BP
  PHIM_6:
  MOV A,P2
  CJNE A,#11011111B,PHIM_7
  MOV B,#00010110B
  MOV P0,B
  MOV R2,#06
  LJMP EXIT_BP
  PHIM_7:
  MOV A,P2
  CJNE A,#10111111B,PHIM_8
  MOV B,#00010111B
  MOV P0,B
  MOV R2,#07
  LJMP EXIT_BP
  PHIM_8:
  MOV A,P2
  CJNE A,#01111111B,PHIM_1
  MOV B,#00011000B
  MOV P0,B
  MOV R2,#08
  LJMP EXIT_BP

  EXIT_BP:
  RET  ;************************************************* ***
  DELAY: MOV R6,#255
  D3: MOV R5,#255
  D2: MOV R4,#5
  D1: DJNZ R4,D1
  DJNZ R5,D2
  DJNZ R6,D3
  RET


  DELAY_1: MOV R6,#255
  D6: MOV R5,#255
  D5: MOV R4,#1
  D4: DJNZ R4,D4
  DJNZ R5,D5
  DJNZ R6,D6
  RET
  ;************************************************* ***
  SENSOR:
  MOV P1,#0FFH
  TANG1:
  MOV A,P1
  CJNE A,#0FEH,TANG2
  MOV R1,#01
  MOV P0,#11100000B
  LJMP EXIT_SEN
  TANG2:
  MOV A,P1
  CJNE A,#0FDH,TANG3
  MOV R1,#02
  MOV P0,#11100000B
  LJMP EXIT_SEN
  TANG3:
  MOV A,P1
  CJNE A,#0FBH,TANG4
  MOV R1,#03
  MOV P0,#11100000B
  LJMP EXIT_SEN
  TANG4:
  MOV A,P1
  CJNE A,#0F7H,TANG5
  MOV R1,#04
  MOV P0,#11100000B
  LJMP EXIT_SEN
  TANG5:
  MOV A,P1
  CJNE A,#0EFH,TANG6
  MOV R1,#05
  MOV P0,#11100000B
  LJMP EXIT_SEN
  TANG6:
  MOV A,P1
  CJNE A,#0DFH,TANG7
  MOV R1,#06
  MOV P0,#11100000B
  LJMP EXIT_SEN
  TANG7:
  MOV A,P1
  CJNE A,#0BFH,TANG8
  MOV R1,#07
  MOV P0,#11100000B
  LJMP EXIT_SEN
  TANG8:
  MOV A,P1
  CJNE A,#7FH,NOTHING
  MOV R1,#08
  MOV P0,#11100000B
  LJMP EXIT_SEN
  NOTHING:
  MOV R1,#0FFH
  EXIT_SEN:
  LCALL DELAY_1
  RET
  ;************************************************* ***
  ;TIM TRANG THAI DE DUNG
  KT_SS:
  MOV R3,#0H
  SS1: JB P1.0,SS2
  MOV R3,#01
  CJNE A,#01,SS2
  MOV R1,A
  MOV P0,#11100000B
  LJMP MOCUA
  SS2: JB P1.1,SS3
  MOV R3,#02
  CJNE A,#02,SS3
  MOV R1,A
  MOV P0,#11100000B
  LJMP MOCUA
  SS3: JB P1.2,SS4
  MOV R3,#03
  CJNE A,#03,SS4
  MOV R1,A
  MOV P0,#11100000B
  LJMP MOCUA
  SS4: JB P1.3,SS5
  MOV R3,#04
  CJNE A,#04,SS5
  MOV R1,A
  MOV P0,#11100000B
  LJMP MOCUA
  SS5: JB P1.4,SS6
  MOV R3,#05
  CJNE A,#05,SS6
  MOV R1,A
  MOV P0,#11100000B
  LJMP MOCUA
  SS6: JB P1.5,SS7
  MOV R3,#06
  CJNE A,#06,SS7
  MOV R1,A
  MOV P0,#11100000B
  LJMP MOCUA
  SS7: JB P1.6,SS8
  MOV R3,#07
  LCALL DELAY_1
  CJNE A,#07,SS8
  MOV R1,A
  MOV P0,#11100000B
  LJMP MOCUA
  SS8: JB P1.7,SS0
  MOV R3,#08
  CJNE A,#08,SS1
  MOV R1,A
  MOV P0,#11100000B
  LJMP MOCUA
  SS0: MOV P0,R3 LCALL DELAY_1
  LJMP SS1
  MOCUA: LCALL DELAY_1
  MOV P0,#01100000B
  LCALL DELAY_1
  LJMP KT_BP

  END


  SHARE KHO PHIM LỚN
  www.moviedownfree.com

 6. #6
  Thành viên chính thức Family's Avatar
  Tham gia
  May 2006
  Nơi Cư Ngụ
  trên trái đất, ở Việt Nam
  Bài viết
  41
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Ý tưởng sử dụng vi dk để lập trình cho thang máy không hiện thực lắm, đơn giản vì không công ty nào dám để bạn dùng vi dk làm chuyện này! Click here to enlarge
  <xin lỗi, spam chút>
  Tuy nhiên, nếu dừng lạ ở một project thì đấy là việc làm hoan nghênh. Ở đây, tui có ý kiến là nên có một sơ đồ các sự kiện xảy ra khi thang máy vận hành, từ đó lập lưu đồ giải thuật, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc viết code.
  Bác giaosucan upload luôn cái lưu đồ giải thuật anh em nhìn cái, Click here to enlarge hơ hơ, nhìn đoạn code asm không thì cũng mệt để suy ngược các sự kiện. Click here to enlarge

  ------------------
  +++++++ +++++++
  Chẳng biết bây giờ, người em gái, duyên ghé về đâu!
  +++++++ +++++++
  ------------------

 7. #7
  Thành viên mới quynv's Avatar
  Tham gia
  Mar 2006
  Bài viết
  18
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Thế bác đã làm bằng PLC chưa em đang làm bác có kinh nghiệm chỉ cho em ít


 8. #8
  Thành viên tích cực giaosucan's Avatar
  Tham gia
  Jul 2005
  Bài viết
  511
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  tui làm rùi nè

  SHARE KHO PHIM LỚN
  www.moviedownfree.com

 9. #9
  Thành viên mới NGUYENVANSAO's Avatar
  Tham gia
  Mar 2006
  Bài viết
  18
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  ban lam co nhu cau nhu the nao Thang may tang co gi co the lien lac voi toi anh em cung nghien cuu minh co gi minh gui cho mot chuong trinh 5 tang viet bang STL cua PLC S7-200 cac tang dung sensor phat hien vi tri cua thang
  Do la truoc minh lam con bay gio thi chi can mot sensor tu la du

  Nguyen Van Sao
  Tel: 0948.148.468

 10. #10
  Thành viên chính thức cuong's Avatar
  Tham gia
  Oct 2005
  Bài viết
  53
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  noi nhu vay thi bac da lam thu chua


Trang 1/3 123 cuốicuối

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được gửi luồng mới
 • Bạn không được trả lời bài viết
 • Bạn không được gửi file đính kèm
 • Bạn không được sửa bài viết của mình
 •