User Tag List

Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 16
Cây cảm ơn6Cảm ơn

Ðề tài: hẹn giờ với LCD và ds1307 ,giúp e với ạ =.=

  
 1. #1
  Thành viên tích cực voiconvuive's Avatar
  Tham gia
  May 2010
  Nơi Cư Ngụ
  nơi tình yêu bắt đầu ^^
  Bài viết
  723


  Nhóm xã hội  SVDTSGHồ Chí Minh - Nhật TảoDIY - dientuvietnam.net - Hà Nội

  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Unhappy hẹn giờ với LCD và ds1307 ,giúp e với ạ =.=

  hic , e đang làm đồ án về hẹn giờ tắt mở tải mà e mới viết code cho hẹn giờ bật tải thôi mà thấy rối qá,khó qá ạ , trước giờ e chưa viết bao giờ mà thầy giao đồ án nên e sắp toi con choi choi rồi ạ ,hic phải làm đồ án với VDK lun mới chết em chứ ,e đọc vật vã mà k kịp ạ Click here to enlargeClick here to enlarge ,e dùng pic 16f887a ,các bác giúp e với ,hic viết sai qá mà càng sửa càng sai càng đau đầu Click here to enlargeClick here to enlargeClick here to enlarge

  code e viết đây ạ Click here to enlargeClick here to enlarge,e đang tập viết thôi ạ , e viết =C ,sử dụng trình dịch Hi tech C ạ Click here to enlarge  Code:
  /*********************************************************/
   +chuong trinh hen gio bat tai hien thi LCD voi PIC 16f887a //
  // tai noi vao chan RB0//
  // su dung 2 nut nhan de dieu chinh time hen gio //
  // 2 nut nhan noi vao chan RA0,RA1//
  //RA0 de chon che do dieu chinh time//
  //RA1 de cai time hen gio //
  
  /************************************************/
  
  #include <htc.h>
  #include "i2c.h"
  #include "lcd.h"
  __CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & CP_OFF & BOREN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & DEBUG_OFF); //1st config. Word
  
  __CONFIG(BOR4V_BOR21V); //2st config. Word 
  #define _XTAL_FREQ 4000000
  #define SLAVE_ADD 0x68
  #define READ 1
  #define WRITE 0
  
  char time[7];
  char c[14];
  int a=0;
  char M,H,m,h;
  /**************************************************
  + khai bao port 
  ************************************************/
  void port_init()
  {
  ANSEL=0;// ngo ra la digital
  ANSELH=0;
  TRISB=0xFF;// PORTB la output
  PORTB=0xFF;
  TRISA=0X00;//port A la input 
  }
  /**************************************************
  +khai bao cai dat time cho ds1307
  ***************************************************/
  void set_time()
  {
  i2c_start(); // send start condition 
  i2c_write((SLAVE_ADD<<1)|WRITE); //send dia chi slave + yeu cau ghi du lieu 
  i2c_write(0x00);//send dia chi thanh ghi can ghi data 
  i2c_write(0x00);//set second=00
  i2c_write(0x00);//set minute=00,
  i2c_write(0x23);//set hour=23 
  i2c_write(0x06);//set day of week : thu 6
  i2c_write(0x02);//set date =2 
  i2c_write(0x12);//set month=12 
  i2c_write(0x11);//set year --> 2011
  i2c_stop();
  }
  /**************************************************
  + khai bao doc time tu ds1307
  ****************************************************/
  void read_time()
  {
  int i;
  i2c_start();
  i2c_write((SLAVE_ADD<<1)|WRITE);
  i2c_write(0x00);
  i2c_stop();
  i2c_start();
  i2c_write((SLAVE_ADD<<1)|READ);
  for (i=0;i<6;i++)
    {
     time[i]= i2c_read(0);
    }
  time[6]= i2c_read(1); // ket thuc doc nam 
  i2c_stop();
  }  
  /*******************************************************
  + doc time tu ds1307 va hien thi len lcd 
  *******************************************************/
  void display(char b[])
  {
  //chuyen doi BCD sang ASCII
  int i,j=0;
  for(i=0;i<7;i++)
  {
  c[j]=( b[i] >> 4) & 0x0F + '0'; // lay nibble cao
  c[j+1]= (b[i] & 0x0F) + '0'; // lay nibble thap
  j+=2;
  }
  //****************hien thi len lcd***************************//
  
