Xin chào diễn đàn mình mới học về SMT ,trong diễn đàn có ai có tài liệu về làm chương trình cho máy Mount của YAMAHA ,có thể gửi cho mình xin không ? địa chỉ mail của mình : anhan2508@gmail.com .Thank...