Rất cám ơn bạn đã góp ý nhé ! Mình cùng nhau bổ xung kiến thức về các dòng cảm biến đo áp suất nhé