  
  lcd_clear();
  lcd_puts("Thu ");
  lcd_putc(c[7]); // thu trong tuan
  lcd_puts(", ");
  lcd_putc(c[8]); // ngay
  lcd_putc(c[9]);
  lcd_puts("/");
  lcd_putc(c[10]); // thang
  lcd_putc(c[11]);
  lcd_puts("/");
  lcd_putc(c[12]); // nam
  lcd_putc(c[13]);
  //lcd_puts("\r\n"); // xuong hang
  lcd_gotoxy(0,1);
  
  lcd_putc(c[4]); // gio
  lcd_putc(c[5]);
  lcd_puts(" : ");
  lcd_putc(c[2]); // phut
  lcd_putc(c[3]);
  lcd_puts(" : ");
  lcd_putc(c[0]); // giay
  lcd_putc(c[1]);
  }
  
  
  
  /******************cai time bat tai**********************/
  void settime_run()   
  {
  if(RA0==0) //nut nhan chon che do dieu chinh gio hoac phut
  {
  int i,j,k,l=0;
  __delay_ms(150);
  if(RA0==1) // nhan nut nhan 
  	{
  	__delay_ms(150);
  	__delay_ms(150);
  	do
  		{
  		a++;
  		__delay_ms(150);
  		switch(a)
  			{
  			case 1: // hen gio: phut hang don vi 
  				{
  			 loop1:  if(RA1==1)
  					  {
  					  i++;
  					  __delay_ms(150);
  					  m=i%10+0x30;
  					  lcd_gotoxy(16,1);
  					  lcd_putc(m);
  					  }
  					  else 
  					  {
  						 goto loop1;
  					  }
  				break;
  				}
  			case 2: // hen gio: phut hang chuc 
  				{
  			 loop2:  if(RA1==1)
  					  {
  					  j++;
  					  __delay_ms(150);
  					  M=j%10+0x30;
  					  lcd_gotoxy(15,1);
  					  lcd_putc(M);
  					  }
  					  else
  						{
  						goto loop2;
  						}
  					break;
  				}
  			case 3: // hen gio: gio hang don vi 
  				{
  			 loop3:if(RA1==1)
  					{
  					k++;
  					__delay_ms(150);
  					h=k%10+0x30;
  					lcd_gotoxy(13,1);
  					lcd_putc(h);
  					}
  					else
  					{
  					  goto loop3;
  					}
  				break;
  				}
  			 
  			case 4: //hen gio: gio hang chuc 
  				{
  			 loop4:if(RA1==1)
  					{
  					l++;
  					__delay_ms(150);
  					H=l%10+0x30;
  					lcd_gotoxy(16,1);
  					  lcd_putc(H);
  					}
  					else
  					 { 
  					  goto loop4;
  					 }
  					break;
  				}
  		  case 5: // thoat cai dat time 
  				{
  					display(time);
  					a=0;
  					break;
  				}
  				
  			}
  		}
  	while(RA1==1);
  	}
  }
  }
  
  
  /******************************************************************
  + kiem tra thoi gian hien tai so thoi gian cai dat +
  ******************************************************************/
  
  void check_open_load()
  {
  char phut,gio,i,j,k,l;
  i=time[1]/16;
  j=time[1]-i*16; // lay gia tri phut hien thoi de so sanh 
  phut=i*10+j;
  k=time[2]/16;
  l=time[2]-i*16;
  gio=k*10+l;// lay gia tri gio hien thoi de so sanh 
  settime_run;
  phut_set=(m-0x30)*10+(M-0x30);
  gio_set=(h-0x30)*10+(H-0x30);
  if ((phut_set==phut) &&(gio_set==gio))
  	{
  	RB0=1;// neu dung gio bat tai ,tai o chan RB0
  	}
  }
  
  
  /*******************************main***********************/
  void main(void)
  {
  port_init();
  lcd_init();
  i2c_init();
  __delay_ms(150);
  set_time();
  __delay_ms(150);
  while(1)
  {
  read_time();
  __delay_ms(150);
  check_open_load;
  display(time);
  __delay_ms(150);
  __delay_ms(150);
  }
  }


  CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:

  superhieu1 đã cảm ơn nội dung này.

