User Tag List

Trang 1/6 123 ... cuốicuối
kết quả từ 1 tới 10 trên 51
Cây cảm ơn2Cảm ơn

Ðề tài: Xin các bác giúp e tìm lỗi led 7seg này với !

  
 1. #1
  Thành viên mới chutinh's Avatar
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  21
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)

  Xin các bác giúp e tìm lỗi led 7seg này với !

  em có 2 nút bấm SW1 và SW2 điều khiển 2led 7thanh chung anode. Ấn SW1 hoặc SW2 tăng hoặc giảm đi 1 đơn vị.đếm từ 00-99, tăng lên 99 thì về 00 hoặc giảm về 00 thì lên 99 và lại lặp lại quá trình. Nhưng e ko hiểu sao khi chạy mô phỏng xuất hiện mấy lỗi sau:
  - đặt vị trí ban đầu là 00 mà cứ hiện 80
  - khi ấn tăng hoặc giảm 1 lần mà nó nhảy nhanh tới mấy số (VD đang ở 80 e ấn SW1 tăng nó nhảy nhanh tới tận 84)
  hjc.các bác giúp e với.
  mã lệnh và sơ đồ mô phỏng đây ạ

  MOV R0,#0
  SJMP HIENTHI
  MAIN:
  JNB P3.0,SW1
  JNB P3.1,SW2
  SJMP MAIN
  SW1:
  INC R0
  MOV A,R0
  CJNE A,#100,HIENTHI
  MOV R0,#0
  SJMP HIENTHI
  ;////////////////////
  SW2:
  DEC R0
  MOV A,R0
  CJNE A,#255,HIENTHI
  MOV R0,#99
  SJMP HIENTHI
  ;///////////////
  HIENTHI:
  ;///////////////HIEN THI HANG CHUC//////////////
  MOV A,R0
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV DPTR,#MALED
  MOC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  CLR P1.0
  SETB P1.0
  ;///////////HIEN THI HANG DON VI//////////////
  MOV A,B
  MOV DPTR,#MALED
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  CLR P1.1
  SETB P1.1
  CALL DELAY
  SJMP MAIN
  ;//////////////
  MALED:
  DB 0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h
  ;//////////////////
  DELAY:
  PUSH 07
  PUSH 06
  MOV r6,#100
  DELAY1:
  MOV r7,#255
  DJNZ r7,$
  DJNZ r6,delay1
  POP 06
  POP 07
  RET
  END

  Untitled.jpg

  Untitled2.jpg

  CHỦ ĐỀ TƯƠNG TỰ:


 2. #2
  Thành viên chính thức lep140389's Avatar
  Tham gia
  Jun 2010
  Bài viết
  62
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  mình có sửa chút ít bạn coi lại xem sao, máy mình mới cài win chưa cài proteus.
  Code:
  org 00h
  MOV R0,#0
  JMP HIENTHI
  MAIN:
  JNB P3.0,SW1
  JNB P3.1,SW2
  SJMP MAIN
  SW1:
  jnb P3.0,$	;them doan nay thi so ko nhay lung tung nua
  
  INC R0
  MOV A,R0
  CJNE A,#100,HIENTHI
  MOV R0,#0
  JMP HIENTHI
  ;////////////////////
  SW2:
  jnb P3.1,$
  
  DEC R0
  MOV A,R0
  CJNE A,#255,HIENTHI
  MOV R0,#99
  JMP HIENTHI
  ;///////////////
  HIENTHI:
  ;///////////////HIEN THI HANG CHUC//////////////
  MOV A,R0
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV DPTR,#MALED
  MOvC A,@A+DPTR	; movc A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  CLR P1.0
  SETB P1.0
  ;///////////HIEN THI HANG DON VI//////////////
  MOV A,B
  MOV DPTR,#MALED
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  CLR P1.1
  SETB P1.1
  ;CALL DELAY 	; ko can delay tai dem so bang nut nhan
  JMP MAIN
  ;//////////////
  MALED:
  DB 0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h
  ;//////////////////
  DELAY:
  PUSH 07
  PUSH 06
  MOV r6,#100
  DELAY1:
  MOV r7,#255
  DJNZ r7,$
  DJNZ r6,delay1
  POP 06
  POP 07
  RET
  END


