User Tag List

Trang 1/2 12 cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 14

Ðề tài: Điều Khiển 4 Led Matran

  
 1. #1
  Thành viên mới themanofsky's Avatar
  Tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  14
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Điều Khiển 4 Led Matran

  mình mới thiết kế xong cái mạch điều khiển 4 led matran
  nhưng mình cho chữ chạy thì nó chạy rất nhanh
  mình post code và ảnh lên xin mấy bạn góp ý kiến
  nếu bạn nào có mạch cho mình tham khảo luôn
  thanks

  đây là link ảnh http://www.mediafire.com/?yylzmjimmmc

  $MOD51
  ORG 00H
  MAIN:
  MOV DPTR,#DATABASE ;DIA CHI NAP DU LIEU
  AAA:
  MOV R0,#5 ;TOC DO HIEN KY TU
  BBB:
  LCALL SCANDATA ;NAP DU LIEU
  DJNZ R0,BBB
  INC DPTR
  MOV A,DPL
  MOV R1,DPH
  CJNE R1,#02H,AAA ;KIEM TRA KET THUC CHUOI ?
  CJNE A,#25H,AAA

  SJMP MAIN
  SCANDATA:
  PUSH ACC
  PUSH 00H
  PUSH 01H
  MOV R0,#00H ;DIA CHI DU LIEU DAU TIEN TRON DATABASE
  MOV R1,#00H ;HIEN THI RA COT DAU TIEN

  SCAN:
  MOV A,R0
  MOVC A,@A+DPTR ;NAP DU LIEU TU DATABASE VAO A
  MOV P2, A ;HIEN THI RA DONG TUONG UNG
  MOV P1,R1
  LCALL DELAY5MS ;CHUONG TRINH TAO TRE 5 MS
  MOV R4,#10H ;CHONG LEM
  MOV P1,#00H
  DJNZ R4,$
  INC R0 ;HIEN THI DU LIEU KE TIEP
  INC R1
  CJNE R1,#40H,SCAN ;KIEM TRA QUET COT THU 8 CHUA
  POP 01H
  POP 00H
  POP ACC
  RET


  DELAY5MS:
  PUSH 00H
  PUSH 01H
  MOV R1,#5
  CCC:
  MOV R0,#250
  DJNZ R0,$
  DJNZ R1,CCC
  POP 01H
  POP 00H
  RET

  DATABASE:
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  END

  CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:

  Last edited by themanofsky; 10-08-09 at 21:22.

 2. #2
  Thành viên tích cực lehung883's Avatar
  Tham gia
  Jan 2006
  Nơi Cư Ngụ
  phú thọ
  Bài viết
  171
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  cho cái ảnh nào

  Click here to enlarge Nguyên văn bởi themanofsky Click here to enlarge
  mình mới thiết kế xong cái mạch điều khiển 4 led matran
  nhưng mình cho chữ chạy thì nó chạy rất nhanh
  mình post code và ảnh lên xin mấy bạn góp ý kiến
  nếu bạn nào có mạch cho mình tham khảo luôn
  thanks

  đây là link ảnh http://www.mediafire.com/?yylzmjimmmc

  $MOD51
  ORG 00H
  MAIN:
  MOV DPTR,#DATABASE ;DIA CHI NAP DU LIEU
  AAA:
  MOV R0,#5 ;TOC DO HIEN KY TU ;á cái này dùng làm biến đếm lặp lại ,số lần hiển thị tăng cái này lên thì nó chậm lại .
  BBB:
  LCALL SCANDATA ;NAP DU LIEU ;vậy mà trong này lại dùng tăng R0 ,không dùng R0 ở đây nó chả có tác dụng gì trong này cả ,chuyển luôn R1 sang A làm biến đếm dữ liệu.
  DJNZ R0,BBB ;cái này để làm gì đây? giả sử đến đây nó ở cuối bảng thì sao hả?
  INC DPTR
  MOV A,DPL
  MOV R1,DPH
  CJNE R1,#02H,AAA ;KIEM TRA KET THUC CHUOI ?
  CJNE A,#25H,AAA

  SJMP MAIN
  SCANDATA:
  PUSH ACC
  PUSH 00H
  PUSH 01H
  MOV R0,#00H ;DIA CHI DU LIEU DAU TIEN TRON DATABASE
  MOV R1,#00H ;HIEN THI RA COT DAU TIEN

  SCAN:
  MOV A,R0
  MOVC A,@A+DPTR ;NAP DU LIEU TU DATABASE VAO A
  MOV P2, A ;HIEN THI RA DONG TUONG UNG
  MOV P1,R1
  LCALL DELAY5MS ;CHUONG TRINH TAO TRE 5 MS
  MOV R4,#10H ;CHONG LEM
  MOV P1,#00H
  DJNZ R4,$
  INC R0 ;HIEN THI DU LIEU KE TIEP
  INC R1
  CJNE R1,#40H,SCAN ;KIEM TRA QUET COT THU 8 CHUA
  POP 01H
  POP 00H
  POP ACC
  RET


  DELAY5MS:
  PUSH 00H
  PUSH 01H
  MOV R1,#5
  CCC:
  MOV R0,#250
  DJNZ R0,$ ;2 chu kỳ lệnh
  DJNZ R1,CCC ;2 chu kỳ lệnh ((2+2)x250x5x1.085) = 5425+2+6+1cho pop push call ret giả sử ;thạch anh 11.0592
  POP 01H
  POP 00H
  RET

  DATABASE:
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
  DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
  END
  cho cái hình xem hiện tượng nó bị thế nào ,đọc code vậy chưa hình dung ra được như nào cả .Phần cứng này chỉ để mô phỏng thôi không khả thi thật dc rrất tốn kém

  Last edited by lehung883; 10-08-09 at 21:42.
  Phân phối kim thu sét Úc ,Pháp ,thổ nhĩ kỳ ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện .call :0919918048 tuấn anh.

