Em chào các anh, các chị ! Em gặp trường hợp nguồn xung không có mạch hồi tiếp bên thứ cấp qua opto pc817 và KA431 hay TL431, mà chỉ có điện áp ra bên thứ cấp được nắn bởi diode, rồi lọc, nguồn 5v 1a, có 1 con điện trở mắc song song tụ...