User Tag List

Trang 1/4 123 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 38
Cây cảm ơn10Cảm ơn

Ðề tài: Giúp Fuse bit cho ATMEGA8

  
 1. #1
  Thành viên tích cực lowpass's Avatar
  Tham gia
  Jul 2011
  Nơi Cư Ngụ
  Thanh Hoá
  Bài viết
  471
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  1 Thread(s)

  Giúp Fuse bit cho ATMEGA8

  Mình đang làm mạch AVR910 USB
  Nghe nói các cao thủ đã từng bị die khi Fusebit cho ATMEGA8 .....
  Đang dự tính sẽ nạp FUSE bit cho AT8 bằng mạch nạp đơn giản 4 dây nối vào cổng LPT
  http://www.hocavr.com/writing/docs/i...p/image003.png
  Dùng phần mềm ISP 30a
  Đang so sánh hướng dẫn theo 2 hình sau
  hình 1: http://www.dientuvietnam.net/forums/...it-atmega8.png
  và:
  hình 2: http://2.bp.blogspot.com/-B02vg8bc8_...40/fusse+1.png
  Ở hình 1 thì BODEN = 1, ở hình 2 thì BODEN = 0 ,? BODEN có ảnh hưởng gì đến chip không?
  Mình mở phần mềm ISP 30a vào FUSE bit thì không thể tích vào SPIEN(ô này bị mờ đi),
  untitled.JPG còn trong hướng dẫn thì ô SPIEN có thể tích vào được
  vậy nếu không tích được vào ô này thì giá trị của nó là 0 hay 1? có làm die chip không vậy?

  CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:

  Email: phuong.le26@gmail.com
  Đau đầu vì điện tử

 2. #2
  Thành viên tích cực lowpass's Avatar
  Tham gia
  Jul 2011
  Nơi Cư Ngụ
  Thanh Hoá
  Bài viết
  471
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  1 Thread(s)
  Mình mới đọc lại trong file Makeifile viết như thế này:
  #
  # Makefile for usbasp
  # 20061119 Thomas Fischl original
  # 20061120 Hanns-Konrad Unger help: and TARGET=atmega48 added
  #

  # TARGET=atmega8 HFUSE=0xc9 LFUSE=0xef
  # TARGET=atmega48 HFUSE=0xdd LFUSE=0xff
  # TARGET=at90s2313
  TARGET=atmega8
  HFUSE=0xc9
  LFUSE=0xef


  # ISP=bsd PORT=/dev/parport0
  # ISP=ponyser PORT=/dev/ttyS1
  # ISP=stk500 PORT=/dev/ttyS1
  # ISP=usbasp PORT=/dev/usb/ttyUSB0
  # ISP=stk500v2 PORT=/dev/ttyUSB0
  ISP=usbasp
  PORT=/dev/usb/ttyUSB0

  help:
  @echo "Usage: make same as make help"
  @echo " make help same as make"
  @echo " make main.hex create main.hex"
  @echo " make clean remove redundant data"
  @echo " make disasm disasm main"
  @echo " make flash upload main.hex into flash"
  @echo " make fuses program fuses"
  @echo " make avrdude test avrdude"
  @echo "Current values:"
  @echo " TARGET=${TARGET}"
  @echo " LFUSE=${LFUSE}"
  @echo " HFUSE=${HFUSE}"
  @echo " CLOCK=12000000"
  @echo " ISP=${ISP}"
  @echo " PORT=${PORT}"

  COMPILE = avr-gcc -Wall -O2 -Iusbdrv -I. -mmcu=$(TARGET) # -DDEBUG_LEVEL=2

  OBJECTS = usbdrv/usbdrv.o usbdrv/usbdrvasm.o usbdrv/oddebug.o isp.o clock.o main.o

  .c.o:
  $(COMPILE) -c $< -o $@
  #-Wa,-ahlms=$<.lst

  .S.o:
  $(COMPILE) -x assembler-with-cpp -c $< -o $@
  # "-x assembler-with-cpp" should not be necessary since this is the default
  # file type for the .S (with capital S) extension. However, upper case
  # characters are not always preserved on Windows. To ensure WinAVR
  # compatibility define the file type manually.

