các bạn cho mình hỏi hai cặp này thay cho nhau dc ko ạ?
8202R với 8202RQ, 8202L với 8202LQ

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: