Sau một khoản thời gian lập trình 8051 thấy nó đạt tới giới hạn không còn phù hợp và muốn chuyển sang "căn nhà mới bự hơn tiện nghi hơn" .Sau mấy ngày cặm cụi tìm vđk mới thì thấy con esp8266 cũng nhiều người sử dụng và cực kì Rẻ đọc datasheet thì...