Chào các anh chị, em đang làm 1 đề tài liên quan đến việc thiết kế hệ thống điều khiển thời gian thực trên simulink. Sử dụng 1 con vi điều khiển làm nhiệm vụ trung gian là truyền nhận dữ liệu giữa đối tượng và simulink. Ở trên simulink...