ủa, cái này dùng động cơ DC hả mọi người. Vậy chỉ cần 1 bộ DC-DC có đầu ra 150 VDC là dùng được chứ mấy bác nhỉ. làm cái nguồn Flyback là xong mà...