 2. #2
  Thành viên tích cực voiconvuive's Avatar
  Tham gia
  May 2010
  Nơi Cư Ngụ
  nơi tình yêu bắt đầu ^^
  Bài viết
  723


  Nhóm xã hội  SVDTSGHồ Chí Minh - Nhật TảoDIY - dientuvietnam.net - Hà Nội

  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  hic , k ai viết C giúp e với ak ,k định hướng 1 cách đơn giản hơn giúp e viết với ,chứ mí viết chưa qen ,e rối qá ạ >"<


 3. #3
  Thành viên tích cực vd2020's Avatar
  Tham gia
  Sep 2011
  Nơi Cư Ngụ
  TB - HCM
  Bài viết
  142


  Nhóm xã hội  Hồ Chí Minh - Nhật Tảo

  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  sửa một số lỗi cho e nè :
  /************************************************** *******/
  //chuong trinh hen gio bat tai hien thi LCD voi PIC 16f887a //
  // tai noi vao chan RB0//
  // su dung 2 nut nhan de dieu chinh time hen gio //
  // 2 nut nhan noi vao chan RA0,RA1//
  //RA0 de chon che do dieu chinh time//
  //RA1 de cai time hen gio //

  /************************************************/

  #include <htc.h>
  #include "i2c.h"
  #include "lcd.h"
  __CONFIG(FOSC_HS & WDTE_OFF & PWRTE_ON & MCLRE_ON & CP_OFF & BOREN_OFF & IESO_OFF & FCMEN_OFF & LVP_OFF & DEBUG_OFF); //1st config. Word

  __CONFIG(BOR4V_BOR21V); //2st config. Word
  #define _XTAL_FREQ 4000000
  #define SLAVER_ADD 0x68
  #define READ 1
  #define WRITE 0

  char time[7];
  char c[14];
  int a=0;
  char M,H,m,h;
  /**************************************************
  + khai bao port
  ************************************************/
  void port_init()
  {
  ANSEL=0;// ngo ra la digital
  ANSELH=0;
  TRISB=0xFF;// PORTB la output
  PORTB=0xFF;
  TRISA=0X00;//port A la input
  }
  /**************************************************
  +khai bao cai dat time cho ds1307
  ************************************************** */
  void set_time()
  {
  i2c_start(); // send start condition
  i2c_write((SLAVER_ADD<<1)|WRITE); //send dia chi slave + yeu cau ghi du lieu
  i2c_write(0x00);//send dia chi thanh ghi can ghi data
  i2c_write(0x00);//set second=00
  i2c_write(0x00);//set minute=00,
  i2c_write(0x23);//set hour=23
  i2c_write(0x06);//set day of week : thu 6
  i2c_write(0x02);//set date =2
  i2c_write(0x12);//set month=12
  i2c_write(0x11);//set year --> 2011
  i2c_stop();
  }
  /**************************************************
  + khai bao doc time tu ds1307
  ************************************************** **/
  void read_time()
  {
  int i;
  i2c_start();
  i2c_write((SLAVER_ADD<<1)|WRITE);
  i2c_write(0x00);
  i2c_stop();
  i2c_start();
  i2c_write((SLAVER_ADD<<1)|READ);
  for (i=0;i<6;i++)
  {
  time[i]= i2c_read(0);
  }
  time[6]= i2c_read(1); // ket thuc doc nam
  i2c_stop();
  }
  /************************************************** *****
  + doc time tu ds1307 va hien thi len lcd
  ************************************************** *****/
  void display(char b[])
  {
  //chuyen doi BCD sang ASCII
  int i,j=0;
  for(i=0;i<7;i++)
  {
  c[j]=( b[i] >> 4) & 0x0F + '0'; // lay nibble cao
  c[j+1]= (b[i] & 0x0F) + '0'; // lay nibble thap
  j+=2;
  }
  //****************hien thi len lcd***************************//


  lcd_clear();
  lcd_puts("Thu ");
  lcd_putc(c[7]); // thu trong tuan
  lcd_puts(", ");
  lcd_putc(c[8]); // ngay
  lcd_putc(c[9]);
  lcd_puts("/");
  lcd_putc(c[10]); // thang
  lcd_putc(c[11]);
  lcd_puts("/");
  lcd_putc(c[12]); // nam
  lcd_putc(c[13]);
  //lcd_puts("\r\n"); // xuong hang
  lcd_gotoxy(0,1);

