Mình gửi bài hướng dẫn robot cho các bạn mới chơi nhé
how to make robot - YouTube

CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ: