2 bác Quocthaibmtbqviet đã nói rất rõ và chi tiết. Mình cũng góp ý thêm là bạn nên tìm hiểu kiến thức cơ bản trước sau đó tìm những sơ đồ mạch đã thiết kế sẵn và nhiều người làm thành công rồi hãy thực hiện, chứ đừng dựa...