  lcd_putc(c[4]); // gio
  lcd_putc(c[5]);
  lcd_puts(" : ");
  lcd_putc(c[2]); // phut
  lcd_putc(c[3]);
  lcd_puts(" : ");
  lcd_putc(c[0]); // giay
  lcd_putc(c[1]);
  }  /******************cai time bat tai**********************/
  void settime_run()
  {
  if(RA0==0) //nut nhan chon che do dieu chinh gio hoac phut
  {
  int i =0 ,j=0,k=0,l=0;
  __delay_ms(150);
  if(RA0==1) // nhan nut nhan
  {
  __delay_ms(150);
  __delay_ms(150);
  do
  {
  a++;
  __delay_ms(150);
  switch(a)
  {
  case 1: // hen gio: phut hang don vi
  {
  loop1: if(RA1==1)
  {
  i++;
  __delay_ms(150);
  m=i%10+0x30;
  lcd_gotoxy(16,1);
  lcd_putc(m);
  }
  else
  {
  goto loop1;
  }
  break;
  }
  case 2: // hen gio: phut hang chuc
  {
  loop2: if(RA1==1)
  {
  j++;
  __delay_ms(150);
  M=j%10+0x30;
  lcd_gotoxy(15,1);
  lcd_putc(M);
  }
  else
  {
  goto loop2;
  }
  break;
  }
  case 3: // hen gio: gio hang don vi
  {
  loop3:if(RA1==1)
  {
  k++;
  __delay_ms(150);
  h=k%10+0x30;
  lcd_gotoxy(13,1);
  lcd_putc(h);
  }
  else
  {
  goto loop3;
  }
  break;
  }

  case 4: //hen gio: gio hang chuc
  {
  loop4:if(RA1==1)
  {
  l++;
  __delay_ms(150);
  H=l%10+0x30;
  lcd_gotoxy(16,1);
  lcd_putc(H);
  }
  else
  {
  goto loop4;
  }
  break;
  }
  case 5: // thoat cai dat time
  {
  display(time);
  a=0;
  break;
  }

  }
  }
  while(RA1==1);
  }
  }
  }


  /************************************************** ****************
  + kiem tra thoi gian hien tai so thoi gian cai dat +
  ************************************************** ****************/

  void check_open_load()
  {
  char phut,gio,i,j,k,l,phut_set,gio_set;
  i=time[1]/16;
  j=time[1]-i*16; // lay gia tri phut hien thoi de so sanh
  phut=i*10+j;
  k=time[2]/16;
  l=time[2]-i*16;
  gio=k*10+l;// lay gia tri gio hien thoi de so sanh
  settime_run;
  phut_set=(m-0x30)*10+(M-0x30);
  gio_set=(h-0x30)*10+(H-0x30);
  if ((phut_set==phut) &&(gio_set==gio))
  {
  RB0=1;// neu dung gio bat tai ,tai o chan RB0
  }
  }


  /*******************************main*************** ********/
  void main(void)
  {
  port_init();
  lcd_init();
  i2c_init();
  __delay_ms(150);
  set_time();
  __delay_ms(150);
  while(1)
  {
  read_time();
  __delay_ms(150);
  check_open_load;
  display(time);
  __delay_ms(150);
  __delay_ms(150);
  }
  }


  Last edited by vd2020; 15-12-11 at 21:54.
  voiconvuive đã cảm ơn nội dung này.
  Đời là mộng, mộng ách sẽ tan.

  email:isaacduy@live.com
  đt : 0902102132
  đ/c : Tân Bình, tp HCM

 4. #4
  Thành viên tích cực voiconvuive's Avatar
  Tham gia
  May 2010
  Nơi Cư Ngụ
  nơi tình yêu bắt đầu ^^
  Bài viết
  723


  Nhóm xã hội  SVDTSGHồ Chí Minh - Nhật TảoDIY - dientuvietnam.net - Hà Nội

  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  ôi hay thế , build mà cứ ra 1 lô xích xông lỗi ,nản hết cả ng ,bik k chạy mà k thể si nghĩ đc hướng code tiếp ,he he ,để e tiếp tục code xem sao ,chiều h chán hơn con gián bị xe cáng Click here to enlarge


 5. #5
  Thành viên chính thức thaichiendt's Avatar
  Tham gia
  Jan 2009
  Bài viết
  58
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  vấn đề về DS thì dc bàn nhìu rùi và chủ yếu là Updata time DS. pp hay nhất là bạn nên sử dụng ngắt RB0 trên chân 1Hz của DS để Updata time. tiếp theo là giao tiếp I2C cho tốt, nếu bạn làm chủ dc DS và giải thuật xử lý chuyển đổi time thì bạn sẽ dễ dàng hiển thị và điều khiển.....

  voiconvuive đã cảm ơn nội dung này.
  Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
  https://www.facebook.com/dankythuat.pro
  Thích chém gió bốn phương zô đây
  https://www.facebook.com/groups/chemgio4f/

