em đang cần làm một cái mạch chạy chữ a b c dùng ic at 89c51 ... . bạn nào có mạch nguyên lý và mạch in share cho mình với . thank