Chào bạn,

Mình không biết PP của bạn, tuy nhiên chia sẽ một cách mình đã làm để nhận diện chữ sử dụng thư viện Office của Microsoft. Mình viết ở đây để bạn nào đọc được có thể tìm hiểu thên.