Sau nhiều năm không còn hoạt động nay mới vào lại nơi mình đã học tập cũng như chia sẻ rất nhiều kiến thức lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Thời buổi mạng XH lên ngôi hầu như ko còn ai hoạt động nhiều trong forum truyền thống nữa...