 6. #6
  Thành viên tích cực voiconvuive's Avatar
  Tham gia
  May 2010
  Nơi Cư Ngụ
  nơi tình yêu bắt đầu ^^
  Bài viết
  723


  Nhóm xã hội  SVDTSGHồ Chí Minh - Nhật TảoDIY - dientuvietnam.net - Hà Nội

  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Click here to enlarge Nguyên văn bởi thaichiendt Click here to enlarge
  vấn đề về DS thì dc bàn nhìu rùi và chủ yếu là Updata time DS. pp hay nhất là bạn nên sử dụng ngắt RB0 trên chân 1Hz của DS để Updata time. tiếp theo là giao tiếp I2C cho tốt, nếu bạn làm chủ dc DS và giải thuật xử lý chuyển đổi time thì bạn sẽ dễ dàng hiển thị và điều khiển.....
  ôi làm chủ được còn nói làm gì ,hic , h e code mà đang lật lại xem cú pháp lệnh đây ạ , đuối qá cơ , mà sai nhìu qá e tìm lỗi hoài đau cả đầu ,mừng qá tạm thời đã hết lỗi , vđề bây h là hoàn thành code ,hic =.=


 7. #7
  Thành viên chính thức thaichiendt's Avatar
  Tham gia
  Jan 2009
  Bài viết
  58
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  vậy Ok rùi . xem lại từng câu lệnh hoàn thành nó rùi chia se cho ae xem nhé.... Chờ Click here to enlarge

  Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
  https://www.facebook.com/dankythuat.pro
  Thích chém gió bốn phương zô đây
  https://www.facebook.com/groups/chemgio4f/

 8. #8
  Thành viên tích cực voiconvuive's Avatar
  Tham gia
  May 2010
  Nơi Cư Ngụ
  nơi tình yêu bắt đầu ^^
  Bài viết
  723


  Nhóm xã hội  SVDTSGHồ Chí Minh - Nhật TảoDIY - dientuvietnam.net - Hà Nội

  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Click here to enlarge Nguyên văn bởi thaichiendt Click here to enlarge
  vậy Ok rùi . xem lại từng câu lệnh hoàn thành nó rùi chia se cho ae xem nhé.... Chờ Click here to enlarge
  he he , có có Click here to enlarge

  mà e đang xem lại lệnh của C á ,chứ PIC phần ngắt chưa kịp xem nữa ,chắc k sài qá ,đọc phần i2c với lcd dang làm với nó ,vì đồ án của e còn có thêm phần ADC nữa mà e chia ra viết đấy chứ >"<


 9. #9
  Thành viên chính thức thaichiendt's Avatar
  Tham gia
  Jan 2009
  Bài viết
  58
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  đúng rùi cứ làm từng phần cái nào Ok thì bỏ một bên Ok hết thì gom code thành lịch vạn niên luôn. ACD chắc điều khiển qua nhiệt độ à. Chúc mau thành công..... có dùng face thì kết nối dân kỹ thuật nhé
  https://www.facebook.com/dankythuat.pro

  Kết Nối Dân Kỹ Thuật tại facebook để Trao đổi - học hỏi
  https://www.facebook.com/dankythuat.pro
  Thích chém gió bốn phương zô đây
  https://www.facebook.com/groups/chemgio4f/

 10. #10
  Thành viên tích cực voiconvuive's Avatar
  Tham gia
  May 2010
  Nơi Cư Ngụ
  nơi tình yêu bắt đầu ^^
  Bài viết
  723


  Nhóm xã hội  SVDTSGHồ Chí Minh - Nhật TảoDIY - dientuvietnam.net - Hà Nội

  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Click here to enlarge Nguyên văn bởi thaichiendt Click here to enlarge
  đúng rùi cứ làm từng phần cái nào Ok thì bỏ một bên Ok hết thì gom code thành lịch vạn niên luôn. ACD chắc điều khiển qua nhiệt độ à. Chúc mau thành công..... có dùng face thì kết nối dân kỹ thuật nhé
  https://www.facebook.com/dankythuat.pro
  mí like xong ,hihi ,mà đc cái face e rất ít dùng Click here to enlarge


Trang 1/2 12 cuốicuối

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được gửi luồng mới
 • Bạn không được trả lời bài viết
 • Bạn không được gửi file đính kèm
 • Bạn không được sửa bài viết của mình
 •