Em đang làm bài tập lớn mà vướng vào cái đề tài này thấy hơi căng. Mong vào đây các bác giúp cho. Thanks các bác nhiều. Em đính tập tin ở dưới mới chạy được hiển thị chứ chưa chạy được chữ mong các bác giúp em....