User Tag List

kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Cách sử dụng hàm trong matlab

  
 1. #1
  Thành viên mới Manchester's Avatar
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  6
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Cách sử dụng hàm trong matlab

  Cho em hỏi cách lấy hàm ra sử dụng trong matlab.
  Chẳng là em tạo ra được 1 hàm, đã lưu thành file tenham.m
  Nhưng lại không biết cách gọi được hàm ra sử dụng. (đã gọi thử nhiều cách nhưng vẫn báo lỗi)
  Đây là 1 hàm ví dụ đơn giản. Pro nào biết thì giúp em vơi gọi thử hàm này ra. Thanks
  function [f1,f2,f3]= FUNC(x)
  f1= x+5;
  f2=x;
  f3=x.^2;
  end


  CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:


 2. #2
  Thành viên mới HT-E's Avatar
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  7
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  hình như bạn bị sai cấu trúc.
  file hàm của matlab được khai báo như sau:
  Function[ tên kết quả]=tên hàm( danh sách các biến)
  ví dụ thành lập 1 hàm chuyển độ rang radian:
  function rad=change(do)
  rad=do*pi/180;
  sau đó lưu lại với , thường thì lấy tên là tên của hàm, ví dụ như change.m
  khi muốn đổi 20 độ sang radian thì chỉ cần vào command window gõ:
  >> rad=change(20)
  và kết quả sẽ là:
  rad =

  0.3491


 3. #3
  Thành viên mới quyettv08's Avatar
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  28
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  các pro cho em hỏi luôn. em có đoạn code này mà không biết ý nghĩa và cấu trúc của các hàm trong đoạn code này là gì. mong các bác tận tình chỉ giáo. em xin đa tạ. tiện đây em hỏi các bác có ai dạy matlab không? cho em học với. hiện em đang ở Q.Gò Vấp. mail của em là: quyettv08@gmail.com tel: 0974736224. cảm ơn các bác nhiều. còn đây là đoạn code em muốn hỏi các bác.


  function fig = main()

  global stopenable;
  load main

  h0 = figure('Units','points', ...
  'Color',[0.8 0.8 0.8], ...
  'Colormap',mat0, ...
  'FileName','C:\MATLABR11\work\main.m', ...
  'PaperPosition',[18 180 576 432], ...
  'PaperUnits','points', ...
  'MenuBar','none', ...
  'Name','LUAN AN TOT NGHIEP', ...
  'NumberTitle','off', ...
  'Position',[0 0 600 421.5], ...
  'Tag','Fig1', ...
  'ToolBar','none');
  h1 = axes('Parent',h0, ...
  'Units','pixels', ...
  'Box','on', ...
  'CameraUpVector',[0 -1 0], ...
  'Color',[1 1 1], ...
  'ColorOrder',mat1, ...
  'Layer','top', ...
  'Position',[4 -1 796 561], ...
  'Tag','Axes1', ...
  'Visible','off', ...
  'XColor',[0 0 0], ...
  'XLim',[0.5 757.5], ...
  'XLimMode','manual', ...
  'YColor',[0 0 0], ...
  'YDir','reverse', ...
  'YLim',[0.5 588.5], ...
  'YLimMode','manual', ...
  'ZColor',[0 0 0]);
  h2 = image('Parent',h1, ...
  'CData',mat2, ...
  'Tag','Axes1Image1', ...
  'XData',[1 757], ...
  'YData',[1 588]);
  h2 = text('Parent',h1, ...
  'Color',[0 0 0], ...
  'HandleVisibility','off', ...
  'HorizontalAlignment','center', ...
  'Position',[378.5238993710692 613.6999999999999 9.160254037844386], ...
  'Tag','Axes1Text4', ...
  'VerticalAlignment','cap', ...
  'Visible','off');
  set(get(h2,'Parent'),'XLabel',h2);
  h2 = text('Parent',h1, ...
  'Color',[0 0 0], ...
  'HandleVisibility','off', ...
  'HorizontalAlignment','center', ...
  'Position',[-29.97044025157233 295.55 9.160254037844386], ...
  'Rotation',90, ...
  'Tag','Axes1Text3', ...
  'VerticalAlignment','baseline', ...
  'Visible','off');
  set(get(h2,'Parent'),'YLabel',h2);
  h2 = text('Parent',h1, ...
  'Color',[0 0 0], ...
  'HandleVisibility','off', ...
  'HorizontalAlignment','right', ...
  'Position',[-3.308805031446541 -1.600000000000023 9.160254037844386], ...
  'Tag','Axes1Text2', ...
  'Visible','off');
  set(get(h2,'Parent'),'ZLabel',h2);
  h2 = text('Parent',h1, ...
  'Color',[0 0 0], ...
  'HandleVisibility','off', ...
  'HorizontalAlignment','center', ...
  'Position',[378.5238993710692 -6.850000000000023 9.160254037844386], ...
  'Tag','Axes1Text1', ...
  'VerticalAlignment','bottom');
  set(get(h2,'Parent'),'Title',h2);
  h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
  'Units','points', ...
  'ListboxTop',0, ...
  'Position',[145.5 57.75 72.75 21.75], ...
  'String',['Linear ';'Circular';'Planar ';'Cordic '], ...
  'Style','popupmenu', ...
  'Tag','PopupMenuSelect', ...
  'Value',1);
  h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
  'Units','normalized', ...
  'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
  'Callback','start', ...
  'FontName','Times New Roman', ...
  'FontSize',12, ...
  'FontWeight','bold', ...
  'ListboxTop',0, ...
  'Position',[0.06125 0.1441281138790035 0.12625 0.04448398576512455], ...
  'String','Bắt đầu', ...
  'Tag','Pushbutton1');
  h1 = uicontrol('Parent',h0, ...
  'Units','normalized', ...
  'BackgroundColor',[0.752941176470588 0.752941176470588 0.752941176470588], ...
  'Callback','close', ...
  'FontName','Times New Roman', ...
  'FontSize',12, ...
  'FontWeight','bold', ...
  'ListboxTop',0, ...
  'Position',[0.0625 0.06761565836298931 0.12625 0.04448398576512455], ...
  'String','kết Thúc', ...
  'Tag','Pushbutton1');
  h0=imread('D:\Luan Van\matlab-chi\em.bmp');
  imshow(h0);
  stopenable = 0;
  if nargout > 0, fig = h0; end


Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được gửi luồng mới
 • Bạn không được trả lời bài viết
 • Bạn không được gửi file đính kèm
 • Bạn không được sửa bài viết của mình
 •