Chào các bác, hiện tại em định làm project về piano sử sử dụng pic16f877a để code các nốt nhạc.
Về cơ bản thì em định phát bit 1 ra ngõ B1, theo một chu kỳ đã tính trước cứ mỗi nốt là có chu kỳ khác nhau. Các bác tham khảo code CCS...