  .c.s:
  $(COMPILE) -S $< -o $@

  clean:
  rm -f main.hex main.lst main.obj main.cof main.list main.map main.eep.hex main.bin *.o main.s usbdrv/*.o

  # file targets:
  main.bin: $(OBJECTS)
  $(COMPILE) -o main.bin $(OBJECTS) -Wl,-Map,main.map

  all: main.bin
  rm -f main.hex main.eep.hex
  avr-objcopy -j .text -j .data -O ihex main.bin main.hex
  # ./checksize main.bin
  # do the checksize script as our last action to allow successful compilation
  # on Windows with WinAVR where the Unix commands will fail.

  disasm: main.bin
  avr-objdump -d main.bin

  cpp:
  $(COMPILE) -E main.c

  flash:
  avrdude -c ${ISP} -p ${TARGET} -P ${PORT} -U flash:w:main.hex

  fuses:
  avrdude -c ${ISP} -p ${TARGET} -P ${PORT} -u -U hfuse:w:$(HFUSE):m -U lfuse:w:$(LFUSE):m

  avrdude:
  avrdude -c ${ISP} -p ${TARGET} -P ${PORT} -v

  # Fuse atmega8 high byte HFUSE:
  # 0xc9 = 1 1 0 0 1 0 0 1 <-- BOOTRST (boot reset vector at 0x0000)
  # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^------ BOOTSZ0
  # | | | | | +-------- BOOTSZ1
  # | | | | + --------- EESAVE (don't preserve EEPROM over chip erase)
  # | | | +-------------- CKOPT (full output swing)
  # | | +---------------- SPIEN (allow serial programming)
  # | +------------------ WDTON (WDT not always on)
  # +-------------------- RSTDISBL (reset pin is enabled)
  # Fuse atmega8 low byte LFUSE:
  # 0x9f = 1 0 0 1 1 1 1 1
  # ^ ^ \ / \--+--/
  # | | | +------- CKSEL 3..0 (external >8M crystal)
  # | | +--------------- SUT 1..0 (crystal osc, BOD enabled)
  # | +------------------ BODEN (BrownOut Detector enabled)
  # +-------------------- BODLEVEL (2.7V)
  #

  # Fuse atmega48 high byte hfuse:
  # 0xdf = 1 1 0 1 1 1 1 1 factory setting
  # ^ ^ ^ ^ ^ \-+-/
  # | | | | | +------ BODLEVEL (Brown out disabled)
  # | | | | + --------- EESAVE (don't preserve EEPROM over chip erase)
  # | | | +-------------- WDTON (WDT not always on)
  # | | +---------------- SPIEN (allow serial programming)
  # | +------------------ DWEN (debug wire is disabled)
  # +-------------------- RSTDISBL (reset pin is enabled)
  # 0xdd = ext.reset, no DW, SPI, no watchdog, no save eeprom, BOD 2.7V
  # Fuse atmega48 low byte lfuse:
  # 0x62 = 0 1 1 0 0 0 1 0 factory setting
  # ^ ^ \ / \--+--/
  # | | | +------- CKSEL 3..0 (internal 8Mhz Oszillator)
  # | | +--------------- SUT 1..0 (start-up time)
  # | +------------------ CKOUT (no clock output)
  # +-------------------- CKDIV8 (divide clock by 8)
  # 0xdc = divide/1,no clock output,fast raising power,low Pw Oszil. 3..8 Mhz
  # 0xe0 = divide/1,no clock output,fast raising power,external Oszil.
  # 0xff = divide/1,no clock output,slow raising power,low Pw Oszil 8.. Mhz


  SERIAL = `echo /dev/tty.USA19QI*`
  UISP = uisp -dprog=$S -dserial=$(SERIAL) -dpart=auto
  # The two lines above are for "uisp" and the AVR910 serial programmer connected
  # to a Keyspan USB to serial converter to a Mac running Mac OS X.
  # Choose your favorite programmer and interface.