 3. #3
  Thành viên mới themanofsky's Avatar
  Tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  14
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  đây là cái video mình quay lại http://www.mediafire.com/download.php?uyyto3wzhen
  bạn xem thữ
  mà cái mạch của mình nếu làm thực tế thì ko tốt à
  trước khi làm cái mạch này mình đã thữ dùng 74LS595
  nhưng mà ko biết con IC này để điều khiển hàng hay cột và lập trình như thế nào
  bạn có thể cho mình sơ đồ mạch tham khảo và nói mình biết dc cách dùng con 74LS595
  dc ko
  Thanks bạn nhiều


 4. #4
  Thành viên tích cực lehung883's Avatar
  Tham gia
  Jan 2006
  Nơi Cư Ngụ
  phú thọ
  Bài viết
  171
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  không phải không tốt

  Click here to enlarge Nguyên văn bởi themanofsky Click here to enlarge
  đây là cái video mình quay lại http://www.mediafire.com/download.php?uyyto3wzhen
  bạn xem thữ
  mà cái mạch của mình nếu làm thực tế thì ko tốt à
  trước khi làm cái mạch này mình đã thữ dùng 74LS595
  nhưng mà ko biết con IC này để điều khiển hàng hay cột và lập trình như thế nào
  bạn có thể cho mình sơ đồ mạch tham khảo và nói mình biết dc cách dùng con 74LS595
  dc ko
  Thanks bạn nhiều
  Không phải không tốt mà tốn kém mà không hiệu quả hơn dùng 74595 ,Đoạn video quay nó nhảy lung tung hay mạch bạn nó nhảy lung tung thế.
  dùng 74595 dễ thôi xem datasheet của nó . giao tiếp 3 hoặc 4 dây tất cả ,dịch dữ liệu hoặc quét cột hay hơn ,tiết kiệm được chân MCU cho việc khác kể cả mở rông board vẫn bấy nhiêu chân MCU ,có bài hướng dẫn bằng hình ảnh đấy tìm lại trong forum xem .
  sơ đồ mình không có bạn chịu khó tìm nhé

  Phân phối kim thu sét Úc ,Pháp ,thổ nhĩ kỳ ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện .call :0919918048 tuấn anh.

 5. #5
  Thành viên mới xa_xu_89's Avatar
  Tham gia
  Oct 2008
  Bài viết
  6
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  http://www.mediafire.com/?sharekey=1...4e75f6e8ebb871
  Bạn xem thử đi! có mạch và code đầy đủ!


 6. #6
  Thành viên mới themanofsky's Avatar
  Tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  14
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  sao link của xa_xu_89 mình dơn ko dc hic

  mình thữ cho 3 con 74595 nối tiếp nhưng mà nó dịch chuyển từ trên Y0 đến Y7 byte thấp
  mình muốn nó dịch chuyển byte cao , với lại điều khiểu 3 con này mình phải tốn 1 port
  còn cái video đó nó giống như lúc mình mô phỏng


 7. #7
  Thành viên mới themanofsky's Avatar
  Tham gia
  Aug 2007
  Bài viết
  14
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  mà cái code của mình áp dụng dc mạch dùng 74595 ko vậy


 8. #8
  Thành viên mới xa_xu_89's Avatar
  Tham gia
  Oct 2008
  Bài viết
  6
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Click here to enlarge Nguyên văn bởi themanofsky Click here to enlarge
  sao link của xa_xu_89 mình dơn ko dc hic

  mình thữ cho 3 con 74595 nối tiếp nhưng mà nó dịch chuyển từ trên Y0 đến Y7 byte thấp
  mình muốn nó dịch chuyển byte cao , với lại điều khiểu 3 con này mình phải tốn 1 port
  còn cái video đó nó giống như lúc mình mô phỏng
  Sorry mình làm lỗi link! up lại cho bạn nhé!
  http://www.mediafire.com/?gjzznmwyzou
  hoặc down file zip mình up lên 4rum chúng ta

  File gửi kèm
  Last edited by xa_xu_89; 11-08-09 at 17:05.

 9. #9
  Thành viên mới ankeda89's Avatar
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  10
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  thach thuc !!!!!!!!!!!!11

  e ! may thang khung nay . bon may copy code o dau rui paste len dien dan do . Gioi thi viet bang ngon ngu thong dung nhat "CodeVisionAVR C Compiler" xem.
  acccccccccc...................ho lao!


 10. #10
  Thành viên mới nhat_bn_84's Avatar
  Tham gia
  Oct 2009
  Bài viết
  1
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  ban nao co phan mem giao dien tao ma chu cho ma tran led cho minh biet voi. phan mem do co ten gi? neu co cho minh fai luon nha


Trang 1/2 12 cuốicuối

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được gửi luồng mới
 • Bạn không được trả lời bài viết
 • Bạn không được gửi file đính kèm
 • Bạn không được sửa bài viết của mình
 •