  PCCC

 3. #3
  Thành viên tích cực vietlamdt's Avatar
  Tham gia
  Dec 2010
  Bài viết
  515
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  về phần cứng thì mạch của bạn k cần phải phải phức tạp như vậy.
  với 2 led bạn chỉ cần nối như hình sau
  dem xuoi nguoc.jpg
  về code: bạn cần thêm phần chống dội cho nút bấm vào như bạn "lep140389" đã sửa cho bạn. tuy nhiên phần code hiển thị của bạn vẫn sai. đầu tiên bạn phải tách riêng biệt phần chục và phần đơn vị ra trước, lưu 2 giá trị đó vào 2 ô nhớ, rồi sau đó mới giải mã dữ liệu trong 2 ô nhớ đó.
  bạn tham khảo code của mình
  Code:
  org 0
  	mov dptr,#bang_ma
  	mov r0,#0
  main:
  	call hien_thi
  	jb p3.0,kt1
  	call delay
  	jnb p3.0,$				;chong rung phim
  	inc r0
  	cjne r0,#100,main
  	mov r0,#0 
  	jmp main
  kt1:
  	jb p3.1,main
  	call delay
  	jnb p3.1,$				;chong rung phim
  	dec r0
  	cjne r0,#255,main
  	mov r0,#99 
  	jmp main
  ;=================
  hien_thi:
  	mov a,r0						
  	mov b,#10
  	div ab
  	movc a,@a+dptr			;lay ma led chuc 
  	mov 30h,a				;cat ma led chuc 
  	mov a,b
  	movc a,@a+dptr			;lay ma led don vi 
  	mov 31h,a				;cat ma led don vi 
  	;-----------------------
  	mov p2,31h				;chuyen ma led don vi
  	mov p1,#11111110b		;cho led don vi sang
  	call delay1				;chong lem
  	mov p1,#0ffh
  	;-------------------
  	mov p2,30h				;chuyen ma led chuc 
  	mov p1,#11111101b		;cho led chuc sang
  	call delay1				;chong lem
  	mov p1,#0ffh
  	ret
  ;================
  delay1:
  	mov r1,#50
  	djnz r1,$
  	ret
  ;================
  delay:
  	mov r6,#40
  lap4:	
  	mov r7,#250
  	djnz r7,$
  	djnz r6,lap4
  	ret
  ;================
  bang_ma:
  	db 0c0h,0f9h,0a4h,0b0h,99h,92h,82h,0f8h,80h,90h
  end
  file mô phỏng + code
  dem xuoi nguoc dung nut bam.rar


 4. #4
  Thành viên mới chutinh's Avatar
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  21
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  mình đã thử mạch của bạn vietlamdt chạy tốt. Nhưng mình đã tách hàng chục và hàng đơn vị ra cho vào 2 ô nhớ nhưng vẫn ko đc bạn ạ. Bạn viết lại code mạch của mình cho mình xem với.


 5. #5
  Thành viên mới chutinh's Avatar
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  21
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  thanks bạn lep140389 nhiều nhé nhưng mà chỉ được mỗi phần chống dội phím thôi, còn lại bệnh vẫn thế.hjc. mong bạn chỉ giáo


 6. #6
  Thành viên tích cực lengo90's Avatar
  Tham gia
  Nov 2010
  Nơi Cư Ngụ
  Vĩnh Phúc
  Bài viết
  330


  Nhóm xã hội  PCB Designer

  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Click here to enlarge Nguyên văn bởi chutinh Click here to enlarge
  thanks bạn lep140389 nhiều nhé nhưng mà chỉ được mỗi phần chống dội phím thôi, còn lại bệnh vẫn thế.hjc. mong bạn chỉ giáo
  bệnh gì vẫn như thế, mình down ctr đó về chạy ok đúng đề bạn đưa ra mà, bạn xem lại xem