  uisp: all
  $(UISP) --erase
  $(UISP) --upload --verify if=main.hex
  vậy là phải fuse bit:
  TARGET=atmega8 (dòng thứ 9,10,11 Makefile)
  HFUSE=0xc9
  LFUSE=0xef
  Nhưng đến đoạn sau lại hướng dẫn:
  # Fuse atmega8 high byte HFUSE:
  # 0xc9 = 1 1 0 0 1 0 0 1 <-- BOOTRST (boot reset vector at 0x0000)
  # ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^------ BOOTSZ0
  # | | | | | +-------- BOOTSZ1
  # | | | | + --------- EESAVE (don't preserve EEPROM over chip erase)
  # | | | +-------------- CKOPT (full output swing)
  # | | +---------------- SPIEN (allow serial programming)
  # | +------------------ WDTON (WDT not always on)
  # +-------------------- RSTDISBL (reset pin is enabled)
  # Fuse atmega8 low byte LFUSE:
  # 0x9f = 1 0 0 1 1 1 1 1
  # ^ ^ \ / \--+--/
  # | | | +------- CKSEL 3..0 (external >8M crystal)
  # | | +--------------- SUT 1..0 (crystal osc, BOD enabled)
  # | +------------------ BODEN (BrownOut Detector enabled)
  # +-------------------- BODLEVEL (2.7V)
  Chẳng hiếu làm sao lúc đầu LFUSE=0xef, sau đó thì lại hướng dẫn Fuse atmega8 low byte LFUSE: 0x9f
  Hướng dẫn trên trang chipkool là LFUSE=0xBF,:
  ( http://www.echipkool.com/2013/01/mac...89sxx-avr.html )
  ? không hiểu Makefile này có ai đã chỉnh sửa gì chưa mà lại như vậy?
  các bạn có thể xem giúp mình ở đây: http://113.171.224.215/videoplayer/m...&ich_u_n_i_t=1

  Last edited by lowpass; 18-11-13 at 18:01.
  Email: phuong.le26@gmail.com
  Đau đầu vì điện tử

 3. #3
  Thành viên tích cực lowpass's Avatar
  Tham gia
  Jul 2011
  Nơi Cư Ngụ
  Thanh Hoá
  Bài viết
  471
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  1 Thread(s)
  các bạn có thể xem giúp mình file ở đây: http://113.171.224.215/videoplayer/m...&ich_u_n_i_t=1

  Last edited by lowpass; 18-11-13 at 18:04.
  Email: phuong.le26@gmail.com
  Đau đầu vì điện tử

 4. #4
  Thành viên tích cực lowpass's Avatar
  Tham gia
  Jul 2011
  Nơi Cư Ngụ
  Thanh Hoá
  Bài viết
  471
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  1 Thread(s)
  Hóng mãi không ai trả lời, mình làm liều vậy:
  Phần cứng lắp trên board đục lỗ:
  at8.JPG
  atmg8.JPG
  Lần đầu tiên cắm USB vào máy hơi run khi máy báo USB not reco.... (do chưa nạp phần mềm)
  Lấy mạch nạp ISP qua cổng LPT có IC đệm 74245 để Fusebit và nạp file Hex cho ATMEGA8 (nhớ nối dây RESET của mạch nạp vào pin1 của ATMEGA8 )
  Fuse bit cho nó bằng ISP_30a
  File Ðính Kèm 79406
  Nạp luôn file hex vào AT8 đồng thời
  File Ðính Kèm 79407
  xong, Rút mạch gỡ các dây nối của mạch nạp LPT _ ISP ra
  cắm USB vào máy ...
  File Ðính Kèm 79408
  May quá máy nhận USB cài xong DRIVER

  Ảnh gửi kèm
  Last edited by lowpass; 03-12-13 at 18:55.
  Email: phuong.le26@gmail.com
  Đau đầu vì điện tử

 5. #5
  Thành viên tích cực lowpass's Avatar
  Tham gia
  Jul 2011
  Nơi Cư Ngụ
  Thanh Hoá
  Bài viết
  471
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  1 Thread(s)
  May quá máy nhận USB cài xong DRIVER
  driverAVR910.JPG
  Chưa biết được khi nạp có tốt hay không, nhưng chắc tối nay mình ngủ ngon rồi .........

