Em cũng đang chuẩn bị nghiên cứu đồ án về dao mổ điện cao tần.Cảm ơn nhiều.