Hi, mình làm về bộ đàm, cũng có đăng ký tần số, có gì k rõ cứ alo lên cục là nó hướng dẫn cho hết à.