  Email: phuong.le26@gmail.com
  Đau đầu vì điện tử

 6. #6
  Thành viên tích cực ngoanrazor's Avatar
  Tham gia
  Jun 2012
  Bài viết
  272
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Click here to enlarge Nguyên văn bởi lowpass Click here to enlarge
  Hóng mãi không ai trả lời, mình làm liều vậy:
  Phần cứng lắp trên board đục lỗ:
  at8.JPG
  atmg8.JPG
  Lần đầu tiên cắm USB vào máy hơi run khi máy báo USB not reco.... (do chưa nạp phần mềm)
  Lấy mạch nạp ISP qua cổng LPT có IC đệm 74245 để Fusebit và nạp file Hex cho ATMEGA8 (nhớ nối dây RESET của mạch nạp vào pin1 của ATMEGA8 )
  Fuse bit cho nó bằng ISP_30a
  File Ðính Kèm 79406
  Nạp luôn file hex vào AT8 đồng thời
  File Ðính Kèm 79407
  xong, Rút mạch gỡ các dây nối của mạch nạp LPT _ ISP ra
  cắm USB vào máy ...
  File Ðính Kèm 79408
  May quá máy nhận USB cài xong DRIVER
  sao bn ko làm mạch in cho đẹp


 7. #7
  Thành viên tích cực lowpass's Avatar
  Tham gia
  Jul 2011
  Nơi Cư Ngụ
  Thanh Hoá
  Bài viết
  471
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  1 Thread(s)
  Amatơ mà bạn, chắc cũng phải làm cái mạch in cho nó pờ rồ, thank bạn đã quan tâm nhé.

  Email: phuong.le26@gmail.com
  Đau đầu vì điện tử

 8. #8
  Thành viên tích cực toi ngu kinh's Avatar
  Tham gia
  Jun 2013
  Bài viết
  361
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  1 Thread(s)
  Click here to enlarge Nguyên văn bởi lowpass Click here to enlarge
  May quá máy nhận USB cài xong DRIVER
  driverAVR910.JPG
  Chưa biết được khi nạp có tốt hay không, nhưng chắc tối nay mình ngủ ngon rồi .........
  đâu phải mạch nạp avr 910 đâu bạn.rõ là USBasp mà.


 9. #9
  Thành viên tích cực lowpass's Avatar
  Tham gia
  Jul 2011
  Nơi Cư Ngụ
  Thanh Hoá
  Bài viết
  471
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  1 Thread(s)
  Mình cũng ko rõ, hình như mình ko phân biệt được 2 mạch này, hình như 2 mạch gần giống nhau thì phải?

  Email: phuong.le26@gmail.com
  Đau đầu vì điện tử

 10. #10
  Thành viên tích cực toi ngu kinh's Avatar
  Tham gia
  Jun 2013
  Bài viết
  361
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  1 Thread(s)
  Click here to enlarge Nguyên văn bởi lowpass Click here to enlarge
  Mình cũng ko rõ, hình như mình ko phân biệt được 2 mạch này, hình như 2 mạch gần giống nhau thì phải?
  mach bạn làm có thế nạp được cho cả 89s nữa còn avr 910 thì chỉ nạp được cho avr và 1 số con 89 không thông dụng.

  Ảnh gửi kèm
  lowpass đã cảm ơn nội dung này.

Trang 1/4 123 ... cuốicuối

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được gửi luồng mới
 • Bạn không được trả lời bài viết
 • Bạn không được gửi file đính kèm
 • Bạn không được sửa bài viết của mình
 •