 7. #7
  Thành viên tích cực vietlamdt's Avatar
  Tham gia
  Dec 2010
  Bài viết
  515
  Mentioned
  1 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Click here to enlarge Nguyên văn bởi chutinh Click here to enlarge
  mình đã thử mạch của bạn vietlamdt chạy tốt. Nhưng mình đã tách hàng chục và hàng đơn vị ra cho vào 2 ô nhớ nhưng vẫn ko đc bạn ạ. Bạn viết lại code mạch của mình cho mình xem với.
  mình chỉnh sửa code của bạn như sau
  Code:
  ORG 0
  MOV R0,#0
  MAIN:
  SJMP HIENTHI 
  KT:
  JNB P3.0,SW1
  JNB P3.1,SW2
  SJMP MAIN
  ;----------------
  SW1:
  JNB P3.0,$     ;chờ bỏ tay ra khỏi nút ấn mới thực hiện lệnh tiếp -> chống rung phím
  INC R0
  ;MOV A,R0            
  ;CJNE A,#100,HIENTHI    
  CJNE R0,#100,HIENTHI    ; ;R0 có thể so sánh trực tiếp
  MOV R0,#0
  SJMP HIENTHI
  ;////////////////////
  SW2:
  JNB P3.1,$     ;chờ bỏ tay ra khỏi nút ấn mới thực hiện lệnh tiếp -> chống rung phím
  DEC R0
  ;MOV A,R0            
  ;CJNE A,#255,HIENTHI    
  CJNE R0,#255,HIENTHI    ; ;R0 có thể so sánh trực tiếp
  MOV R0,#99
  SJMP HIENTHI
  ;///////////////
  HIENTHI:
  ;///////////////HIEN THI HANG CHUC//////////////
  MOV A,R0
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV DPTR,#MALED
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  CLR P1.1
  SETB P1.0
  CALL DELAY
  MOV P1,#0FFH    ;chống lem cho led
  ;///////////HIEN THI HANG DON VI//////////////
  MOV A,B
  MOV DPTR,#MALED
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  CLR P1.0
  SETB P1.1
  CALL DELAY
  MOV P1,#0FFH    ;chống lem cho led
  SJMP KT
  ;//////////////
  MALED:
  DB 0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h
  ;//////////////////
  DELAY:
  PUSH 07
  PUSH 06
  MOV r6,#40
  DELAY1:
  MOV r7,#255
  DJNZ r7,$
  DJNZ r6,DELAY1    ;các nhãn phải cùng tên nhau, vì pinnacle phân biệt viết hoa và viết thường 
  POP 06
  POP 07
  RET
  END 8. #8
  Thành viên mới chutinh's Avatar
  Tham gia
  Sep 2009
  Bài viết
  21
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  mình làm đc rồi bạn ạ.hihi. tại mình viết thiếu lệnh MOVC A,@A+DPTR thành MOC A,@A+DPTR. rất cảm ơn các bạn


 9. #9
  Thành viên chính thức lep140389's Avatar
  Tham gia
  Jun 2010
  Bài viết
  62
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  ủa mình nhớ là có sửa đoạn đó cho bạn rồi mà, ko xem ah, với lại mih thắc mắc sao ko dùng 2 port chốt dữ liệu cho dễ mà cần j phải dung ic số vậy, có ứng dụng j hay ah.Click here to enlarge
  Click here to enlarge
  Code:
  org 00h
  MOV R0,#0
  JMP HIENTHI
  MAIN:
  JNB P1.0,SW1
  JNB P1.1,SW2
  SJMP MAIN
  SW1:
  jnb P1.0,$	;them doan nay thi so ko nhay lung tung nua
  
  INC R0
  MOV A,R0
  CJNE A,#100,HIENTHI
  MOV R0,#0
  JMP HIENTHI
  ;////////////////////
  SW2:
  jnb P1.1,$
  
  DEC R0
  MOV A,R0
  CJNE A,#255,HIENTHI
  MOV R0,#99
  JMP HIENTHI
  ;///////////////
  HIENTHI:
  ;///////////////HIEN THI HANG CHUC//////////////
  MOV A,R0
  MOV B,#10
  DIV AB
  MOV DPTR,#MALED
  MOvC A,@A+DPTR	; movc A,@A+DPTR
  MOV P2,A
  
  ;///////////HIEN THI HANG DON VI//////////////
  MOV A,B
  MOV DPTR,#MALED
  MOVC A,@A+DPTR
  MOV P3,A
  
  ;CALL DELAY 	; ko can delay tai dem so bang nut nhan
  JMP MAIN
  ;//////////////
  MALED:
  DB 0C0h,0F9h,0A4h,0B0h,99h,92h,82h,0F8h,80h,90h
  ;//////////////////
  
  END


  PCCC

 10. #10
  Thành viên mới khacnghia_hd's Avatar
  Tham gia
  May 2012
  Bài viết
  27
  Mentioned
  0 Post(s)
  Tagged
  0 Thread(s)
  Với mạch của anh Vietlamdt thì muốn cấy thêm 2 led đơn vào, 1 đỏ 1 xanh. số chẵn thì xanh sáng, số lẻ thì đỏ sáng
  thì làm thế nào ạ
  Mọi ng cho ý kiến nha...code hoàn chỉnh...thanks mọi ng


Trang 1/6 123 ... cuốicuối

Quyền Sử Dụng Ở Diễn Ðàn

 • Bạn không được gửi luồng mới
 • Bạn không được trả lời bài viết
 • Bạn không được gửi file đính kèm
 • Bạn không được sửa bài viết của mình
 •